Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christine Lorne (fotograf Henrik Juhlin)

Christine Lorne

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag älskar att jobba i vården men förutsättningarna är ofta alldeles för dåliga, så istället för att hjälpa en patient åt gången som jag gör i ambulansen försöker jag nu som sjukvårdspolitiker påverka sjukvårdssystemet för att göra vården bättre. Jag jobbar fortfarande i ambulansen och tänker fortsätta med det.

Presentera dig själv

Jag är en ambulans- och narkossjuksköterska som tröttnade på att sitta bredvid när andra bestämmer, så jag valde att engagera mig politiskt. Det är ofta väldigt svårt, men samtidigt känns det betydelsefullt att vara delaktig i att försöka göra vårt samhälle och sjukvården bättre.

Vad har du för yrke?

Ambulans- och narkossjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Michelle och Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett mittensamarbete där både M och S kan ingå.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christine Lorne

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: En riktigt bra kvalitet i skolan är det viktigaste för mig, det gäller både friskolor och kommunala skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Kärnkraft är en stabil kraftkälla men tar tid att bygga. Vi behöver mer el nu, jag vill gärna se havsbaserad vindkraft som kan leverera mycket el utan att störa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Visitationszoner innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning. Forskning visar att såna zoner försämrar invånarnas viktiga förtroende för polisen, det riskerar alltså att få motsatt effekt. För att komma tillrätta med kriminalitet krävs mycket mer förebyggande insatser, på alla nivåer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Extra viktig RUT-avdraget är fantastiskt. Det skapar arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Dessutom minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för dem som i stället kan jobba vitt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Biståndet behövs just nu mer än nånsin med en orolig omvärld och en allt mer påtagligt klimatkris.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Skatten på förnybara bränslena ska sänkas såsom biodiesel. Centerpartiets mål är att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller senast till 2030, med vissa undantag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Extra viktig C vill inte återinföra fastighetsskatten. Ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av att en skatt höjs!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Ju fler som är mer och finansierar kultur desto rikare blir utbudet av kultur!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Det behövs mer vindkraft men den behöver byggas där den inte stör. C är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Fattigdom försvinner inte för att det blir förbjudet. Istället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Extra viktig Föräldrar ska få bestämma själva vad som är bäst för just deras familj, men vi behöver uppmuntra till ett mer jämställt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Nätläkare bör integreras i det vanliga vårdsystemet, då blir det också en rimligare ersättning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: För att människor som kommer hit fullt ut ska vilja satsa på att lära sig svenska och utbilda sig för att leva och verka i Sverige tror jag att de behöver veta att de kommer få stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Att Sverige går med i Nato innebär en ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner. Däremot behövs fler stödjande insatser, till exempel jobbcoacher som hjälper till att skapa och förmedla jobb!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Dagens strandskyddslagstiftning är på många sätt orimlig där tex ett grävt dike omfattas av strandskydd. Det behöver ändras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men vi ser inte att det måste innebära att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: C står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte enbart från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Olika kommuner har olika förutsättningar men det bör vara statens roll att fördela pengar utifrån de skatteintäkter från moms och statlig skatt som staten har.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Trafficking och alla former av sexuella övergrepp ska straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Det råder bostadsbrist idag, marknadshyror skulle skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan! Marknadshyror är mer rättvist än dagens system där det krävs decennier av kötid för att få en billig hyresrätt centralt i en storstad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Det behöver bli mer miljömässigt hållbart att resa, snabba och pålitliga tåg är viktigt i den omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Jag tror inte att det blir bättre av att flytta makten längre ifrån invånarna, det skulle inte heller göra att de problem vi har idag magiskt försvinner. Dessutom, andra statliga myndigheter såsom Polisen (passhaveriet), Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket fungerar ju inte alls så bra som de borde! Däremot behöver vi tex få till journalsystem som är gemensamma för hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Den behöver ses över, ingen ska behöva gå till jobbet om en är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christine Lorne: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christine Lorne: Sverige behöver ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck, det handlar om anständighet. Samtidigt måste vi ge de människor som kommer hit bästa möjliga förutsättningar att snabbt kunna bidra till samhället genom tex jobb.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christine Lorne: Polisen behöver fler verktyg än idag och även kunna använda hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christine Lorne: C vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christine Lorne: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christine Lornes val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat