Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Andersson (fotograf Patricia Mellin)

Elin Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill ha högre skatt på miljöfarliga utsläpp och lägre på arbete. Satsa på lärare, yrket måste få högre status och en lön som motsvarar utbildningen och ansvaret. Skyddet för kvinnor som utsätts för våld i hemmet måste förstärkas. Kartlägg och förebygg hedersförtryck i hela Sverige. Vi måste våga stå upp för att jämställdhet angår alla. Läs mer om vad jag vill på: https://elinliberalerna.se/

Presentera dig själv

40-årig ingenjör och småbarnsmamma, älskar att idrotta och att vara i naturen. Engagerad i Liberalerna i Mölndal och har/har haft uppdrag i bla kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, tekniska nämnden. För mig är liberalism friheten att leva sitt eget liv precis som man själv vill utan att det hindrar någon annan att göra detsamma.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elin Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Det är viktigt att bevara det fria skolvalet. Man måste kunna spara upp ett kapital för att klara sig genom de år när årskullarna är mindre och man har färre elever men det kapitalet ska inte delas ut som vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Att bygga ut förnybara energikällor är mycket viktigare för framtiden än att bygga ut kärnkraften men för att Sverige ska kunna elektrifiera industrin och fordonsflottan och samtidigt fortsätta sälja miljövänlig el utomlands, så måste vi fortsätta att bygga ut BÅDE förnybara energikällor och kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterade, såsom fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: RUT-avdraget skapar arbetstillfällen

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Vi behöver sänka skatten på arbete och höja skatten på miljöfarliga utsläpp.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Den är hög nog som den är. Folk måste ha möjlighet att ha råd att bo kvar i sina hem även när man går i pension, blir sjukskriven etc.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Det bör finnas bra alternativ med kommunala, regionala, statliga och privata satsningar på kultur i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Kommunerna måste fortsatt få vara med och bestämma om var vindkraftverk ska placeras. Dock bör det finnas mer morot/ersättning till de kommuner som ställer upp eftersom det är oerhört viktigt att fler kommuner gör det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än i dag. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lä

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Privata nätläkare är idag en viktig del av den offentliga vården. Inte minst under pandemin var de en stor hjälp när man inte fick besöka vårdcentralen med förkylningssytmptom. Däremot behöver ersättningen till nätläkare ses över så att den är mer rimlig i förhållande till det arbete som de utför. (Den bör vara lägre än vid fysiska besök)

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Med dagens säkerhetspolitiska läge är det viktigare än någonsin att vara med i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Det ska löna sig att arbeta

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Nej, det ska inte helt avskaffas men man kan möjligtvis tänka sig fler undantag på vissa ställen

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Skatterna är redan höga nog.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Public service breda uppdrag i Sverige är viktigt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Jag tror mer på morötter och uppmuntran än förbud. Hellre ett starkare bonus-malus-system som gör det ännu billigare med elbilar och ännu dyrare med fossilbilar, samt höjd skatt på drivmedel än förbud. Sortimentet av prisvärda elbilar är dessutom ganska begränsat inom vissa katergorier av bilar såsom exempelvis minibussar för större familjer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Jag vet inte om det absolut måste vara ett betyg men det är oerhört viktigt med regelbunden återkoppling för alla elever för att tidigt kunna sätta in rätt hjälp för de som behöver det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: De "rika" kommunerna är ofta små förortskommuner i storstadsområden som har stora utmaningar med att bygga ut förskola och skola åt många nyinflyttade barn. De har inte råd att betala in ännu mer än vad de redan idag betalar, in till omfördelningssystemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Fler hyresrätter behöver byggas för att bekämpa bostadsbristen. Med möjlighet att ta ut en högre hyra så blir det lättare att få projekten att gå runt och fler hyresrätter kan byggas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Höghastighetståg behövs för att kunna ersätta inrikesflyget med tåg på fler linjer samt att göra det lättare för människor att arbetspendla och leva utan bil.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Staten ska inte ta över allt ansvar för sjukvården, speciellt inte i primärvården men man kan gärna samordna mer specialistvård nationellt såsom exempelvis avancerad cancerbehandling.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Andersson: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Andersson: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Andersson: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Andersson: All skatt på arbete bör sänkas för att istället öka skatten på miljöfarliga utsläpp. Främst bör skatten för låginkomsttagare sänkas så att det lönar sig mer att jobba framför att få bidrag. Att sänka skatten för höginkomsttagare är inte fullt lika viktigt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Andersson: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Anderssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Elin Andersson: Även energipolitik är viktigt att staten prioriterar. Äldreomsorg, sysselsättning, integration och sjukvård hanteras oftast bättre lokalt av kommuner och regioner.