Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lynn Thulin (fotograf null)

Lynn Thulin

Svar i valkompassen

:

Lynn Thulin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Även skolor i privat regi måste kunna arbeta med normala företagsvillkor där vinst är en ekonomisk funktion som möjliggör investeringar. Kommuner utan kontroll på sina egna kostnader är problemet med möjlighet till övervinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Sverige behöver stabil energi som produceras effektivt. Både ekonomiskt och miljömässigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Visitation ska aldrig ske helt godtyckligt, men samtidigt kan inte kraven på underlag för att misstänka brottslighet vara orimliga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Skatten är redan för hög.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Handel är bättre än bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Sverige är en monarki och det är inte en orimlig kostnad för representation och utfört arbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Politiken ska inte syssla med micromanaging som straffskatt och subvention på energi och drivmedel. Resultatet ser vi idag: helt omotiverat höga kostnader för den enskilde och för företag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Bundet kapital/egendomar och sparande på redan skattade pengar ska inte beskattas en gång till. Det är omoraliskt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Kultur är individuellt. Inte politik.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Kommunernas självstyre ska förstärkas istället.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: I ett land med fungerande socialtjänst finns ingen anledning att ha tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Att föräldrar får bestämma mer över sin vardag och politiker mindre är helt avgörande för att Sverige ska vara ett trevligt land att bo i.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Så länge hela sjukvården, och inte bara det mest nödvändiga, är finansierad via skattemedel så ska det gälla även digitala möjligheter och flexibel vård på individens villkor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ska istället genomgå betydligt hårdare prövning för att ges.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: A-kassa är ändå ett grundfundament för människors möjlighet till omställning och ska då ge en god försäkring. Den långvariga arbetslöshetsproblematiken och kostnaderna har andra grunder idag än nivå på a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Stora delar av strandskyddet kan avskaffas oavsett vad det är för kommun.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Det finns många myndigheter som kan läggas ner och skattefinansierade åtaganden som kan slopas innan man behöver höja skatten för kärnverksamhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Helst ska public service avskaffas som särskilt skattefinansierad verksamhet. Det smalare uppdraget med nödvändig samhällsinformation kan läggas i en befintlig budget i en annan myndighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Politiker ska inte in och detaljstyra marknaden, särskilt inte den tekniska marknaden. Lösningarna blir dåliga och dyra och ännu sämre för miljön när politiken förbjuder enskilda produktslag. Utveckling hämmas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Betyg är för rigida i den åldersgruppen, det fungerar bra med omdömen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Det skulle hämma kommuner att själva ta ansvar för sin utveckling. Och vara orättvist mot de som fattar bra beslut och planerar och därmed har bättre framgång.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: När kostnader och behov möts på en fri marknad finns det något för alla samt en rörlighet på bostadsmarknaden som gagnar alla.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Extra viktig Höghastighetståg tillför inget och skadar mycket. Självklart ska det stoppas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lynn Thulin: Regionerna behöver tvärtom precis som kommunerna bli mer självstyrande. Endast då kommer möjligheten att välja att bo i regioner med riktigt bra verksamhet och välja bort de som inte tillsätter ett bra styre finnas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lynn Thulin: Naturligtvis måste det finnas en brottsmisstanke (om än lägre) för avlyssning/övervakning. Allt annat är helt emot all form av sunt rättsmedvetande och skydd för den fria individen mot oproportionerliga ingrepp i privatlivet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lynn Thulin: Alla ska betala låg skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lynn Thulin: Med bra skydd för ägande i den svenska skogen och att den ägs av den svenska befolkningen privat gör att den både bevaras och utvecklas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lynn Thulins val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning