Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Hamberg (fotograf null)

Robert Hamberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har en bra mix av utbildning och erfarenhet av familjeliv, yrkeserfarenhet och politisk erfarenhet.

Presentera dig själv

40 år, gift, pappa till två flickor, landsbygdsboende.

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering bestående M, L och KD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Robert Hamberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Möjligheten till utdelning är viktigt dels för den som vill starta en friskola men även för möjligheten att hitta en finansiär för skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Extra viktig Sverige behöver stabil och fossilfri energiproduktion som inte tar fjäll, skog och vatten i anspråk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: I vissa områden kan det vara motiverat som reaktiv åtgärd men över tid bör inte behovet av visitationszon vara nödvändigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Viktigt att stärka möjligheterna för människor att kunna köpa dessa typer av tjänster till en lägre kostnad. Det skapar även fler arbetstillfällen med låg tröskel in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Tillfälligt kan bistånd minska när andra behov behöver prioriteras men över tid bör Sverige ha ett höga ambitioner för det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Kungahusets funktion bör renodlas till representativt syfte och då bör det behöva mindre resurser.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Sverige bör ligga på ett europeiskt snitt gällande skatt på bensin och diesel och fokusera på en omställning som inte belastar de som är beroende av drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Skulle drabba de med svag ekonomi hårdast.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: För att vara fri och kunna utvecklas organiskt så behöver bidragen minska.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Vindkraft gör stora intrång i närområdet och det måste finnas ett lokalt stöd för etableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Att tigga är något få skulle välja in andra alternativ fanns. Fattigdom ska bekämpas, inte förbjuda de fattig att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Bör utredas noggrant men är positivt inställd.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Ansvar och frihet. Staten ska inte lägga sig i hur en familj fördelar ansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: De skapar ett starkt incitament för den offentliga vården att digitaliseras vilket den inte kommer göra tillräckligt fort utan konkurrens.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Tillfälliga bör vara den generella regeln men för vissa grupper kan det vara motiverat med permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Neutralitet är osolidariskt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Det behövs starka incitament för arbete, inte tvärt om.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Ska landsbygden utvecklas och kunna stå på egna ben måste det gå at bygga bostäder där det är som mest attraktivt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: I grunden bör staten omprioritera sina utgifter. Viss höjning kan vara motiverat om det kan visa att det stärker försvarat snabbare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Extra viktig Statlig public service ska ha ett litet och begränsat uppdrag i en demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Det är utsläppen som är problemet, inte förbränningsmotorer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Extra viktig Betyg bör avskaffas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Sänker ambitionen att utveckla den egna kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Människors kroppar är inte till salu.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Fler hyresrätter behöver byggas och då måste det vara tillåtet att ta det som krävs i betalning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Resurserna bör användas för att anpassa infrastrukturen för framtidens digitaliserade trafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Staten ska ha ansvar för finansiering och krav, dock ska staten inte driva sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Ett visst eget ekonomiskt ansvar behövs för att minska risken att det utnyttjas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Vi behöver en ökad rörlighet på arbetsmarknad och incitamenten att vidareutbilda sig stärks med en mer rörlig arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hamberg: Sverige har stora resurser som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hamberg: Sveriges ansvar för asyl bör stå i relation till landets förmåga att integrera de som söker sig till landet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hamberg: Kriminaliteten har förändrats och polisen behöver mer ingripande verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hamberg: Vi bör sträva mot en rak skattesats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hamberg: Vi måste bruka skogen betydligt mer än idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Hambergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Robert Hamberg: Övriga områden kan regioner och kommuner ofta hantera bättra än staten.