Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Victoria Barrsäter (fotograf Magnus Widén)

Victoria Barrsäter

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som vill känna framtidstro och företrädas av en glad, målinriktad, medmänsklig person som ser möjligheterna och vågar ta alla nödvändiga steg för att komma framåt för trygga glada barn, framtidens flyg och en blomstrande företagsamhet ska rösta på mig.

Presentera dig själv

En framåtdriven mamma och företagare med stort hjärta som tror på medmänsklighet, jämställdhet och på att sätta barnen först. För ett samhälle där barn och unga är trygga och känner glädje, är ett samhälle som är bra för alla. När vi sätter barnen först och ger dem kraft att växa genom en bra skolgång, meningsfull fritid och snabba vägar till jobb, får de friheten att själva välja väg i livet.

Vad har du för yrke?

Kommunikationsstrateg och företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en stabil regering med brett stöd i mitten av svensk politik

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Victoria Barrsäter

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Skolor som underpresterar eller uppvisar allvarliga brister måste lättare kunna stängas. För huvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi behöver fördubbla vår fossilfria energiproduktion för att snabbt fasa ut fossil olja och gas i Europa av tre skäl. För klimatet, för Sveriges attraktionskraft för etablering av hållbar industri samt för den säkerhetspolitiska aspekten. Där är förnybar energi av vind, sol, vatten med mera snabbast, billigast och mest hållbar. Men även kärnkraft har en plats i det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner, som enligt forskningen försämrar förtroendet, riskerar att istället ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget. Så gör vi fler svarta jobb vita och fortsätter att underlätta för människor i deras vardag. Samtidigt som fler företag startas och jobb kan skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Men det kan användas ännu bättre. Vi tycker att biståndet måste fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Men våra gemensamma skattemedel ska prioriteras i det som ger mest nytta för medborgarna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Den förnybara delen av bränslet ska vara skattefri. Så sänker vi priset vid pump, samtidigt som vi håller i det långsiktiga målet att gå över helt till förnybara bränslen och sluta använda fossil energi.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi vill ta bort fastighetsskatten helt för tomma lokaler på landsbygden. Dessutom vill vi regionalisera fastighetsskatten för utvinnande av naturresurser och energiproduktion så att lokalbefolkningen får betalt för de intrång i naturen som görs lokalt för till exempel vindkraft eller gruvdrift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Politiken ska inte styra kulturens innehåll. Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst och sänkt dansbandsmoms.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Kommunernas synpunkter skall tas in tidigare i processen och det är viktigt att slå fast det kommunala självbestämmandet. Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor i kommunerna. Därför vill vi regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter och skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Det är bara dumt att förbjuda ett symptom. Vi ska lägga energin på att inga människor ska behöva tigga. Det är framförallt inom EU det arbetet kan ske.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Var och en ska ha friheten att vara sig själv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Alla familjer ser olika ut och det är föräldrar som vet bäst hur deras situation kan lösas. Vi ska ge morötter för att påverka så att föräldraledighet tas ut jämställt när det är möjligt. Men tvingande föräldraförsäkring går ut över de barn som redan har sämst förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Du ska själv kunna välja vårdgivare och privata vårdgivare förbättrar tillgängligheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Det är genom samarbete vi blir starka och starka behöver vi verkligen vara.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Det ska alltid löna sig att arbeta och a-kassan ska vara en omställningsförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Strandskyddet behöver differentieras utifrån vilken belastning som finns på naturen. Det är enorm skillnad på strandkanten i Stockholm och Storuman.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi behöver lätta på skattetrycket. Inte höja det. Det gör vi genom att fokusera skattemedlen på det som är statens uppdrag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv, det som kallas public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi kommer fortsatt ha behov av olika bränsletyper. Däremot ska bränslet vara förnybart. Där finns redan tekniken idag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Skatteutjämningen ska se till så att vi har en garanterad servicenivå i hela landet och ge incitament för att skapa jobb, utveckling och tillväxt. Gleshet ska vara en tydligare faktor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi vill höja straffet för sexköp så att brottet ger fängelse och att straffet för den som köper sex av en person som är under 18 år ska vara högre. En person som utnyttjar andra personers utsatthet ska straffas hårt – särskilt om offret är ett barn.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Ska fler bostäder byggas är det också viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Därför vill vi införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder, eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Men fri hyressättning och marknadshyror är inte samma sak.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Höghastighetståg och järnväg ger möjligheter att även upprusta befintlig järnväg där vi idag har för hög belastning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Staten är knappast en garanti för nära, trygg och säker vård av hög kvalitet. Människor ska kunna påverka och därför är det rätt att sjukvården är ett regionalt ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Nu genomförs en historisk förändring av LAS med ett större fokus på kompetens. Det är viktigt inte minst för att företagen ska kunna hitta anställda med rätt kompetens, behålla nyckelpersoner och kunna att ställa om sin verksamhet när det krävs. Samtidigt får människor en större chans till kompetensutveckling och möjlighet att byta bana i livet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Barrsäter: Framförallt måste tillståndsprocessen och miljöprövningen gå snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Barrsäter: Vi ska vara ett folk som hjälper människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Barrsäter: Skogsägare ska frivilligt kunna avsätta skog och få ersättning, inte med tvång.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Victoria Barrsäters val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning