Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jennie Bergius Eriksson (fotograf null)

Jennie Bergius Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att man vill ha en verklighetsnära och arbetsvillig driven representant som är en jordnära pragmatiker. För att man vill ha någon som vågar utmana och gå nya vägar för att också nå nya resultat på nya högre nivåer!

Presentera dig själv

Uppväxt i företagarfamilj med hjärtefrågan kring företagande, stadsutveckling och bostadsfrågor kopplat till hållbarhet. Flitig, nyfiken och driven. Lever i famlij med en vovve och 6 pojkar i åldrar 3-18år varav den äldsta just flyttat hemifrån. Lever gårdslivet med kossor och höns,nära stan. Värderar egentid med familjen i alper på snowboard eller i ensamhet med sång, gitarr och ett glas vin.

Vad har du för yrke?

Masterexamen i ekonomi och marknadsföring. Affärsrådgivare Almi företagspartner.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margeret Tatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Fokus på sysselsättning och grön omställning där ett systemskifte för möjlig cirkularitet måste driva välfärden framåt. En enklare vardag för hushållen där fler kan försörja sig själv och slippa leva fast i ett utanförskap som minskar individens egna möjligheter att göra det mesta med sitt liv.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jennie Bergius Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Resultat i skolan ska vara fokus. Inte vem som är huvudman. Både offentlig och friskola tilldelas samma andel peng och har i grunden samma förutsättningar. Vinstdelning måste kunna ske, men får ALDRIG ske på bekostnad av kvalitet eller resultat i skolan. Tydliga förväntning och kravställning ska efterlevas och vinstdelning får ske först efter att dessa parametrar är på plats.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Nettoeffekten för utsläpp måste minska. Det betyder att alla verktyg som står till buds för att minska utsläppen idag, här och nu, är ett måste! Oljekraftverk som fungerar som reservkraft ökar vårt klimatavtryck idag. Det har vi inte råd med och en energimix kommer i övergångsperiod vara helt nödvändig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Europas högsta andel dödliga skjutvapenvåld på våra Svenska gator måste upphöra och nyrekrytering stävjas. Då måste polis också kunna agera även på anonyma tips eller svaga misstankar. Frikostigare visitationsregler är därför avgörande och integritet får nedprioriteras till förmån för att värna medborgares säkerhet och trygghet i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Fler måste få vardagspusslet att gå ihop. Och alla jobb är viktiga för att Sverige ska rulla. Särskilt enklare jobb, utan krav på 100% språkkunskap och akademisk utbildning. RUT-avdraget avlastar familjer i vardagen, men ger också fler familjer en möjlighet till egenförsörjning eftersom fler har råd att nyttja möjlighet till avlastning i vardagen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi har fjärde högsta arbetslösheten i EU, vi har högst andel dödligt skjutvapenvåld i Europa och stora betydande integrationsutmaningar som ökar klassklyftor och skapar otrygghet i vårt samhälle. Detta är problem vi måste komma till rätta med innan biståndet, på nuvarande nivå, kan rättfärdigas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Kungahuset gör ett gott jobb som ambassadör och marknadsförare för Sverige. Men har genom historien samlat på sig stora förmögenheter som säkerställer långsiktig försörjning över generationer. Det tillsammans med nuvarande nivåer räcker gott.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi har hög ambitionsnivå när det gäller krav på inblandning av biobränsle vilket är bra. Ännu Svag tillgång på densamma pressar Sveriges bränslepriser till orimliga nivåer och utbudet av biobränsle måste därför stärkas. Detta kan göras genom skatteväxling och aktivt samarbete med näringsliv. Tills vi nåt ett högre utbud - måste skatt sänkas för att möjliggöra hushållens vardag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi har bland de högsta skattetrycken i världen. Fler och mer skatt kommer inte hjälpa oss framåt. 46 skatter har tillkommit bara under de senaste 4 åren. Fastighetsskatten slår hårt mot de som sparat sina skattade medel ett helt liv för att ha råd att bo just som de själva valt. Orimligt att man på nytt ska beskattas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Offentlig aktör inom kultur och konst är helt avgörande för att över tid kunna upprätthålla oberoendet. Samtidigt är vi delvis begränsade med dagens form och vi skulle garanteras mer kultur om spetskompetens och specifik inriktning genom fler privata aktörer som också kunde bidra. Samtidskonst och kultur är idag i hög grad redan privatiserad i och med dataspelsutveckling och digital interaktion.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Det lokala planmonopolet är avgörande för orter och landsbygdsutveckling på lokalt plan. Samtidigt måste det skapas incitament för att också kunna uppleva vindkraft som en fördel för de som bor ”nära”. Ekonomisk kompensation eller elförsörjning över tid skulle kunna vara en lösning för att kompensera för minskat inflytande lokalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi är ett välfärdsland som under generationer arbetet med att skapa strukturer som ska möjliggöra att ingen behöver tigga. Vi kan o ska inte möiggöra en tillbakagång på detta området utan behöver kravställa på ansvariga ”hemländer” som inte gjort samma välfärdsresa som oss i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: För mig personligen kvittar det vilket kön någon annan har. Om förutsättningar förändras avsevärt för dessa personer som idag lider - ser jag inget problem med att införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Familjeplanering är inte statens eller samhällets ansvar. Det är individens. Vårt arbete är att skapa strukturer och målbilder som gör valfrihet för individen så stor som möjligt. Där är jämlika löner för båda könen, förutsättningar för barnomsorg på kvällstid och mycket mycket mer istället relevanta frågor för att möjliggöra en sund föräldraledighet och familjeplanering.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Offentligt ägd och privat ägd verksamhet kan samexistera men behöver tydliga former och ramar för att inte stjäla resurser av varandra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: En flykt från ett land kan vara permanent eller tillfällig. Huvudregel kan inte vara permanent uppehållstillstånd, det klarar vår välfärd inte av.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Svår fråga. Som att välja mellan pest eller kolera. Men, hellre tillsammans än ensam är stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi behöver ett bidragstak för att säkerställa att det alltid lönar sig att arbeta framför långvarig försörjning på bidrag. Max75% av vad en vanlig lön kan ge, ska samlade bidrag kunna ge.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Lokalt planmonopol kommer begränsa utbyggnad av städer på ett olämpligt sätt. Vi har mycket kustlinje, men bara korta exklusiva sträckor får bebyggas. Detta lägger en blöt filt på landsbyggdsutvecklingen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Med ett av världens högsta skattetryck. Ska apparaten snarare trimmas, än ösas ännu mer pengar på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Idag går skattepengar till att sprida mycket strunt. Samtidigt som vi diskuterar om äldrevården får lov att kosta, om försvaret borde finansieras med höjd skatt eller om sjukvården kan få avskaffade vårdköer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Rimligt. Politiken måste ge tydliga ramar för näringslivet att utvecklas inom. Klara besked för en snabb omställning är helt önskvärt och avgörande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Desto tidigare vi kan upptäcka haltande skolresultat, desto tidigare kan vi sätta in nödvändiga resurser för att stötta individen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Förutsättningar måste vara möjliga för att hela Sverige ska kunna utvecklas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vill man ha samliv, får man ta ansvar för hela relationen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: En helt oreglerad hyresmarknad är inte önskvärt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Höghastighetståg måste vara en del av morgondagens självklara infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Som vi idag har det med regioner som har utmaningar med att samordna och optimera verksamheten - är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi måste avskaffa alla lager av kostnader och göra om och göra rätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Blir du sjuk, har du också ett eget ansvar att försöka hålla dig frisk. Både genom att hålla vardaglig hygien, men också genom att begränsa umgänge vid smittspridning osv. Rimligt att individ tar en del av detta ansvar i form av karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Idag fins mycket stelbenta regler kring anställning som ibland kan äventyra ett helt företags existens. Detta behöver luckras upp för att öka uthållighet i näringslivet och bidra till att optimera förutsättningar för att fler anställs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Ska vi göra omställning möjlig behöver vi tänka mer i mikroklimat, där var och en lokalt hittar sätt att förse sitt behov. Att importera fyndigheter världen över för att säkerställa exempelvis elbilsbatteri-tillverkning kommer att både försvåra omställningen och öka klimatavtrycket.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Vi behöver se över anhöriginvandringen för att säkerställa att vi inom kort når betydligt lägre nivåer av invandring. Redan idag har vi 100 -tusentals människor som lever och är fast ett utanförskap. Att göra mer än du-lagen kräver kommer inte ge oss de bästa möjligheterna för att ta itu med redan existerande samhällsproblem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Allt behöver göras som kan trycka tillbaka grov gängkriminalitet i Sverige som idag har Europas högsta andel av dödligt skjutvapenvåld. Integritetsfrågan är alltid sekundär i förhållande till frågan om att rädda liv, hälsa och värna det öppna trygga samhället.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Värnskattens anskaffning är inte moderaternas primära åtgärd för att komma till rätta med de stora utmaningar Sverige nu står mitt upp i. Det är rimligt att fler bidrar till att betala skatt, snarare än att några få betalar betydligt mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Är dåligt insatt i denna frågan. Men bedömer att frågan kring biologisk mångfald är adekvat och högst angelägen. För att värna denna måste vi värna äganderätten men samtidigt också hitta sätt för att premiera den eller de som väljer att ta ett större ansvar för ett hållbart skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jennie Bergius Erikssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Jennie Bergius Eriksson: Dessa tre områden kommer att vara helt grundläggande för att få Sverige på rätt köl och säkerställa en mer hållbar välfärd för fler. Skatteintäkter är grunden till all välfärd, skola, vård och omsorg. Och att sysselsättningsfrågor ihop med energipolitik och klimatomställningen möjliggör högre skatteintäkter är den första nyckeln.