Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Rödin Hulth (fotograf null)

Thomas Rödin Hulth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är övertygad om att man med positivitet, nyfikenhet, envishet och målmedvetenhet kan flytta berg. Jag tror på en jämställd värld och behovet av en mer hållbar livsstil. Det som förutom klimat- och miljö engagerar mig mest är stadsmiljö, cykel och kollektivtrafik, välfärd, integration, arbetsmarknad, näringsliv, folkhälsa, jämställdhet, föreningsliv, kultur och en levande landsbygd.

Presentera dig själv

Jag har sedan 10 år tillbaka varit engagerad i politiken såväl kommunalt som regionalt och har bl.a. varit vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg. Min övriga tid går till löpträning, styrelsearbete, ideellt engagemang, att skapa musik, mat och dryck samt att umgås med vänner och familj.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör och skribent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna en stabil mittenregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Thomas Rödin Hulth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Thomas Rödin Hulth: Jag tror på en mix av kommunala skolor och friskolor, men eventuell vinst hos friskolor ska till huvuddelen återinvesteras i skolverksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Thomas Rödin Hulth: Vi vill öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna och överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Rödin Hulths val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg