Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jon Karlfeldt (fotograf null)

Jon Karlfeldt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mig kan man rösta på om man vill ha politiker som inte tror att vi själva vet bäst, utan hellre sätter upp målen och sedan frågar experter vilken som är den bästa vägen dit. Mitt mål som politiker är att hålla fast vid att vara rak och ärlig samt öppen för att det kan vara jag som har fel. Målet är inte att ”vinna”, utan att faktiskt göra samhället bättre. På riktigt.

Presentera dig själv

Jag är en 40-årig halvpolsk tvåbarnspappa som blev politiker eftersom jag gärna vill rädda världen, åtminstone lite grann. Jag blir arg när jag ser orättvisor, upprörd när jag möter politiska påhitt utan grund i fakta och frustrerad när jag stöter på dåliga, ineffektiva lösningar i det offentliga. Allt sådant får mig, ingenjör som jag är, att bli otålig och vilja göra något åt saken.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i datateknik, jobbar just nu i ledningsstaben på Försäkringskassan

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en handlingskraftig regering som kan driva igenom nödvändiga reformer för att göra samhället mer hållbart, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det mest realistiska alternativet för att åstadkomma det tror jag just nu är en S-ledd regering som på ett eller annat sätt samarbetar med MP, C och V och har stöd av en majoritet i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jon Karlfeldt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det finns problem med dagens system, men ett förbud mot vinstutdelning skulle troligen inte lösa dem, utan det krävs andra grepp. Vinst ska aldrig få vara syftet med att driva en skola, och vi måste se till att pengar som är avsedda för välfärden också går till välfärden. Målet måste vara att komma åt dem som utnyttjar systemet, utan att skapa problem för seriösa aktörer som driver bra skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det finns inga bra skäl, varken affärsmässiga eller ur elförsörjningsperspektiv, att bygga ny kärnkraft i Sverige idag. Förnybara alternativ är billigare, går mycket snabbare att få på plats och fungerar – med smarta investeringar i elnätet – utmärkt i vårt elsystem. Det kan dock inte uteslutas att ny kärnkraftsteknik kan spela en roll i framtiden, varför forskning och utveckling är välkomna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Extra viktig Inte ens Polisen själva tycker att det här är ett bra förslag. De har redan idag möjlighet att visitera de som de behöver visitera. Visitationszoner kommer bara försvåra att bygga upp ett förtroende för såväl Polisen som samhället i stort i områden där det verkligen behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det är i grunden inte hälsosamt att skattesubventionera en hel bransch till 50 %. Ur ett miljöperspektiv är det dock bra om fler lägger pengar på tjänster istället för prylar, och RUT-avdraget kan utvecklas till att ännu mer främja en grön ekonomi, genom att t.ex. subventionera reparationer. Avdraget bör därför inte avskaffas, men det behöver ses över för att inte bidra till ekonomisk orättvisa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Extra viktig Att minska biståndet skulle drabba utsatta människor i länder där krig, förföljelse, naturkatastrofer, fattigdom och hunger är vardag. Som ett av världens rikaste länder har vi ett ansvar att hjälpa andra. Men bistånd är också en smart investering för vårt eget välstånd: det är ett sätt att förebygga att krig och konflikter sprider sig och minskar människors behov av att fly sina hemländer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Kungahusets representativa funktioner gör nytta för Sverige, och det finns ingen anledning att tro att exempelvis en president skulle vara billigare i drift än en kung. Däremot är det bra med ökande transparens kring hur pengarna används.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Extra viktig Forskningen har tydligt visat att hög CO2-skatt är ett av de absolut bästa sätten att minska utsläppen. Om vi sänker bensinskatten säger vi också indirekt att det är fritt fram för länder som Kina och Indien att bygga mer kolkraft – om inte vi tar vårt ansvar, varför ska då de göra det? Människor som drabbas hårt i sin vardag av höga bränslepriser behöver hjälpas eller kompenseras på andra sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Skattesystemet i Sverige har med tiden blivit mindre progressivt; de rikaste har fått större skattelättnader än de med lägre inkomster. Det skulle behövas en större översyn av hela skattesystemet, med ökad progressivitet som mål. I detta bör även fastighetsskatten ingå: det bör inte bli dyrare att äga en normal bostad, men skatten bör höjas för de största och dyraste fastigheterna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: En sådan förändring skulle riskera att leda till kraftigt minskad mångfald inom kulturen, då det i alltför hög grad bara skulle finnas utrymme för kommersiellt lönsam kultur. Det offentligas stöd till kulturen främjar konstnärlig frihet, mångfald och variation, något som berikar samhället. Politiken ska dock inte styra kulturens innehåll, än mindre än vad marknaden bör få göra det.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det är rimligt att kommunerna har inflytande över var det byggs vindkraft. Samtidigt fungerar det inte om alla säger ”gärna vindkraft, men inte just här”. Om kommunerna fick del av skatteintäkterna från vindkraft skulle incitamenten att ge tillstånd öka. Dessutom behöver tillståndsprocesserna förenklas, förtydligas och snabbas upp. Utan mer vindkraft kommer vi inte klara den gröna omställningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Att göra det till ett brott att be andra om hjälp är orimligt, och det gör inte heller att fattigdomen försvinner. Istället för att ge oss på ett symtom behöver vi angripa orsaken, och bekämpa ekonomisk utsatthet i Sverige ur ett helhetsperspektiv. Vi behöver också samarbeta med andra länder kring åtgärder som gör att färre känner ett behov av att lämna sitt hemland för att komma till Sverige och

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Att ickebinära könsidentiteter finns är ett faktum som nu är väletablerat i vetenskapen och inom vården. Det finns ingen bra anledning till att vi ska fortsätta tvinga människor som inte identifierar sig som varken man eller kvinna att göra det juridiskt. Detta är inte heller något revolutionerande – många andra länder har redan infört ett tredje juridiskt kön. Det är dags för Sverige att haka på.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: I en helt jämställd värld skulle kvotering inte behövas, men där är vi inte än. Målet bör vara att föräldradagarna i genomsnitt fördelas lika mellan barnets föräldrar. För enskilda familjer behövs dock en viss flexibilitet. Därför bör försäkringen delas i tre delar, där föräldrarna får en tredjedel var och den sista får fördelas fritt, inklusive att överlåtas till någon annan närstående vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Framväxten av nätläkare har skett på ett sätt som gör att vården dräneras på pengar när alltför många söker vård utan att egentligen ha behov av det, och ersättningen för digitala vårdbesök ofta är orimligt höga. Detta måste ändras. Samtidigt är digitalt tillgänglig vård i grunden något positivt, och privata företag har bidragit med viktiga innovationer. Vi behöver hitta rätt balans i systemet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Erfarenheter från både Sverige och andra länder visar att permanenta uppehållstillstånd fungerar bättre. Individen får en större trygghet samtidigt som etableringen och integrationen går lättare, vilket gynnar hela samhället. Permanenta uppehållstillstånd är särskilt viktiga för barn, som annars riskerar att få en mycket otrygg uppväxt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Som halvpolack har jag alltid varit för ett polskt Nato-medlemskap. Men jag har också alltid varit emot ett svenskt. Jag är visserligen rädd att Sveriges möjligheter att bidra i omvärlden på vissa sätt kan minska när vi nu blir medlemmar, men det är viktigt för mig att Sverige och Finland följs åt, och jag står också sedan länge bakom långtgående europeisk solidaritet i händelse av krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: A-kassan är tänkt att ge 80% av inkomsten, men det har länge varit sant endast för en liten, och krympande, andel av befolkningen. Ett permanent höjt tak ökar förtroendet för systemet och underlättar för den som blir av med jobbet. Även golvet i a-kassan bör höjas till en nivå som går att leva på. En bra a-kassa ökar rörligheten på arbetsmarknaden och kan faktiskt bidra till att få fler i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Strandskyddet är viktigt för allemansrätten och friluftslivet, liksom för den biologiska mångfalden. Det ska värnas i hela landet. Samtidigt är det inte rimligt att regelverket ser exakt likadant ut i städerna som i glesbygden, utan det bör finnas ett utrymme för olika lösningar på olika platser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Upprustningen kommer kosta väldigt mycket, och frågan är var pengarna annars ska tas ifrån. Ska vård och skola få mindre resurser? Ska vi försämra trygghetssystemen? Vissa vill minska biståndet, men det vore högst oklokt sett till Sveriges säkerhet (se fråga 5). Det rimliga är ökad beskattning av dem med de allra högsta inkomsterna och största tillgångarna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Ett starkt och oberoende public service spelar en viktig roll i upprätthållandet av vårt demokratiska och öppna samhälle. Att begränsa SVT:s, SR:s och UR:s uppdrag skulle försvaga dem på ett sätt som inte skulle gynnas samhället. Om något borde de stärkas genom att public services ställning skyddas i grundlag. Deras finansiering behöver också vara långsiktig, och den ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Extra viktig Transportsektorn är central för att vi ska klara klimatmålen. Redan nu växer el- och laddhybridbilarnas andel fort bland nya bilar. Ett tydligt slutår för nya fossilbilar skulle kunna snabba på omställningen än mer, och bidra till att fler laddbara bilar kommer ut på begagnatmarknaden, så att fler får råd att byta bort bensin- och dieselbilar som är dyra i drift och dåliga för klimatet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Detta är något som borde avgöras av vad experterna säger funkar, inte vad politiker tycker. Det saknas stöd i forskningen för att tidigare betyg skulle få några positiva effekter. Dessutom är fler reformer av betygssystemet och ytterligare administrativ börda för lärarna inte vad skolan behöver just nu.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det handlar inte främst om att ta pengar från rika kommuner, utan framför allt behöver staten ta ett större ansvar för välfärdens finansiering och tillföra resurser till skola, vård och omsorg. Kommuner bör också få del av skatteintäkterna från t.ex. vind- och vattenkraft på sin mark, vilket skulle gynna många fattigare kommuner. Sedan behöver utjämningssystemet ses över och bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Generellt leder inte höjda straff till minskad brottslighet, men det finns undantag, och mycket talar för att sexköp kan vara ett sådant. Om böter försvinner ur straffskalan kan det leda till att färre tar risken att åka fast. En sådan förändring är på väg genom riksdagen nu, och är välkommen. Sedan kommer det vara viktigt att följa utvecklingen och vara beredda att göra justeringar om det behövs.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Vår bostadsmarknad är trasig, men grundproblemet är inte reglerade hyror, utan att det finns, och byggs, för få bostäder. Nybyggda hyresrätter är dessutom redan idag ofta så dyra att de som verkligen behöver dem inte har råd att bo där. Marknadshyror skulle inte lösa detta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det som behöver avvecklas är onödig flygtrafik som skulle kunna ersättas med tåg. Det är en nödvändighet om vi ska klara klimatmålen. Dagens järnvägsnät är överbelastat och behöver byggas ut. När vi då ändå bygger infrastruktur som ska bestå i 100-150 år vore det dumt att inte välja modern teknik som kan få fler att välja bort flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det finns en mängd problem som behöver åtgärdas i sjukvården. Att i ett sådant läge kasta in den i en gigantisk omorganisation är en dålig idé. Däremot behöver statens ansvar för att vården fungerar bra öka jämfört med idag. Det vore också positivt med en regionreform, där landets minsta regioner slås samman till ett mindre antal större regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Pandemiåren har tydligt visat att karensdagen framför allt drabbar människor i yrken med låga löner, där det inte är möjligt att jobba hemifrån om man är lite krasslig. Detta är en grundläggande orättvisa i systemet, och leder dessutom till oönskad sjuknärvaro på många jobb. Karensdagen bör därför avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Det är i grunden bra med ett starkt anställningsskydd, och den nuvarande maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare bör inte ändras. Däremot kan reglerna behöva ses över för att öka rörligheten på arbetsmarknaden; folk ska inte behöva stanna på ett jobb de inte gillar för att de är rädda att förlora sin trygghet om de byter.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Karlfeldt: Tillståndsprocesserna är idag väldigt komplexa, ganska ineffektiva och kan ta mycket lång tid. Det är inte bra, och något vi bör försöka ändra. Däremot ska miljökraven inte sänkas, och hänsyn behöver fortsatt tas till samernas rättigheter som urfolk. Sverige har också, jämfört med andra länder, extremt låg beskattning av gruvdrift – det borde ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Karlfeldt: Asylrätten ska stärkas, det ska bli lättare för familjer att återförenas och anknytnings- och hälsoskäl ska väga tyngre än idag, inte minst för barn. Öppenheten ska öka, inte minska. Vi behöver dock bli mycket bättre på att hjälpa nyanlända att komma in i samhället, lära sig språket och skaffa sig utbildning och jobb.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Karlfeldt: Polisen måste ha tillgång till effektiva verktyg för att bekämpa grov brottslighet, inte minst gängkriminaliteten. Det finns nu förslag om så kallade preventiva tvångsmedel i form av just hemlig avlyssning och liknande, och de bör genomföras. Längre än så är det dock tveksamt om vi bör gå – den personliga integriteten och rätten att slippa bli övervakad är också viktiga och behöver värnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Karlfeldt: Forskningen har visat att samhällen med små inkomstklyftor som regel fungerar bättre. Viss inkomstspridning är visserligen både rimlig och önskvärd. Den senaste tidens mönster i många länder - att de allra rikaste ytterligare ökat gapet mot resten - är däremot inte bra, och en sådan utveckling bör motarbetas. Det är därför rimligt att de som tjänar och äger mest betalar mer i skatt än idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Karlfeldt: Skogen är enormt viktig för såväl klimatet som den biologiska mångfalden. Såväl FN som EU har slagit fast ett mål om att minst 30 % av skogarna bör skyddas, och vi bör som minimum se till att nå det målet. Självklart ska skogsägare som bidrar till detta genom att skydda delar av sina skogar få rimlig ersättning från staten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jon Karlfeldts val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Jon Karlfeldt: Extra viktig Miljö och klimat är viktigast av allt – det handlar om själva grundförutsättningarna för fortsatt liv och välstånd i vår värld. Skolan är central för den framtid vi bygger – våra unga måste få en god utbildning och en trygg uppväxt. Slutligen är en välfungerande sjukvård av stor betydelse för att vi ska känna trygghet, och det är tydligt att det finns mycket att göra på den fronten.