Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emilia Engblad Béranger (fotograf Jean-Baptiste Béranger)

Emilia Engblad Béranger

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min plats i politiken är grundad i en stor kärlek för kultur. Jag vet av personlig erfarenhet hur fundamentalt viktigt det är för varje individ med en trygg grund att stå på, med fast boende och inkomst. Målet för ett samhällsbygge måste vara att varje människa skall få trygga förutsättningar att utvecklas maximalt, det är så ett samhälle frodas och blir motståndskraftigt.

Presentera dig själv

Som ung modeskapare sökte jag Beckmans 2007 och inspirerades då av FN:s klimatrapport. Den klimatångest som väcktes då har fördjupats och mognat sedan dess, men har helt präglat mitt liv. Insikten att vi måste handla – klimatanpassa samhället och göra oss av med oljeberoendet – är existentiellt avgörande för hela mänskligheten. Vi behöver ett samhälle som bereder plats för omtanke om det levande.

Vad har du för yrke?

Designer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Naomi Klein

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För mig är det viktigaste kriteriet för det politiska styret efter valet 2022 att den omfattande klimatomställning som krävs – möjliggörs. MPs politik skulle fungera bäst tillsammans med S, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emilia Engblad Béranger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Extra viktig Gemensamma skattepengar får aldrig hamna i fel händer. Skolans pengar skall gå till skolan. Upplägget idag med skolor som drivs som vinstutdelande aktiebolag drivna av koncerner med vinst som främsta syfte är djupt destruktivt. Det leder till att elever utan stora resursbehov isoleras, vilket drabbar alla elever negativt, även i den kommunala skolan och i mindre, icke vinstdrivande friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Jag är för att vi som samhälle forskar kring hur vi skall ta hand om de enorma mängder kärnavfall som redan finns. De tekniker som finns idag kräver fortsatt utvinning av uran. Klimatomställningen måste ske nu. Vi måste välja de säkraste, snabbaste och mest ekonomiskt hållbara strategierna för vår energiförsörjning. Utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering är vägen framåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Ett säkert sätt att skapa spänningar i ett samhälle är att få enskilda grupper att kännas sig utpekade. Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner riskerar att rasera det förtroende som byggts upp för polisen i socioekonomiskt utsatta områden. Trygghetsinsatser som utökade polisresurser för dialog och lokalkännedom är mer konstruktivt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: RUT-avdraget behöver ses över så att det anpassas för att främja klimatomställning och det gemensammas bästa. I ett grönt samhälle gynnas konsumtion av tjänster framför konsumtion av varor. RUT-avdraget bör få ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag, det behöver även anpassas för att gynna grupper med lägre inkomster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Klimatförändringar och konflikter leder redan idag till stora oroligheter i världen, vi behöver använda biståndet för att lindra de effekterna. Behoven är akuta och riskerar att bli värre. Kriget i Ukraina – Europas kornbod – ökar ytterligare global matosäkerhet, svält och fattigdom. Internationell solidaritet är inte bara det rätta, det gynnar också Sveriges säkerhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Samhället skall stötta demokratisk utveckling och de personer och organisationer som behöver stöd. Kungahuset är en trevlig symbol för Sveriges historia, men klarar sig utmärkt på egna ben – de behöver som institution inget bistånd från samhället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Ökade koldioxidutsläpp riskerar att omöjliggöra mänskligt liv på jorden, det måste synas i kostnaden för fossila utsläpp. Putins invasion av Ukraina finansieras dessutom med pengar från rysk olja och gas. Politikens uppgift är att göra det lätt för människor att leva ett gott liv – och att överleva i generationer framåt. Hållbart resande behöver bli smidigare, tillgängligare och bekvämare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Beskattning av fastigheter bör gynna ökad ekonomisk rättvisa och stabilitet i samhället. Därför behöver fastighetsbeskattning vara mer omfattande för personer som äger mycket, och mindre omfattande för personer som äger lite, en sådan hållning kräver en genomgripande reform. På kortare sikt vill Miljöpartiet införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Kulturen består av ett skört ekosystem där många betydelsebärande aktörer driver sin verksamhet genom mindre bolag. Politikens roll är att skydda kulturens frihet och kreativa självbestämmande. Kommersiella intressen spelar redan en roll inom kulturlivet, på gott och ont. Politikens balansgång måste vara att kunna utgöra plattform för kulturutövare – utan att på något sätt påverka innehållet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Det skall vara gynnsamt för kommunernas invånare att bygga vindkraft, och bestämmanderätten är viktig. När det är tydligt att vindkraft gynnar kommunen behöver det bli tydligare för invånarna. Vindkraftsprocessen skall vara tydlig och transparent. Vetot måste därför reformeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Det är vidrigt för en individ att behöva utstå så hög grad av ekonomisk utsatthet att man tvingas in i tiggeri. Den utsattheten måste individer skyddas ifrån. När samhället inte kan skydda människor skall inte den som är utsatt straffas för det. Vi måste arbeta mer intensivt med att stötta människor här i Sverige och samtidigt samverka med de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Varje människa är sitt kön på sitt eget sätt, vissa identifierar sig inte med att vara kvinna eller man, vissa har kroppar och sexualiteter som inte platsar i ett tvåkönssystem. Den som inte är man eller kvinna ska inte tvingas vara det i juridisk mening heller. Därför är det mest framkomliga att införa ett tredje juridiskt kön i respekt för människors faktiska livsvillkor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Jag anser föräldraledigheten bör anpassas till alla dagens familjekonstellationer, öka jämställdheten och främja barns rätt till sina föräldrar. Min personliga åsikt avviker från Miljöpartiets ståndpunkt när det gäller antalet öronmärkta dagar. Jag anser att alla dagar skall kunna överlåtas, en tredjedel även till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Det är viktigt att vårdens resurser fokuseras där behoven finns. Om skattemedel flödar mot privata nätläkare som tjänar pengar på friska patienter är resurserna slut när den patient som verkligen är sjuk behöver insatser. Skattemedel måste alltid, under alla omständigheter användas till det gemensammas bästa. Aldrig till privata vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Tänk dig att din barndom präglats av föräldrar som ständigt levt i den extrema stress det innebär att riskera att bli utvisad. Vem hade du blivit? Hade du känt förtroende för samhället? Människor som inte ges möjlighet att planera för en meningsfull framtid tar ofta dåliga, destruktiva beslut. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar sin barndom.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Det är en tragisk global utveckling som gör att jag tyvärr anser att medlemskap i NATO är det minst dåliga säkerhetsalternativet för Sverige. Säkerhetsläget är allvarligt. Vi måste rusta det svenska totalförsvaret för klimatkris, vatten- och matosäkerhet. Fokus för säkerhetspolitiken måste vara att värna mänskliga rättigheter – bruka minsta möjliga våld – och ha full kapacitet för självförsvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Varje individ i samhället skall kunna känna sig trygg, även om man blir arbetslös, och även om man missat att anmäla sig till A-kassan. På sikt är ett förenklat, inkluderande, mer omfattande trygghetssystem nödvändigt. Det stora samhällsomvälvande projekt som klimatomställning är – handlar om att öka tryggheten – för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Att få ströva fritt, uppleva naturen och att kunna bada vid naturstränder är en enorm lyx – som är oerhört viktig att värna om. Det skall inte vara en möjlighet endast för människor som äger mark. Även djur och växter har rätt till liv och goda livsvillkor. För samhällets och ekosystemens gemensamma bästa krävs att vi värnar ekologisk mångfald och skyddar stränderna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Totalförsvarets upprustning är enormt viktig men bör inte bekostas av människor som redan har en ansträngd ekonomi. Vi behöver behålla både landets säkerhet och välfärdsstaten intakt. Klyftorna ökar och de som har mycket blir allt rikare, därför behöver vi återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: PS uppdrag att spegla hela Sverige – är viktigt. Demokratin värnas bäst genom att PS skyddas mot politisk styrning i grundlagen . Politiken får aldrig vara i närheten av att reglera innehållet – men skall bidra med en stark ekonomisk plattform för oberoende journalistik. Finansieringen behöver vara trygg och långsiktig, och syfta till att ge åsiktsfrihet till verksamheten och dess medarbetare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Extra viktig Bensin- och dieselbilar bidrar till fossila utsläpp – vilket måste upphöra – om mänskligheten skall ha en chans att fortsätta leva ett gott liv på jorden. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen och det finns inga rimliga skäl att fortsätta köra på bensin och diesel – som dessutom blir allt dyrare och finansierar krig och oroligheter.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Skolans uppdrag är att stötta elevers kunskapsutveckling – då är det avgörande att elever som har svårigheter i skolan får hjälp med självförtroende och motivation. Enligt forskning bidrar betyg i lägre åldrar till det motsatta. Betyg ska därför användas tidigast från årskurs 7, i syfte att förbereda elever för kunskapskrav i urval för fortsatta studier. God undervisning skall vara skolans fokus.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Klimatomställning behöver innebära ekonomisk utjämning mellan stad och land, systemet måste bli mer rättvist och ekonomierna i kommun och region behöver stärkas. MP driver exempelvis att kommuner skall kompenseras av staten för utbyggnaden av förnybar el. Vi vill även se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Genom att sälja sitt samtycke riskerar personer som utnyttjas i prostitution att orsakas ett livslångt trauma. Att köpa sig rätten att utföra sexuellt och psykologiskt förnedrande handlingar mot en annan människa är allvarligt och bör medföra fängelsestraff. Sexköp är en integrerad del i mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Rätten till boende är en mänsklig rättighet. Det är svårt – om inte omöjligt – att leva ett tryggt liv utan ha någonstans att bo. Politiken måste lösa bostadskrisen i storstäderna, men inte på bekostnad av ökad segregation och bostadsbrist för de med låga inkomster, vilket de chockhöjda hyresnivåer marknadshyror riskerar att leda till.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Att resa med tåg skall vara smidigt, tillgängligt och lätt. Sverige behöver både rusta upp befintlig tågtrafik och bygga nya stambanor för fler tåg. Vi behöver satsa för en framtid där tåget med självklarhet utklassar flyget. Fossila bränslen behöver avvecklas. Vi som samhälle måste nå klimatmålen – det är helt avgörande för vår existens.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Vården behöver resurser och finansiering – det är bra att bidra med även från statligt håll. Men en enorm omorganisering skulle leda till ett stort resursslöseri. Vårdorganisationen behöver behandlas varsamt med patientsäkerhet och nära vård i fokus.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Den som är sjuk måste kunna vara hemma. Det blev tydligt för de flesta under pandemin att systemet med karensavdrag gör att många med låga löner eller osäkra anställningar går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Det är både orättvist för individen och osäkert för hela samhället. Samhället behöver förbereda sig för att pandemier kan drabba samhället igen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Ingen tjänar i längden på att arbetsmarknaden blir mer otrygg. Målet måste vara att så många som möjligt erbjuds en fast anställning, möjlig att bygga en stabil tillvaro kring. Så bygger vi ett samhälle där människor mår bra. Systematiska utlasningar och exploatering av arbetskraft i gig-ekonomin måste motverkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Att öppna upp nya gruvor är ofta ett allvarligt ingrepp i miljön, riskerna måste noggrant vägas mot riksintresset. I de fall högt ställda miljökrav kan tillgodoses och samhällsnyttan är stor så är det bra om tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva genom att tilldela mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Bästa sättet att bidra till en värld där ingen tvingas fly är att verka för klimatomställning och fredsbevarande åtgärder. När situationen tyvärr ser ut som den gör i världen idag är det viktigt att Sverige tar sitt ansvar. Den som flyr kommer ofta med ett öppet trauma bakom sig och behöver mer hjälp och stöd än de får idag för att kunna etablera sig och bidra med sin kompetens i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Den grova gängkriminaliteten måste hanteras och det behöver bli lättare för polisen att utreda allvarliga brott. Möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning behöver utökas varsamt med hänsyn till mänskliga rättigheter, det får inte ske på bekostnad av att den personliga integriteten urholkas för Sveriges medborgare.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Samhällen som är mer jämlika är tryggare, fredligare och säkrare. Oroshärdar som klimatets uppvärmning, krig i vårt närområde och matosäkerhet gör det viktigare än någonsin att politiken bidrar till att minska orättvisor mellan rika och fattiga. De som tjänar och äger mest behöver därför betala högre skatt. Klimatomställningen skall leda till ett bättre liv för alla – då krävs en stark välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emilia Engblad Béranger: Höga naturvärden måste skyddas – för samhällets gemensamma bästa – men också för sitt egenvärde. I riktig gammelskog finns enorma resurser att utforska för framtidens alla utmaningar gällande klimatanpassning, medicinutveckling och material. De stora sammanhängande fjällskogarna är ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör skydda så stor del av land och hav som är möjligt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emilia Engblad Bérangers val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning