Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jesper Brandberg (fotograf null)

Jesper Brandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få en representant som kan göra de svåra avvägningarna mellan marknadsekonomi och socialt ansvarstagande. Och för att få en representant som förstår att staten inte alltid är "god" och att statens företrädare inte heller alltid är "goda". Därför måste statens makt att övervaka, kontrollera och styra individerna vara begränsad.

Presentera dig själv

Civilekonom med bakgrund inom industrin med stark socialliberal kompass. Jag tror på marknadsekonomi i kombination med socialt ansvarstagande.

Vad har du för yrke?

Företagsledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Obama och Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så socialliberalt som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jesper Brandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jesper Brandberg: Det stora skolproblemet i Sverige i dag är bristande kvalitet i kommunala skolor, inte att det finns välfungerande privata skolor som drivs med visst överskott.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jesper Brandberg: Gärna, men inte med oskäliga skattesubventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Jesper Brandberg: Ingrepp i den personliga integriteten bör bara ske vid brottsmisstanke. Där är det tillåtet att visitera redan idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Jesper Brandberg: Det kommunala självstyret bör stärkas, inte försvagas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Jesper Brandberg: Men några månader kan vara vikta för enskild förälder, som idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Jesper Brandberg: Det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Jesper Brandberg: Inte förbjudas, men jag kan tänka mig en ganska hög "straffskatt".

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jesper Brandberg: Det räcker med att börja med betygen likt idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Jesper Brandberg: Det räcker som det är idag. Det kommunala självstyret och självständigheten behöver snarare stärkas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jesper Brandbergs val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat

Så svarar Jesper Brandberg: Även skolan är viktig men sköts framförallt av kommunerna, inte staten. Energipolitiken är viktig men jag ser den som del av landets ekonomi.