Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Halvarsson (fotograf null)

Robert Halvarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar för att jag tror på rättvisa och frihet, grön omställning och solidaritet. Det är helheten som är viktig.

Presentera dig själv

Jag är en man intresserad av demokrati, folkbildning och föreningsliv. Jag är engagerad i Miljöpartiet för att driva social hållbarhet liksom miljö- och klimatfrågorna framåt.

Vad har du för yrke?

Journalist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Varenda en som engagerar sig

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa för Sverige ser jag vore en stark rödgrön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robert Halvarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: En skolas syfte ska vara bildning, inte vinst. Pengar ska användas för att garantera barn, unga och vuxna som utbildar sig bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Föräldrakooperativ, folkhögskolor och idéburna organisationer har länge på ett positivt sätt bidragit till utbildning och bildning. Låt dem fortsätta göra det, men förbjud vinstutdelning för privata företag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Kärnkraft innebär stora risker, särskilt vid kris och krig. Solpaneler, vindkraft och andra förnybara energislag gör det inte. Jag vill liksom mitt parti att vi hellre satsar på större produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Det finns en hel del att göra för att stärka det förebyggande arbetet för att minska brott, liksom polisens arbete. Idag har polisen redan möjligheten att visitera dem de behöver kontrollera, att upprätta "visitationszoner" låter tufft och handlingskraftigt, men är ett populistiskt förslag som i praktiken utgör ett slag i luften.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: RUT-avdraget kan i annorlunda form bidra till en grön omställningen, där reparation, underhåll och service utvecklas som delar av ett RUT-avdrag. Det är inte fel att kunsumera tjänster som gynnar ett slitstarkt samhälle.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Extra viktig Jag blir förbannad när den socialdemokratiska regeringen minskar det internationella biståndet. Internationellt bistånd är solidaritet i praktiken. Det är också en försäkring, ömsesidig hjälp är bästa sättet att garantera att vi själva får stöd när vi behöver det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Ingen bör födas in i ett ämbete. Därför menar jag att kungahuset ska läggas ner.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Extra viktig Det är bättre att stötta familjer som har dålig ekonomi än att sänka skatten på bensin och diesel tycker vi i Miljöpartiet. Ur klimatsynpunkt är det inte bra alls att partier tävlar i kapp att göra det billigare att släppa ut. Satsa på hållbara biobränslen, el och gör kollektivtrafiken billigare!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Ett helhetsgrepp behöver tas på beskattning av tillgångar där den görs mer progressiv, i väntan på det är det en dålig idé att rakt över höja skatten på fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Det viktigaste är att kulturens egenvärde lyfts i alla sammanhang, det fria konstnärliga uttrycket. Jag välkomnar både privata och offentliga aktörer satsar på kulturen. Det viktiga är att det finns ett myller av kultur: som böcker, teater, körsång, bildkonst och att det som skapas visar något av vad det är att vara människa.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Kommunerna ska få bestämma var de vill ha vindkraft, men jag tycker det är viktigt för den gröna omställningen att vindkraften utvecklas och att delar av vinsten går tillbaka till lokalsamhället.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Att be om hjälp ska inte vara ett brott. Människor som tigger på gatan ska hjälpas från det. Vilket tiggeri som vissa tycker ska förbjudas säger något om människosynen. Föreningar, företag och rika personer som tigger brukar ingen protestera mot. Jag tycker vare sig rika eller fattiga ska förbjudas att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Min grundsyn är att människor kan få bestämma hur de identiferar sig. Därför tycker jag det här är ett enkelt förslag att ställa sig bakom.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Det är viktigt att anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Miljöpartiet tycler att en tredjedel ska vara örommärkta till vardera förälder liksom en tredjedel av föräldraledigheten också ska kunna användas av någon som familjen känner förtroende för - eller av någon av föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Det är viktigt att privata nätläkarbolag inte ska kunna göra vinstutdelning, men nätläkare i sig kan vara en positiv sak som gör vården enklare att nå för de med krångligt livspussel. Därför driver jag på för möjlighet till offentliga "nätläkare" i Värmland, och att olika delar av vården kan kommunicera digitalt och finnas tillgänglig utöver kontorstider.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Permanenta uppehållstillstånd är bättre för den enskilda människan. Det är det som är viktigt för mig. Särskilt viktigt är att barn får växa upp i trygghet utan att behöva oroa sig att de ska lämna landet!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Ett dåligt förslag. Det finns bättre sätt att skapa trygghet, fred och göra motstånd mot Rysslands krig mot Ukraina än att bli medlemmar i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: A-kassan behöver bli bättre. Det viktiga är att golvet i a-kassan höjs, alltså ersättningens lägstanivå för de som arbetar. Gör också a-kassan permanent mycket enklare att kvalificera sig till. De som lever med timvikariat och i osäkra anställningar har inte varit prioriterade när systemen för a-kassan lades på 1900-talet. Det måste vi ändra på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Jag tycker att allemansrätten är viktig. Därför tycker jag inte att strandskyddet ska avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Ja, om skatten riktar sig mot de med särskilt höga inkomster. Skatten måste vara progressiv, inte rikta sig mot de som lever på marginalen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Uppdraget bör inte styras av dagspolitiska vindar. Som PS-konsument kan jag tycka att underhållning bättre sköts av kommersiella kanaler, men jag tror inte mitt tycke och smak ska styra vad Public service satsar eller inte satsar på.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar minskar idag till förmån för el- och elhybrider. Marknaden redan har sprungit förbi politiken. Ett förbud skulle ge en tydlig signal att inte bara marknaden, utan också politiken ser verkligheten: att bensin- och diesel i nybilsförsäljning är på väg ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Betyg vid tidig ålder tjänar ett tveksamt syfte. De har negativ inverkan på barn som har det svårt i skolan. Därför tycker jag det är ett dåligt förslag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Ja, skattesystemet är förlegat och missgynnar vissa kommuner på ibland väldigt dåliga grunder. Systemet måste bli rättvisare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Jag ser det som bra med en skärpning av påföljden vid köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Hyresnivåerna är redan idag för höga vid nyproduktion, därför ser jag det som att marknadshyror riskerar försvåra möjligheten för människor att ta sig in på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Jag tycker tvärtom. Satsa på höghastighetståg, satsa på dubbelspår och ett bättre stamnät. Minska stödet till flyg, och till pågående, dyra hastighetshöjningar på riksvägar och motorvägar - som främst kommer bilister till del. För bilisterna är det också gynnsamt att det inte uppstår trafikinfarkter på grund av en underdimensionerad tågtrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Beslut ska fattas nära där medborgarna är. Därför ska inte staten ta över ansvaret för sjukvården. Staten kan jobba på att lyckas bättre i sina grunduppdrag och satsa på att reparera Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Avskaffa karensdagen! Låt inte människor som är förkylda eller krassliga känna sig pressade att gå till jobbet för att de känner att de inte har råd att stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Vi har ett problem med stor otrygghet, framförallt för yngre på arbetsmarknaden. Problemet är inte att det är för svårt att säga upp personal - utan att det är för enkelt att att aldrig erbjuda tillsvidaretjänst. Viktigt är att göra arbetsmarknaden tryggare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Halvarsson: Nya gruvor ska kunna öppnas, men de ska följa miljölagar, regler och inte hota behov, som vatten, naturrika skogar och andra centrala värden. Viktigt är också att göra ekonomin cirkulär, så att behovet av nytt jungfruligt material minskar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Halvarsson: Rätten att söka asyl ska inte begränsas av främlingsfientliga politiker. Den är en mänsklig rättighet. Sverige ska ta emot människor på flykt, och om vi någon gång själva skulle behöva fly, vill jag att samma synsätt präglar vår omvärld.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Halvarsson: Hemlig avlyssning måste balanseras mot integritetsbehov hos människor där det inte finns någon brottsmisstanke. Viktigt är att hitta en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Halvarsson: Sverige skulle må bra av att bli mer jämlikt. Därför är jag positiv till att höginkomsttagare betalar mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Halvarsson: Sverige borde skydda mycket mer skog, och även uppmuntra skogsbruk som är skonsamt, kontinuerligt och varierat.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Halvarssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Sysselsättning

Så svarar Robert Halvarsson: Miljö- och klimatet är vår tids ödesfråga. Därför är den självklar. Vi behöver också en bättre, jämlik och nära vård i sjukvårdsregionerna, där folkhälsa och tidigare stöd vid psykisk ohälsa är prioriterad. Arbetstidsförkortning och främjandet av en dynamisk och trygg, arbetsmarknad ska också prioriteras.