Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Lindmark (fotograf Magnus Glans)

Mikael Lindmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en röst för alla de som är anställda. Alla anställda behöver en tydligare röst i riksdagen. Vi som land kan bättre, jag tror vi kan göra villkoren bättre för de anställda samtidigt som vi klarar av att genomföra en grön omställning. En fråga jag brinner för särskilt är psykisk ohälsa, det är en folksjukdom som vi måste bekämpa.

Presentera dig själv

Skåning numera boendes i Göteborg. Älskar min familj, föreningsliv och att resa. Tränare i innebandy, stort intresse för sport i allmänhet och motorsport i synnerhet.

Vad har du för yrke?

F.d. Sjöman numera ombudsman på en fackförening.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ernst Wigforss

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som ställer sig bakom alla människors lika värde. En regering ledd av Magdalena Andersson.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Lindmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Helt obegränsade vinstuttag är helt orimligt. Skolor ska inte bedrivas i vinstsyfte. Många friskolor fyller ett viktigt syfte och har en bra verksamhet vilket heller inte får negligeras. Så stort begränsat vinstuttag är framtiden.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Lämnar miljöfarligt avfall och kostar i sammanhanget extrema summor. Finns bättre alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: I de mest utsatta områden är detta en lösning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: En internationell aktör som Sverige måste också bidra till de mer utsatta länderna. Hjälpa både ekonomiskt och med kunskap.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Alla måste spara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Generell sänkning är ingen väg att gå dock så kan det vara en väg framåt att ge glesbygden större avdrag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Alla måste bidra till den gröna omställningen och ibland kan ett vindkraftverk behöva byggas där kommunen i fråga inte vill att det ska byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Tiggare stör få om ingen. Dock så ska vi göra vad vi kan som nation för att ingen ska behöva tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Varför inte, om det finns människor som inte identifierar sig som något av de könen som finns. Kan det då underlätta för dessa så är det ett bra förslag.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Tyvärr måste föräldraledigheten styras ju mer styrning och jämt uttag desto mer jämnare blir arbetsmarknaden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Om de uppfyller ett syfte så bör de finns kvar dock så ska de inte kunna välja mellan patienter och bara ta de som ger mest vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Om chansen till permanenta uppehållstillstånd finns är jag övertygad om att integrationen blir enklare och viljan hos individen blir större.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Innan den 24 februari så hade svaret varit nej, efter Rysslands anfall på Ukraina så måste vi inse att vi lever en otryggare värd och kan ett medlemskap i Nato göra det tryggare så är jag för Nato-medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Extra viktig A-kassan är ett verktyg för att hålla löner på acceptabla nivåer, höjningen gör att människor inte behöver ta underbetalda arbeten, viket driver löneutveckling framåt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Mikael Lindmark har hoppat över denna fråga

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Om alternativet är att spara på annat så säger jag höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Tycker de har ett bra uppdrag idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Förbund hjälper sällan någon dock så ska det inte vara attraktivt att köpa bil som drivs av fossila drivmedel efter 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Fattiga kommuners problem drabbar även rika kommuner så därför bör omfördelningen utökas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Att driva bort människor från sina hem genom att göra de så dyra att de inte kan bo kvar löser inga samhällsproblem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Tåg är en del av den gröna omställningen och kommer behövas i mer och snabbare utsträckning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Tror inte det löser problemet, att tillföra resurser är mer en del av lösningen. Det är en enorm kostnad kopplat till att föra över ansvaret till staten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Extra viktig Man ska inte straffa sjuka med löneavdrag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Extra viktig Det är idag inget större problem för arbetsgivare att säga upp, att göra det enklare hjälper ingen. Det skapar bara mer osäkerhet och otrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Lindmark: Alla typer att jobbskapande är bra, dock så måste det finnas en nytta med det som tas ur gruvorna och inte bidra till miljöförstöring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Lindmark: Polisen behöver mer verktyg för att knäck den organiserade brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Lindmarks val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat