Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Janne Grönholm (fotograf null)

Janne Grönholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag driver en politik som ger möjligheter för dem som har lite och som känns bra i hjärtat för dem som har mer. Fler barn måste få möjlighet att lyckas. Vi behöver bryta segregationen och öka tryggheten och tilliten i samhället. Vi måste bevara vår fantastiska natur och tillsammans gå från utsläpp till nollutsläpp i rask takt.

Presentera dig själv

Jag är en trebarnspappa med ett stort cykel- och vandringsintresse. Inom Malmöpolitiken har jag jobbat med frågor som rör barnfattigdom, hemlöshet och arbetsmarknad.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som politisk sakkunnig för Miljöpartiet i Region Skåne.

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Märta Stenevi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Janne Grönholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Extra viktig Riskkapitalister hör inte hemma i skolan. Varenda skattekrona som är till för skolan ska gå till eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Extra viktig Sverige behöver en stor satsning på förnybara energikällor som havsbaserad vindkraft och solkraft som kan byggas ut i rask takt. Utöver det behövs satsningar på lagringskapacitet så att elen som produceras kan användas när den behövs. Att bygga ny kärnkraft är en lång och kostsam process som tar tiotals år. Dessutom producerar kärnkraft hälso- och miljöfarligt radioaktivt avfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Polisen har redan idag möjlighet för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: RUT-avdraget skapar lågavlönade jobb och gynnar personer med ekonomiska resurser. Det finns en problematik i det samtidigt som jobben som skapas är viktiga för många individer. RUT-avdraget skulle kunna vara ett mer effektivt verktyg för att främja en grön omställningen genom ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Vi har en allvarlig situation i världen där matpriserna ökar. Kriget i Ukraina kommer att skapa en akut brist på vete i många fattiga länder som även drabbas hårt av klimatförändringarna. Att i ett sådant läge skära ner biståndet är inte i ett alternativ. Hela världen tjänar på att fattiga länder får hjälp med att ge mat åt sin befolkning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: I en demokrati finns det inget behov för ett skattefinansierat kungahus.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Stigande priser är ett problem får många. Istället för att sänka bränsleskatten vore en halvering av matmomsen och billigare kollektivtrafikbiljetter en bättre lösning. En sänkning av bränsleskatten innebär att välbärgade kan efterfråga mer bensin och diesel. Oljeproducenter som Ryssland kan ta ut högre priser och Putins anfallskrig i Ukraina får ytterligare finansiering.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det behövs en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas, men helst genom ett system som möjliggör en progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Kulturen ska inte styras av kommersiella intressen utan utgå från den konstnärliga friheten. Med det sagt så är det positivt om fler privata stiftelser vill stödja kulturlivet. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn men det är viktigt att avståndet mellan politiken och den konstnärliga friheten respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Moderatledda kommuner har sagt nej till vindkraft vars gemensamma kapacitet är dubbelt så stor som all svensk kärnkraft tillsammans. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft men det måste bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Det kommunala självstyret är viktigt men energiförsörjningen är också en nationell angelägenhet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det går inte att förbjuda fattigdom. Däremot går det att hjälpa folk ur fattigdom. Vi behöver dels jobba med fattigdomsbekämpning här i Sverige men även sätta press på länder i EU som diskriminerar delar av sin egen befolkning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön för dem som varken identifierar sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det behövs en balans mellan föräldrarnas självbestämmande och det politiska målet om ett mer jämställt föräldraskap. Miljöpartiet vill att minst en tredjedel av dagarna används av vardera föräldern och en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: De privata nätläkarna kostar mycket jämfört med vårdnyttan som de ger. Samtidigt är de tillgängliga på ett sätt som många uppskattar. Det är oframkomligt att en stor del vården är digital i framtiden. Det offentliga behöver ta ansvar för en tillgänglig kombination av fysisk och digital vård. Privata nätläkare kan fylla en funktion, men verksamheten ska inte drivas av ett vinstintresse.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det är viktigt att barn som har flytt kan fokusera på skolan och kompisar, istället för att känna en ständig oro för framtiden. Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Sverige har under våren skickat in en ansökan till NATO tillsammans med Finland och det finns en bred majoritet som stödjer ett medlemskap i riksdagen. I en orolig tid behöver Sverige vara konsekvent i sin utrikespolitiska linje. Det är viktigt att inte ge några eftergifter till Turkiet under ansökningsprocessen. Sverige bör också kräva att kärnvapen inte får placeras på svensk mark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Sveriges statliga trygghetssystem har blivit allt sämre på att bekämpa fattigdom. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa ett gemensam trygghetssystem för både sjukdom och arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Strandskyddet ger alla möjlighet till friluftsliv och bad vid naturstränder. Samtidigt ger den skydd till djur och växter på land och i vattnet. Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Upprustningen av försvaret ska finansieras genom att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela landet. Public service ska inte ha ett smalare uppdrag eller mindre finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Extra viktig Omställningen av transportsektorn är i full gång och elbilar dominerar nybilsförsäljningen. Det är viktigt att ge bilindustrin en tydlig signal att nya bensin- och dieselbilar inte ingår i framtidens utsläppsfria fordonsflotta. Staten behöver också stödja konverteringen av äldre bensin- och dieselbilar till etanol- och gasbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har en positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på elever som har svårare i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ska bidra till att alla får tillgång till likvärdig samhällsservice oavsett var de bor. De kommuner som har fler barn eller fler äldre behöver mer finansiering för att kunna ge invånarna den servicen som behövs.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser nu fram emot att riksdagen röstar för förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror. Risken är att det skulle medföra höjda hyror och leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Låt oss vara tydliga. Det finns inte längre plats på våra räls. Sverige byggde ut järnvägen för 170 år sedan — sedan dess har befolkningen tredubblats och godstransporterna tusenfaldigats. Idag är det trångt på spåret och tågen kommer alldeles för ofta försent. Med nya stambanor för snabba tåg frigörs utrymme från den befintliga banan och behovet för inrikesflyg minskar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av vården, men regioner ska även i fortsättningen vara ansvariga för vården. En jättelik omorganisation där staten ta över vården är varken en bra idé eller vad vården eller vårdpersonalen behöver.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver avskaffas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Den drabbar också hårt yrkesgrupper som jobbar med människor som t.ex. förskolepersonal.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Miljöpartiets utgångspunkt är att en trygg arbetsmarknad gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren. Idag ser vi att oseriösa arbetsgivare staplar olika typer av korta anställningar på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning. Det finns också stora problem i den så kallade gig-ekonomin som drabbar framförallt unga och nyanlända.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janne Grönholm: Det är rimligt att nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan däremot göras mer effektiva genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janne Grönholm: Människor som flyr ska få ett bra mottagandet. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige ska verka för ett gemensamt och solidariskt mottagningssystem i EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janne Grönholm: Sverige behöver vidta kraftiga åtgärder för att minska det dödliga våldet. Det är viktigt att polisen får tillgång till fler effektiva verktyg för att förhindra allvarliga brott och för att lagföra grovt kriminella. De kriminella som skjuter och spränger behöver lagföras och tas bort från gatorna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janne Grönholm: Rika har blivit allt rikare och fattiga allt fattigare i Sverige under en lång period. De som äger och tjänar mest ska rimligen också betala mer skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janne Grönholm: Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Janne Grönholms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning