Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mursal Isa (fotograf null)

Mursal Isa

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför ska väljarna rösta på mig: Klarspråk om Integration- och inkluderingsarbete i Sverige, bygga ut vården, mer pengar till kulturen och bildningen och Noll tolerans mot hedersrelaterat våld, förtryck och kränkande behandling.

Presentera dig själv

Jag heter Mursal Isa och och kandiderar till Riksdag- och regionfullmäktige för Miljöpartiet i Dalarna. Jag regionpolitiker och innehar följande uppdrag (2018-2022): 2:e vice ordförande Regionfullmäktige. Ordförande för Kultur- och Bildningsnämnden, ordf. Dalarnas Museum, ordf. Folkrörelseberedningen och ledamot i Dalateatern och Musik i Dalarnas styrelser.

Vad har du för yrke?

Folkbildare, studieorganisatör

I vilket land är du född?

Somalia

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag kommer verka för miljöpartiets bästa möjlighet att genomföra den politik som partiet gick till val på.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Mursal Isa

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Syftet att bedriva friskolorna måste vara ett undervisningsalternativ till kommunala skolor. Inte vinstsyfte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Tiden för tjärnkraften är förbi. Vi vill inte gå tillbaka till då tiden. Framtiden är grön. Därför har Tjärnkraft ej plats i en grön och modern värld.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Visitationer ska vara för brottslingar, inte platser. Personer som begår ska lagföras själva. Andra inte behöver utsättas för saker som de inte har gjort.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: RUT-avdrag kan gynna både personer med låg inkomst, miljön och småföretagare. Det ska inte avskaffas utan utvecklas så att RUT kan följa samhällsutvecklingen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Minska inte internationella biståndet! men däremot ge civilsamhället större möjlighet att jobba med utvecklingsarbetet i utvecklingsländerna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Att födas med privilegium är något människor har skapat. Vi måste eftersträva allas lika värda i vårt land. Med Monarkin är vi inte lika värda.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Snart har bensin och diesel fyllt sin funktion i samhället. Tekniken ger oss andra möjligheter att färdas. stärk istället stödet till grön teknik som kan tillverka transport medel som är klimatsmart.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det är mycket dåligt förslag att höja fastighetsskatten bara rakt av utan rättvis beskattning av tillgångar. Det måste finnas ett beskattningssystem som möjliggör progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Jag anser att politiken för det fria kulturlivet främst ska utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och armlängds avståndet måste vara tydligt och säkert så att politiken inte lägger i sig. Jag tycker vi ska likställa kulturen med andra samhällsfunktioner som skattefinansieras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Vindkraften är en del av framtidens energi. Kommunerna ska inte nej godtyckligt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Behöver man mat och förnödenheter som man inte kan tillgodose själv så ska man kunna be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas att göra val mellan dessa benämningar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Jag tycker fördelningen ska blir mer än dagens. Minst en tredjedel ska öronmärkas för en av vårdnadshavarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det är tidsslöseri att tvinga människor i ovisshet. Det är vad det betyder om man ska ge tillfälligt PUT. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Vi ska inte vara en del av krigförande maskin.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Alla kan drabbas av sjukdomar eller annat som gör att man inte kan arbeta längre. Då ska A-kassan gå in och hjälper till. Det ska vara värdigt A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Strandskydd ska stärkas och allemansrätten ska värnas. Viktigt att stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Elbilar och laddbar bilar dominerar nybilsförsäljningen, därmed kommer inte bensin och diesel ingen har en framtid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Elver ska få bedömningar vid lägra årskurser. Inte betygsätta. det är slöseri med resurser att betygsätta hela tiden för barn i tidig åldern. Det skapa bara stress. Det är också meningslös eftersom många elever vet att de kommer göra om proven vid senare tillfällen och därmed inte behöver ta på allvar. Bara stress och ingen nytta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Fördelningssystemet måste bli mer rättvist. Vi måste stärka kommunerna och regionernas ekonomi genom bättre fördelningspolitik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det är respektlöst mot offret att förövaren kan bara få böter. Nej, det ska vara minst fängelse straff för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: En bostad är en mänsligrättighet för mig. Marknadshyror kan orsaka bostadssegregation som är redan ett faktum.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Det viktigaste besluten ska fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret hälso- och sjukvård är bra och viktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Viktigt att motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning. Nej, det ska inte vara enkelt att avskedas medarbetare hur som helst.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mursal Isa: Vi måste väga in nytta mot negativa konsekvenserna som att bedriva gruvverksamhet. Ge tillstånds ska inte vara hur enkelt som helst.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mursal Isa: Människor ska inte behöva fly från sina hemtrakter men om man är tvungen att fly så ska det finnas andra som tar emot. Det är här vi ska hjälpa till. Vi ska inte säga nej till att hjälpa människor i nöd. Mottagandet är för mig ett sätt att hjälpa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mursal Isa: Grova gängkriminaliteten måste få slut. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Polisen måste få all medel de behöver att upprätthålla ett rättssamhälle, fri från organiserat kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mursal Isa: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd och ett rättvist. Den som får mer ska bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mursal Isa: Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mursal Isas val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning