Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Håkan Sträng (fotograf null)

Håkan Sträng

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man är intresserad av att företrädas av en politiker som är mer intresserad av fakta och vetenskapligt bevisade lösningar än populistiska utspel, då skall man rösta på mig. Ordning och reda i ekonomin, energi, näringsliv och landsbygd är prioriterade områden för mig.

Presentera dig själv

Jag är en riktig tekniknörd som älskar gamla Saabar och musik, helst på vinyl. Jag tycker livet blir roligare om man säger ja, vilket gör att jag har hopplöst mycket för mig hela tiden. Politiker blev jag för att jag ser förbättringspotential i mycket och känner ett ansvar i att hugga i när det behövs. Bor gör jag på skånska landsbygden med sambo, hund och katt.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör Elkraft

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Hans Rosling

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar mig ett politiskt styre där goda idéer tillåts förenas för att lösa våra utmaningar. Mer fokus på att få något gjort än vem som nödvändigtvis gör det. Jag går till val på liberal politik och liberala värden. Väljarna avgör hur viktigt det är.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Håkan Sträng

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Konkurrens på olika villkor är alltid dåligt. Idag bär privata skolor inte samma ansvar som de kommunala, därmed bör deras ersättning inte heller vara lika hög. Låt säga att alla skolor uppfyller högsta kvalité och topp betyg, skall vi då tillåta stora vinster i privata bolag. Nej, då har vi helt enkelt tagit ut för mycket skatt av våra medborgare från början.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Extra viktig Billig koldioxidfri el är en förutsättning för vårt näringsliv och därmed vår välfärd. I över 50år har Sverige samlat på sig en kunskap av detta energislag som vi skall vara stolta över. Europa behöver mer el från alla kraftslag, varför inte göra grön el till stor exportindustri i Sverige. Mer el från vind- och kärnkraft, ger den perfekta balansen mellan stabilitet och lågt pris.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Det är tveksamt om alla typer av arbeten skall bära samma skattetryck. En bra tumregel är; ju mer utbildning ju högre skatt och avgifter kan en tjänst bära. Serviceyrken är otroligt viktiga för att vår vardag skall fungera men också för att välkomna människor in till enklare arbete som är så viktigt för integrationen och för alla skall få chansen att göra nytta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Världen binner på så många sätt, om inte vi förstår och hjälper till, vem skall göra det då?

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Bensin och diesel skall fasas ut. Men priset för bränslet är redan så dyrt att folk kör så lite som möjligt. Omställningen pågår för fullt, det går ju knappt ens att köpa en elbil. Det är rimligt att vi håller ett högt pris för att främja omställningen men vi har nu nått en gräns där priset mer skadar ekonomin än räddar miljön.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Skatt skall vi ha på intäkter inte på egendom.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Extra viktig Billig grön el är en förutsättning för vårt näringsliv och levnadsstandard. Sveriges el är bäst i världen beträffande kvalitet, pris och utsläpp. Lär vi av historien vet vi att vatten, vind och kärnkraft ger oss världens bästa elsystem. Men för framtiden behövs mer av allt och störst potential har vindkraften. Reducera kommunala vetorätten och låt skatteintäkterna stanna i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Extra viktig Aldrig i människans tid har kunskapen funnits så nära tillhands. Ändå frodas faktaresistens och trångsynthet som aldrig förr. Ett brett folkligt public service blir därför mer viktigt nu än någonsin. Vilket annat land i världen har en bättre lösning? Jag hävdar att det nuvarande upplägget är precis vad Sverige behöver, lagom skulle kanske någon säga, helt optimalt menar jag!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Kommuner mister skatteintäkter på t.ex. energiproduktion, gruvnäring och skogsproduktion när staten erhåller dessa. Sedan kallar man dessa kommuner fattiga och delar ut statsbidrag. Låt istället kommunerna erhålla skatteintäkterna de generar, låt oss sedan se vilka som är "rika" respektive "fattiga".

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Sträng: Få saker vet vi om framtiden, men fysikens grundlagar kommer att gälla även då. Det finns inget sätt att flytta ett ton mer energieffekt än ett stålhjul mot en stålräls. Så jag förslår helt enkelt att vi med stöd i fysikens lagar tar oss in i framtiden med hjälp av tåg, gärna snabbtåg!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Sträng: Det är provocerande att det svenska rättssystemet kan med hjälp av utländsk polis få tillgång till bevismaterial från avancerad teknisk avlyssning, men att de själva inte har dessa möjligheter. Dags att ge svenska polisen kraftfulla digitala vapen!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Håkan Strängs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat