Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Persson (fotograf null)

Magnus Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en kunnig och påläst kandidat som förstår de politiska processerna. Mina tydliga gröna och liberala värderingar är en del av paketet när man väljer mig.

Presentera dig själv

Jag ser mig som en grön liberal, med tydliga värderingar. Det gör att jag trivs väl i Centerpartiet. Min yrkesbakgrund är att jag är disputerad ingenjör, men sedan 2014 har min dagliga sysselsättning varit som kommunalråd i Solna. Jag är extra mycket intresserad av miljö, klimat, energifrågan, trafik- och infrastrukturområdet, samhällsplanering tex bostäder.

Vad har du för yrke?

teknologie doktor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin (C), fd statsminister

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar att de partier som finns i gamla alliansen respektive förra regeringen (dvs M, KD, L, C, MP och S) försöker finna ett rimligt styre bland sig. Jag motsätter sig den falska dikotomi som säger att man antingen behöver göra sig beroende av småsossiga rasister (SD) eller ett parti långt till vänster med oansvarig ekonomisk politik (V).

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig Det är ett orealistiskt förslag. Man riskerar bara istället att pengar förs bort från skolbolaget på andra sättet - genom överhyror, bonus till rektor och andra företagsledare, eller på annat vis. Bättre med rejält fokus på kvalitetsuppföljning av alla skolor oavsett om de delar ut vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Det går snabbare att addera vind- och solkraft, kraftvärme (helst från biobränslen), samt att addera efterfrågeflexibilitet, lagring tex pumpkraft för att balansera näten. Med det sagt, står jag bakom den tidigare energiuppgörelsen som också tillåter utbyggnad av kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Rättsosäkert. Polisen bör ha åtminstone en misstanke innan sådana åtgärder, och inte ha rätt att visitera alla som rör sig i ett område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Istället för skattesänkning, behöver vi bränsleomställning. Elektrifiering och biobränslen krävs istället. De som behöver bil för exempelvis jobbresor bör istället kompenseras via reseavdragen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig Det måste bli förutsägbarare processer för tillstånd i många olika verksamheter i Sverige. Att kommuner kan använda veto mot vindkraft i valfritt skede i en sådan process, även sent, är förkastligt. Allra minst bör sådant ställningstagande ske mycket tidigt i en sådan process så man inte förgäves-utreder en plats som sedan faller på veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Att förbjuda tiggeri tar inte bort problemet, det döljer bara det. Lösningen finns bland annat i sociala villkor för utsatta grupper i Rumänien och Bulgarien, snarare än i att förbjuda symptomen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Det behövs en översyn av ersättningsmodeller för nätläkare - det är inte likvärdigt med ett fysiskt läkarbesök. Men det betyder inte att det inte har en plats som komplement till fysiska besök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Strandskyddet ska reformeras generellt, inte bara i landsbygdskommuner. Även i landsbygdskommuner ska det dock finnas kvar i en mildare utformning. Även i storstäder behövs reformer. Som exempel skyddas en strandnära grusplan bättre i storstäder än vad mycket artrika ekbackar, som inte ligger strandnära gör. Det känns något ologiskt för mig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Finansieringen behöver höjas, men det får lösas med omdisponering av befintliga skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Fossilbilarna är ändå på god väg bort i och med marknadstryck - elbilarna tar snabbt marknadsandelar. Dieselbilar går dessutom att köra på HVO och ofta RME, och bensinbilar på biobaserad bensin. Det gör det svårt att motivera ett komplett förbud även om jag verkligen inte tror att de har mer än kanske en nischmarknad framöver.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Tycker det är bra som idag med valfritt för skolan mellan åk 4 och 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Skatteutjämningssystemets existens är viktig och bra, men detta förslag slår fel. Dagens system är redan byggt för att kompensera genuint strukturella merkostnader. Att kompensera "utöver" det skulle slå fel. Dessutom innehåller dagens system problem som bör åtgärdas, bland annat vad gäller kommunernas kostnader för vägar och infrastruktur, samt felaktiga incitament på sikt för försörjningsstöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig Nej, marknadshyror ska inte införas. Men hyressättningen borde bli friare för nybyggen än den tidigare varit. Efter att en byggnad byggts bör hyresändringar regleras genom begränsningar av hyresförändringar från år till år.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig Stambanorna i södra Sverige är redan fulla. De behöver avlastas och den kostnadseffektivaste lösningen för det är att bygga ut nya stambanor. Tyvärr har man på senare år försökt "snåla" med hastighetsstandarden. Framförallt på Ostlänken (Stockholm-Linköping) borde man om möjligt åter höja till minst 320 km/h som standard då det skulle spara restid på bägge benen. Utbyggnaden borde också snabbas på

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Persson: Alldeles för krångligt idag. Se exemplet från Kiruna med LKABs utökade tillstånd i rätten.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Persson: Andelen skatt som betalas bör sänkas i alla inkomstgrupper.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Perssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat