Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Pettersson (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Per Pettersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill sätta fokus på frågor om mänskliga fri- och rättigheter. Jag motsätter mig massövervakning och vill värna alla människors rätt att leva sina liv som de vill så länge de inte skadar andra. HBTQIA-frågor ligger mig varmt om hjärtat sen många år. Rösta på mig om du vill ha en varmhjärtad, ärlig liberal i riksdagen!

Presentera dig själv

Till vardags arbetar jag som kommunikatör, men i grund och botten har jag pluggat till civilingenjör i medieteknik på KTH. Jag har alltid varit ideellt engagerad på många olika sätt och är en kreativ själ.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Mattias Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som är konstruktiv och ställer sig över småaktiga konflikter. En regering som samlas kring sakpolitik och värderingar istället för vem som får statsministerposten. Rent sakpolitiskt ser jag liten till ingen potential att kunna enas om ett helt regeringsprogram med V eller SD. Drömmen vore en återgång till Alliansen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Per Pettersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Vinstutdelning är inte ett problem i sig. Problemet kommer, precis som i alla företag, om all vint delas ut istället för att återinvesteras. Sund företagsamhet kräver långsiktighet. Det kan möjligen vara relevant att se över hur stor andel av vinsten som får gå till utdelning dock.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Extra viktig Kärnkraften behövs i vår energimix för att rädda klimatet. Med ny teknik som t.ex. små modulära reaktorer och kommande generationers kärnkraft finns det idag ingen anledning att avveckla kärnkraften så snart som möjligt. Vi måste prioritera att bli av med fossila energislag för klimatets bästa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Polisen själva anser inte att det här är en bra idé - tvärtom kan det skada det förtroende de försöker bygga i utsatta områden bland den stora majoritet som inte bryter mot lagarna. Vi behöver ta brottslighet och våld på allvar, men lösningarna är betydligt mer komplicerade än den här sortens förslag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: RUT-avdraget har bidragit till att göra svarta jobb vita, vilket är bra för såväl samhällsekonomin som för dem som arbetar inom RUT-tjänster, då de tjänar pensionspoäng och omfattas av trygghetssystemen. Skatterna på arbete borde sänkas generellt, men tills vidare är detta en hyfsad lösning för en viss bransch.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Sverige är ett rikt land och bör göra sitt för att bidra till utvecklingen i de delar av världen där människor inte har det lika bra ställt. Samtidigt finns det en hel del problem med hur biståndet används och vilka projekt de går till, vilket är något som behöver granskas mer och förändras. Målet måste vara resultat, inte byråkrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Jag är republikan och även om kungahuset gör ett relativt bra jobb så är det principiellt fel med monarkin. Apanaget bör begränsas till statschefen och tronföljaren. Statschefen är förvisso den enda med officiellt uppdrag gentemot staten, men tronföljaren bör också omfattas då hon kommer ta över och redan har flera representationsuppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Det behöver gå att leva och bo i hela landet, men en allmän sänkning av bensin- och dieselskatt är inte en bra idé. I storstäderna finns alternativ, här går det utmärkt att betala mer för drivmedel. På landsbygden ser situationen med kollektivtrafik, avstånd och laddinfrastruktur annorlunda ut. Vi behöver regionalt differentierade lösningar här.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Ur nationalekonomisk synpunkt är det alltid trevligt att beskatta fastigheter, för de går inte att flytta ut ur landet. Samtidigt avskräcker tidigare erfarenheter när privatpersoner tvingades sälja sommarstugor för att ha råd med skatten. Man ska inte behöva vara rik för att ha råd med en sommarstuga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: En fri kultur ska inte vara beroende av det offentliga. Privata finansiärer av kulturen är en garant för en kulturell mångfald som ger utrymme för alla smaker.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Det kommunala självstyret är bra. Samtidigt måste vi hjälpas åt att ta ansvar för klimatomställningen i hela landet. Det vore inte bra att inskränka det kommunala självstyret, men det vore positivt att ge incitament för att säga ja. En positiv förändring vore om en del av vinsten för effektproduktionen stannar i respektive kommun istället för att gå till statskassan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Förbud mot tiggeri handlar om att slippa se att alla inte har det lika bra i samhället, att slippa känna dåligt samvete. Det har visat sig finnas vissa problem där människor utnyttjas av ligor för att tigga, men ett förbud mot tiggeri kommer inte lösa det problemet. Bättre sociala skyddsnät och samarbeten i EU är vad vi bör satsa på.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Extra viktig Ett tredje juridiskt kön finns redan i flera länder, inklusive våra nordiska grannländer Danmark och Island. Sverige bör följa efter så snart som möjligt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Föräldraledigheten handlar om att ge barnet trygghet under de första åren av livet. Föräldraledigheten bör därför i stor utsträckning kunna fördelas som familjen själv tycker är bra. Dagar borde även gå att lämna till fler närstående, så som mor- och farföräldrar som fortfarande arbetar. Samtidigt måste uppföljningar och incitament finnas för att undvika att det blir en kvinnofälla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Nätläkare är inte i sig problemet, de kan tvärtom öka tillgängligheten t.ex. på landsbygden där avstånden till närmaste vårdcentral är stora. Finansieringssystemen är dock inte anpassade efter den digitala utvecklingen och behöver göras om för att detta ska fungera.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Långsiktighet är viktigt för integrationen, den som känner trygghet kan fokusera på att lära sig språk, hitta ett arbete och bli en del av samhället. Samtidigt är många konflikter idag förhoppningsvis tillfälliga och att söka akut skydd undan krig och konflikt betyder inte nödvändigtvis att man ser en permanent framtid i landet man söker skydd i. Uppehållstillståndens längd behöver spegla detta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Extra viktig Ett Natomedlemskap ger oss en trygghet i en allt osäkrare omvärld. Sverige har i praktiken inte varit alliansfritt på länge genom att vi inom EU har en solidaritetsklausul och därmed förbinder oss att hjälpa varandra i händelse av krig och konflikt. Det är naturligt att vi tar steget ut och blir en del av västvärldens viktigaste allians - och därmed också får möjlighet att påverka den.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: A-kassan ska vara en tillfällig omställningsförsäkring och att ha en god ersättningsnivå under övergångsperioden mellan två arbeten är naturligt. Idag har många med högre inkomster en inkomstförsäkring som ger 80 procent av lönen även utöver A-kassans nuvarande tak. Det är med andra ord fullt rimligt att höja även bastaket.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Strandskyddet har lagt en våt filt över utvecklingen i många landsbygdskommuner. Det behöver åtgärdas. Samtidigt ska strandskyddet självklart finnas kvar i högt exploaterade områden, så att orörda stränder kan bevaras. Strandskydd vid t.ex. anlagda bassänger för dagvattenhantering måste också avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Det svenska försvaret behöver få stärkt finansiering. Vid behov behöver det ske genom höjda skatter, men primärt bör vi se över vad statens andra utgifter går till och prioritera statens kärnuppgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Public Service grunduppdrag är att producera objektivt material som nyheter, dokumentärer och liknande. Underhållningsprogram kan privata aktörer producera minst lika bra själva och bör så få göra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Vi behöver fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt. Samtidigt sker den utvecklingen redan genom att andra tekniker är mer lönsamma för både tillverkare och användare. Ett direkt förbud mot nyförsäljning riskerar att slå fel. Incitament för omställning och utbyggd infrastruktur för t.ex. elbilsladdning är bättre åtgärder.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Betyg är sällan det bästa sättet att utvärdera någons prestation. Konstruktiv återkoppling är betydligt bättre. Det enda som talar för tidigare betyg är att avdramatisera dem för att minska betygsstressen i senare årskurser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Det kommunala utjämningssystemet är felkonstruerat idag. Kommuner som inte sköter sin ekonomi och lägger pengar på annat än kommunal kärnverksamhet kan kvittera ut för stora ersättningar ur systemet. Det är rimligt att kommuner med dåliga förutsättningar för stordriftsfördelar får stöd från systemet, men det är inte mer pengar som behövs i systemet idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Sexköp av offer för trafficking eller som på annat sätt tvingats ska straffas hårdare än idag. Sexköp i de fall där inget tvång föreligger bör däremot inte vara belagt med straff. Sex mot ersättning är inte i sig ett problem, men de situationer där det föreligger tvång är ett stort problem som behöver beivras hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Hyresreglering har visat sig leda till högre bostadskostnader och en sämre fungerande bostadsmarknad i land efter land. Vi behöver avskaffa systemet och införa fri hyressättning. Det kan dock inte genomföras över en natt och behöver göras ansvarsfullt så ingen tvingas från sitt hem. Det bör införas stegvis i nyproduktion och vid omsättning av befintliga kontrakt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Höghastighetståg kan ersätta flyg, vilket är en bra klimatåtgärd. Dock behöver höghastighetsbanorna tänkas om så att de får få stopp och gärna tar ny teknik till hjälp snarare än att bygga på traditionell spårteknik. Höghastighetsbanorna bör få ett fåtal stopp runt om i landet och anknyta till lokala och regionala tåg där.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: En likvärdig vård i hela landet är viktig. Samtidigt är det tveksamt om staten är den som är bäst lämpad att administrera den. Bättre nationell samordning och samarbeten över regiongränser är en bättre lösning än att byta huvudman.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Karensdagen gör att många går till jobbet trots att de är sjuka. Om det är något vi lärt oss under pandemin så är det att det är en dålig idé. Samhällsekonomiskt är det bättre att stoppa smittspridningen i sin linda.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Speciellt för småföretag kan svårigheterna att säga upp anställda verka avskräckande och därmed hindra tillväxt. Det finns viss möjlighet att i förhandling göra undantag från turordningsreglerna exempelvis, men här behövs fler åtgärder. Vi bör snegla mer på t.ex. Danmarks flexicurity-system för arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Pettersson: Om vi ska klara klimatomställningen och den tekniska utvecklingen behöver vi tillgång till exempelvis fler sällsynta jordartsmetallet. På flera platser i Sverige finns mineralfyndigheter som kan göra stor skillnad för klimatomställningen. Det behöver bli lättare att få bryta dessa, samtidigt som miljökraven på brytningen måste fortsätta vara hårda och deras efterlevnad följas upp noggrant.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Pettersson: Sverige har idag en relativt rimlig nivå på asylmottagandet. Vi ska vara ett öppet land som hjälper människor på flykt, samtidigt som vi inte kan hjälpa hela världen. EU behöver ha en starkare samordning av mottagandet och alla EU-länder behöver hjälpas åt att erbjuda en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Pettersson: Extra viktig Avlyssning utan brottsmisstanke är ett grundläggande brott mot våra fri- och rättigheter. EU-domstolen har i ett flertal domar slagit ner på den datalagring som länder krävt. Avlyssning när det föreligger misstanke om brott är en rimlig inskränkning, men att avlyssna i förebyggande syfte är i princip aldrig en bra idé.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Pettersson: Extra viktig Skattetrycket i Sverige ska sänkas generellt. Både hög- och låginkomsttagare bör få sänkt skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Pettersson: Sverige har idag en relativt bra avvägning när det gäller skydd av våra skogar, men reglerna slår ofta fel samt lägger ansvaret på privata skogsägare. Om staten vill skydda skog ska staten också köpa den skogen till marknadspris, alternativt erbjuda motsvarande skogsmark i närheten i utbyte, exempelvis.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Petterssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat