Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Larsson (fotograf Emma Bengtsson)

Magnus Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man ha en socialliberal politiker som värnar individens frihet i kombination med ett socialt och humant samhälle så ska man rösta på mig. Grundläggande mänskliga rättigheter skall värnas i alla lägen och alla människor är lika mycket värda. Jag är en samarbetsinriktad politiker som vill se resultat, jag kommer dock aldrig att bidra till att SD ges någon makt.

Presentera dig själv

Är en engagerad person som i princip hela mitt liv varit engagerad i olika föreningar. Brinner för lokalsamhället som enligt mig utgör grunden i att skapa attraktiva orter. Viktiga politikområden för mig är landsbygd, miljö- och klimat samt utbildningsfrågor.

Vad har du för yrke?

Är utbildad redovisningsekonom och jobbar som politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Helst av allt skulle jag vilja se en alliansregering men det förutsätter att M, KD och L klipper sitt band till SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Det är rimligt att den som investerar i ett företag också får avkastning på insatt kapital, därför är det en dålig idé att förbjuda vinster då det i grunden skulle rubba hela friskolereformen. Däremot behöver vi se över systemet så att fokus hamnar på kvalité och att mer pengar stannar i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Att bygga ny kärnkraft är både dyrt och tar lång tid. Vi är i behov av att bygga ut vårt energisystem här och nu, inte om 20 år. Därför behöver vi satsa mer på de förnyelsebara energikällorna. Det går snabbar och är bättre för miljön och klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Arbetet med att komma till bukt med den grova brottsligheten och gängkriminaliteten är oerhört viktigt och det kommer behövas fler och skarpare insatser för att komma till bukt med detta. Men att införa visitationszoner där alla kan visiteras utan någon misstanke utan enbart på grund av att de bor i ett visst område är fel väg att gå och det skulle också inskränka på den personliga integriteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: RUT-avdraget har varit en positiv reform som skapat många arbetstillfällen och ökat inte minst kvinnors företagande. Den har också hjälpt barnfamiljer att få ihop vardagspusslet och även äldre som kan ha svårt att utföra vissa uppgifter i hemmet, t.ex. fönsterputsning. Jag ser gärna att RUT utökas till att omfatta fler tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Sverige är ett i grunden rikt och välmående land. Att vi genom det internationella biståndet solidariskt hjälper andra delar av världen som inte har det lika bra är för mig en självklarhet. Centerpartiets ingång är att biståndet ska uppgå till 1% av statsbudgeten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: På kort sikt så behöver den sänkas men det får samtidigt inte stoppa upp omställningen till förnyelsebara drivmedel. Det är viktigt att man har råd att köra bil om man bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik. På lång sikt så måste vi öka satsningen på förnyelsebara drivmedel så som biogas och inte vara beroende av rysk olja och gas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Du har varken mer eller mindre pengar för att du äger en fastighet, den har naturligtvis ett värde men det är inga pengar som du har förens den säljs, alltså blir det skatt på pengar som du inte har. Däremot vill Centerpartiet se en förändrad skatt på väldigt stora vinster på värdeökningar i samband med försäljning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Det kommunala självstyret och vetot är viktigt att slå vakt om. Däremot så behöver de besluten komma tidigare i processen innan ett företag investerat mycket tid och pengar i projektet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Vi politiker ska inte detaljstyra familjers vardag, familjen vet bättre än oss vad som är bäst för just deras familj. Uttaget är dock väldigt ojämställt idag även om det sakta blir bättre. För att öka jämställdheten så vill Centerpartiet premiera ett jämställt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Nätläkarna har en funktion att fylla i vårt sjukvårdssytem, där kan oroliga personer ofta snabbt få en konsultation. Men den möjligheten får aldrig vara beroende av tjockleken på plånboken och därför är det viktigt att den fortsatt är offentligt finansierad. Vi behöver dock öka tillgängligheten till den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Att få ett uppehållstillstånd snabbar på integrationsprocessen. Det öppnar dörrar till både studier och arbetsmarknad.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Att hamna i arbetslöshet är ofta en stort slag för den enskilde. Man tappar inte bara ett sammanhang utan man tappar också ekonomisk inkomst. Att vi har ett trygghetssystem som lindrar det "fallet" är bra men systemet ska också syfta till att personen kommer ut så snabbt som möjligt i arbete igen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Att avskaffa strandskyddet är en dålig idé men vi behöver få till ett reformerat strandskydd som möjliggör för byggnation och utveckling på landsbygden. Jag beklagar att högeroppositionen tillsammans med Vänsterpartiet röstade nej till det förslag som låg på riksdagens bord och som hade inneburit stora förbättringar för landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Försvarsanslagen ska höjas till 2% av BNP, primärt behöver detta ske inom befintlig budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Vi behöver öka takten i omställningen till förnyelsebara drivmedel, att däremot tro att detta ska vara klart till 2025 är inte rimligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Betygen är en del i bedömningen av elevers kunskaper, dock säger inte ett betyg alltid hela sanningen. Vi behöver få till en bredare bedömning och mer rättvisande betyg, dock inte lägre ner i årsklasserna än vad vi har idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Skatteutjämningssystemet är viktigt för att upprätthålla likvärdighet i hela landet. Stora delar av skatteutjämningen går i dag till tillväxtkommuner, som i grunden har goda förutsättningar för en stark ekonomi. Vi vill se ett skatteutjämningssystem som dels utgår från en garanterad servicenivå i hela landet. Systemet vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Vi vill höja straffet för sexköp så att brottet ger fängelse och att straffet för den som köper sex av en person som är under 18 år ska vara högre.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: För att råda bot på bostadsbristen behövs en ökad nyproduktion av bostäder. Med en friare hyressättning blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Samtidigt som vi vill ha en friare hyressättning vill vi också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Dagens stambana är full och vill vi öka både god- och persontransporter med tåg så behövs nya stambanor. Bygger vi nya stambanor så kommer tågen både kunna gå fortare och oftare. Det kapar restider genom hela landet och knyter ihop landet på ett bra sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Att beslut ska fattas så nära människor som möjligt är en grundläggande princip för Centerpartiet, detta gäller inte minst sjukvården. Ett statlig sjukvård skulle riskera att slå sönder tillgängligheten till våra mindre sjukhus och hälsocentraler på landsbygden.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Larssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat