Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Ekström (fotograf Tobias Marbelius)

Anna Ekström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Liberalismen driver mig framåt. Det spelar ingen roll vart vi kommer från utan vart vi är på väg! Grundläggande är att vi har en god skola och bra arbetstillfällen. På det sättet kan vi forma våra liv och tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle. Är en människa som är väldigt liberal i att vi ska få forma våra liv så som vi vill, sålänge vi inte gör någon annan illa.

Presentera dig själv

Bor i Aneby med man och fem barn. Är aktiv i föreningslivet och tränar barn i innebandy. Älskar att vara aktiv både för kropp och själ. Intressen är förutom min familj bland annat långdistanslöpning, resa i Sverige, stickning, dans: Lindy hop, renovering och odling.

Vad har du för yrke?

Präst i svenska kyrkan. Deltidspolitiker, ordförande sociala utskottet i Aneby.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Olsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Förstavalet är den gamla så kallade Alliansen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Ekström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vinst ska återinvesteras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Nej till rysk gas. Ja till forskning och utbyggnad av kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Detta pekar ut områden, samtidigt som polisen behöver ha verktyg som gör skillnad.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Rut avdraget har gjort att flera av dessa tjänster blivit vita och bättre möjligheter att ha företag med arbetsskydd.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Extra viktig Sverige ska ha minst 1% av BNP i internationellt bidrag. Vi lever alla under samma himmel!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver hitta ett sätt för att vi som bor i områden som inte är en innerstad och är i behov av bilen ska kunna överleva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver bygga mer. Ska vi ha ett tak för hur mycket någon kan tjäna på byggnationen när vi är så måna om att reglera de som vill ha verksamhet i den tex. Omvårdnad, sjukvård, skola etc.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Någonstans behöver vi alla hjälpas åt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Extra viktig Vad är definitionen av att tigga och tiggare!? Vart drar vi gränsen? Det är inte mänskligt att säga att den som är i nöd inte ska kunna berätta detta och be om hjälp. Vi ska inte förbjuda tiggarna, vi ska skapa ett samhälle där människor kan försörja sig själva genom att arbeta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Systemet behöver förändras. Regionen betalar med skattemedel för varje ”klick/besök” som en nätläkare gör.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Extra viktig Framförallt behöver processen för att få uppehållstillstånd eller ej snabbas på. Människor kan inte leva i vakuum.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Finns områden som skulle kunna bebyggas på ett annat sätt än vad de tär idag. Såklart inte överallt och lättvindigt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Omprioriteringar behöver göras. Inte fån biståndet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: 2025 kan vara en för snar tidshorisont. Alternativ såsom elbil/hybrid behöver bli mer tillgängligt för flera.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Betyg är till för att se så att varje barn får det stöd och den hjälp den behöver!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Extra viktig Vi har idag en så kallad social dumpning. En del mindre kommuner får placera barn och stötta familjer i större utsträckning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver mer av tåg och kollektiva färdmedel. Sen om det ska heta förbättringar på befintliga och bygga bort flaskhalsar projekt eller om det ska byggas ett nytt hastighetsbana är frågan. Vi behöver båda!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: För den specialiserade vården! Vi tar oss gärna till en annan del av landet om vi får den bästa vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver en rörligare arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ekström: Extra viktig Asylsökande människa är någon som behöver skydd. Skydd för en kort eller längre tid. Sverige ska ta emot asylsökande och ha en bättre process för detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Ekströms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning