Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Westerén (fotograf null)

Hanna Westerén

Varför ska väljarna rösta på dig?

tror det behövs en ganska vanlig människa, med erfarenhet av både arbete, föreningsarbete och politik på olika nivåer, en småbarnsmamma som är van att jobba hårt, men också väga ihop olika intressen mot varandra och tillsammans med andra bygga en bättre, gemensam framtid.

Presentera dig själv

är en utpräglad föreningsmänniska som gillar att åstadkomma saker tillsammans. Familj och vänner är det viktigaste av allt, ev. fritid läggs på kultur och stugliv.

Vad har du för yrke?

utredare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

hoppas på en tydlig majoritet i riksdagen, som medför att landet kan styras, och givetvis en stark förhoppning om en socialdemokratisk(t ledd) regering, med Magdalena Andersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hanna Westerén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Kärnkraften kommer att vara en del av den svenska energimixen under lång tid och det är idag möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är dock uppenbart att investeringsviljan framför allt finns i de förnybara energislagen, inte minst i vind, och det bör bejakas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: RUT-avdraget bör granskas kontinuerligt, så att gemensamma resurser används där de behövs bäst, och inte bidrar till fusk, kriminalitet eller utnyttjande av arbetskraft.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Extra viktig Enprocentmålet måste värnas, den internationella solidariteten är viktig och Sverige ska definitivt bidra till fattigdomsbekämpning och hållbarhet i andra delar av världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Oavsett statsskick behöver medel allokeras för representation och underhåll av kulturarv. Så länge monarkin är ett faktum ska den finansieras på ett rimligt sätt. Principiellt är det tveksamt att ärva ett ämbete, men Sverige har större utmaningar att arbeta med än just monarkins vara eller icke vara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Svenska hushåll ska om möjligt värnas mot krigets effekter, och den socialdemokratiska regeringen har vidtagit åtgärder för att stärka hushållens ekonomi. Dock måste arbetet fortgå för att ställa om fordonsflottan, vi har ett osunt beroende av fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Det får dock inte förta en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Kommuner bör även fortsättningsvis ha rätt att säga ifrån, men det bör ske tidigare i processen, för en större förutsägbarhet för alla inblandade. en ersättning vore också av godo. Både ett reformerat veto och ersättning har nyligen prövats av riksdagen, men S har inte majoritet för det förslag vi lagt på riksdagens bord, tyvärr.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Våra gemensamma försäkringar ska premiera jämställt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Det svenska strandskyddet behöver reformeras; i högexploaterade eller sköra områden behövs ett striktare skydd, medan det på sina håll definitivt behövs uppluckringar. Dessvärre föll den socialdemokratiska regeringens förslag i riksdagens kammare, så reformerna får vänta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Det befintliga målet om stopp 2030 är rimligt och ger planeringsförutsättningar, samtidigt som omställningen skyndas på genom bonus-malus, elektrifiering, reduktionsplikt m.m.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Forskningen är relativt entydig kring att åk 6 är en lämplig ålder för betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Sverige måste hålla ihop, omfördelning för en jämlik välfärd är fullt rimlig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Extra viktig Den svenska hyressättningsmodellen behöver snarare stärkas!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Westerén: Extra viktig Klimatomställningen är rätt hanterad världens möjlighet för Sverige. Vi bör om möjligt ställa våra gemensamma resurser i omställningens tjänst, givetvis med hållbarhet som grund.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Westeréns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Sysselsättning