Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingebrikt Sjövik (fotograf Nicklas Gustafsson)

Ingebrikt Sjövik

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har kunskap och yrkeserfarenhet inom mitt politiska område. Sverige befinner sig i en dålig säkerhetspolitisk sits varför politiker som vet vad som måste göras behövs. Jag har länge arbetat för att försvarsanslaget ska utgöra två procent av BNP, nu är det vår politik vilket jag är mycket stolt över. Du ska rösta på mig om du vill ha ett tryggt Sverige med ett starkt försvar.

Presentera dig själv

Officer i Marinen med en bakgrund inom ubåtsvapnet och sjöstridförband. Jag har tidigare tjänstgjort i Afghanistan och i piratinsatserna i Adenviken. Mitt hjärta klappar för säkerhetspolitik i allmänhet och försvarspolitik i synnerhet. Sverige ska gå med i Nato och ha ett starkt försvar. Lag och ordning ska råda så människor kan känna sig trygga i sitt eget land.

Vad har du för yrke?

Officer

I vilket land är du född?

Norge

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Tatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med Sveriges bästa i fokus.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ingebrikt Sjövik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ingebrikt Sjövik: Extra viktig Statens kärnuppgift har alltid varit att säkerställa landets inre och yttre säkerhet. Därför ska andra utgifter bantas ned till förmån för detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ingebrikt Sjövik: Extra viktig Sverige har stora problem i dag och behöver en paus i sitt mottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Ingebrikt Sjövik: Extra viktig Med ökade befogenheter ökar möjligheterna att gripa grovt kriminella.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingebrikt Sjöviks val:

  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning

Så svarar Ingebrikt Sjövik: Extra viktig Att Sveriges yttre försvar inte finns med som en egen punkt är obegripligt men utgör självklart ett prioriterat område också.