Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (fotograf null)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ärlig, snäll men tydlig. Jag säger vad jag tycker och står för det. Röstar man på mig så kan man lita på att jag kommer göra allt för att ha med mig deras mening in i alla möten som jag befinner mig i. Jag kommer aldrig att vara något jag inte är, jag kommer representera den vanliga människan som bara vill att våra barn ska ha ett jordklot kvar att vandra på även i framtiden.

Presentera dig själv

Distriktssköterska. Har arbetat inom vården sedan jag var 15 år. Idag arbetar jag med att digitalisera primärvården. Som privatperson är jag extremt miljömedveten. Rädd för vart världen är på väg pga klimatförändringarna. Därför blev jag miljöpartist, för att göra mitt allt för att hjälpa till att rädda det som finns kvar. Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är jämställdhet, HBTQI, vård.

Vad har du för yrke?

Chef in om primärvården i offentlig regi.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill hoppas att MP kan få så mycket inflytande som möjligt - vi behövs verkligen! I dagsläget med högerns kärlek till SD så ser jag det som enda möjligheten att det får bli en rödgrön regering där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Extra viktig Absolut! Vinster i välfärden är inte ok. Skolan (och vårdens) syfte måste vara att utbildning (och vård) inte är att tjäna pengar. Att anonyma aktieägare tar hand om vår skola (och vård) är galet!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Alldeles för stora säkerhetsrisker, tar för lång tid att bygga och är extremt dyrt. Vi behöver bra el nu inte långt in i framtiden. MP vill satsa på ökad produktion av förnybar energi och energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Absolut inte. Risken är att många människor som bor i socioekonomiskt drabbade områden, alla behandlas som en grupp, och relationen mellan polisen och dem kan förvärras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Det är bättre att lägga pengar på tjänster istället för att lägga det på saker som man handlar om man tänker på miljöeffekten. Däremot är det viktigt att avdraget hjälper till i omställningen med kanske mer fokus på cirkulär ekonomi. Bör ses över i sin helhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Extra viktig Herregud vilket dåligt förslag! Världen brinner. Människor lider och vi i Sverige har det väldigt bra. Att i detta läge dra ner på biståndet vore katastrofalt! Hur ska vi kunna se på oss själva om vi tar det beslutet?

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Jag tycker att kungahuset gör ett viktigt jobb för Sverige. De representerar oss på ett neutralt sätt som ingen annan kan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Extra viktig Vi går mot en klimatkatastrof. Vi måste ställa om NU - ALLA måste ställa om NU! I detta läge sänka skatterna på bensin och diesel kommer göra att vi inte når klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Det offentliga behöver stödja kultursektorn så att alla får tillgång tillgång till konst och kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Kommunerna ska ha egen beslutskraft i dessa frågor däremot bör vetot reformeras och tydliggöras. När och hur kan kommunerna säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Att be om hjälp får aldrig vara ett brott. Däremot behöver det göras ett omtag kring att hjälpa de människor som tigger.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Om man inte identifierar sig som man eller som kvinna bör man inte heller behöva göra det i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Jag tycker att dagarna ska delas 50/50. Båda föräldrarna är lika mycket föräldrar till barnet. Om någon av föräldrarna önskar fler dagar så får de be om att få detta av den andra föräldern. Detta ska göras månadsvis. Det är svårt när barnet är väldigt litet att förutspå att man kanske vill vara hemma mer 6 månader senare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Absolut! Vinster i välfärden är aldrig ok.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Absolut! Människor måste känna trygghet med att de får stanna där de är.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Tror vi behöver tryggheten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Absolut.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: MP vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Vi behöver säkra upp.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Viktigt med ett starkt och brett public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Extra viktig Absolut!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. för sina studier. MP vill att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Det ska vara jämlikt oavsett vart i landet man bor. Detta bidrar till det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Orimligt med endast böter på så allvarliga brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Vi behöver satsa på tågtrafiken över hela Sverige. Även höghastighetståg där man tidigare flög.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: För att kunna få jämlik vård över hela landet måste detta till.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Verkligen inte! Vi måste ha trygga anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Alla människor i världen ska kunna flytta dit dem vill bo.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: För att få bukt med den grova gängkriminaliteten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Sen tycker jag att höginkomsttagare inte ska få lika mycket i bidrag heller. Tex barnbidrag. Ge mer pengar till de familjer som har det svårt ekonomiskt och mindre till de med höga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt: Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedts val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning