Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Ekström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man vill ha en politiker som inte enbart sysslat med politik utan som också har praktisk erfarenhet från arbete både i stora företag och det mindre familjeföretaget. Mitt största fokus är att skapa nytta för medborgarna idag och i framtiden.

Presentera dig själv

Jag är en politiskt engagerad småbarnsmamma med 15år i näringslivet i ryggsäcken. Det bästa jag vet är när medborgarna ringer, oavsett fråga, och när medarbetarna i den organisation jag leder har roligt medan de levererar bra resultat.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Tove Lifvendahl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En liberalt borgerlig majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Ekström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det absolut viktigaste är att de som levererar tjänster gör det mot högt uppställda kvalitetskrav, ingen leverans - ingen betalning. Samma villkor ska gälla oavsett huvudman eller associationsform. Om vinstutdelning begränsas för friskolor så undrar jag vilka andra typer av bolag som också ska begränsas?

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver mer planerbar el som går att lita på. Då kan vi komplettera med andra typer av energislag, såsom från sol eller vatten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Polisen måste få alla verktyg de kan få för att stoppa gängens grova kriminalitet. Alla medborgare, oavsett boendeort, förtjänar att lag och ordning råder - i enlighet med svensk lagstiftning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: RUT-avdraget har tjänat oss väl, inte minst ur perspektivet kvinnligt företagande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Sverige ska fortsätta bistå länder vid kris, krig och svält. Biståndets finansiering ska dock inte öka i takt med BNP-utvecklingen utan baseras på bedömda behov och underbyggda insatser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Skattemedel skall utnyttjas effektivt, därför apanaget anpassas till det uppdrag som finns och här kan det finnas fog för att se över hur stort uppdraget ska vara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Skatter ska generellt sätt sänkas, här finns möjligheter att både se över reduktionsplikten och skattesatsen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det ska vara möjligt att bo kvar i sitt hus utan att behöva flytta på grund av fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Rent generellt behöver statens se över vad som skall kategoriseras som kärnuppdrag. Finansiering av kultur och idrott som kommer från privata initiativ är bra och kan minska statens utgifter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Kommunerna kan bäst själva avgöra vad som är lämpligt för kommuninvånarna. Staten ska inte få köra över medborgarna, speciellt inte när det finns andra mindre störande källor till mer planerbar el.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det finns flera områden där det finns förbud där man istället kan ansöka om tillstånd, så i detta fall borde man också kunna ansöka om tillstånd för att be om pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Detta är en fråga för föräldrarna att bestämma själva. Exempelvis kan småföretagande föräldrar drabbas hårt av nu gällande regler.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej. Det måste också gå snabbare att få ett besked. Det behövs också en högre nivå på vad som krävs för att bli svensk medborgare.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver vara en del i en försvarsallians när världen blir allt mer osäker.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det måste gå snabbare att komma tillbaka i arbete. Därtill behöver man som enskild medborgare själv ta ansvar för att skaffa sig en buffert för tuffare tider, stimulanser för eget sparande vore bra som komplement.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det är alldeles för hårt reglerat idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck och försvaret är en kärnfråga - därför borde den kunna finansieras med befintlig budget. Effektiviseringar och omprioriteringar borde kunna finansiera upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Sådant som kommersiella nöjeskanaler kan erbjuda borde rimligen inte finansieras av staten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Infrastruktursatsningar måste komma före i detta fall, bygg ut laddinfrastruktur med mera så att även landsbygden kan vara en del i omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Ju tidigare man kan identifiera kunskapsgap desto bättre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det kommunala skatteutjämningssystemet skulle behöva ses över, exempelvis bör inte ekonomiskt effektiva kommuners arbete bekosta andra kommuners satsningar/investeringar i sådant som inte ingår i det kommunala kärnuppdraget.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Straffskalan bör gradindelas, så att allvarligare brott får längre straffpåföljd medan exempelvis förstagångsförseelser kanske kan hanteras på ett särskilt vis.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det behövs en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och det i sin tur kräver att det byggs mer. Och ska det byggas mer behövs det finnas ekonomiska incitament.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Se till att satsa ordentligt på befintlig struktur och öka investeringen på underhåll kraftigt!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Till vissa delar kan det vara positivt med ett statligt ansvar men medborgarna bör också kunna utkräva politiskt ansvar på nära håll för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Företagen står redan idag för en stor del av sjuklöneskostnaderna och även om arbetsgivaren inte skulle stå för en sådan utökad kostnad så bör det också finnas någon form av incitament kvar att vara på arbetet. Det är dock viktigt att om man är sjuk så ska man stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Det behövs en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, alltför många stannar kvar på en arbetsplats de inte trivs på med uppgifter de inte gillar. Det är inte bra vare sig för den enskilda medarbetaren eller arbetsgivaren. Om det skulle vara enklare att få jobb så kanske fler rör på sig. En del i ett sådant paket för ökad rörlighet är uppsägningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ekström: Ja, det borde bli enklare - speciellt i sådana områden där få boende får sin boendemiljö påverkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ekström: Vi måste först se till att klara av integrationen och skaffa en snabb väg in på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Asylmottagande måste gå hand i hand med detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ekström: I det läge vi befinner oss i nu behöver vi koppla ett starkt grepp om brottsligheten, detta för att våra medborgare som inte begår brott ska kunna leva fritt utan att vara rädda.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ekström: Vi har idag ett av världens absolut högsta skattetryck och höginkomsttagare är i allra högsta grad med och finansierar välfärden. Ett minskat skattetryck för höginkomsttagare innebär inte mindre skatteintäkter, utan snarare kan det leda till högre skatteintäkter om moroten att arbete blir större.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ekström: Vi behöver ett aktivt skogsbruk utan alltför många pekpinnar från statligt håll. Den som äger tar ansvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Ekströms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi