Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Thulin (fotograf Max Alm-Norell)

Magnus Thulin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att vara folkvald är något man ska vara stolt över, men det kommer också med ett stort ansvar. Man ska betala tillbaka det förtroende man fått av väljarna. Resultat är något som alltid har drivit mig och det är egentligen ganska oundvikligt för en företagare. Intäkterna måste in för att betala skatter, leverantörer och löner. Läs gärna mer på min hemsida: https://www.magnusthulin.se/

Presentera dig själv

Sedan 12 år tillbaka är jag företagare och familjefar, boendes i Malmö. Jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och samhällsfrågor. Någon gång i livet vill jag gärna arbeta med politik, om detta är inom en snar framtid eller längre fram får ödet utvisa. Jag driver ett teknikföretag och en ekonomisajt på nätet som heter Marketz https://www.marketz.se

Vad har du för yrke?

Företagare sedan 12 år tillbaka. Ekonom och mycket teknikintresserad.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thatcher, Merkel, John McCain, Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansen, alternativt ett borgerligt styre som Centerpartiet sitter i regering med eller budgetförhandlar med. Ekonomisk politik ska inte förhandlas med Vänsterpartiet då deras politik är skadlig för jobb och företagande.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Thulin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Ett ganska dåligt förslag då det finns väldigt många bra friskolor. Kvalité måste dock alltid vara i fokus och bedriver man inte en bra skola så ska ingen vinstutdelning kunna göras. Barnens kunskap ska stå som huvudfokus.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Om marknaden vill bygga mer kärnkraft så tycker jag det är positivt. Sverige behöver baskraft för att kunna ha ett levande näringsliv. Lagstiftningen bör anpassas så att det är möjligt att bygga ny kärnkraft om marknaden vill det. Detta ska dock gå hand i hand med utbyggnad av solkraft och vindkraft till havs. Energimixen i energisystemet är viktig och producera gärna vätgas med energiöverskottet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tycker inte vi ska ha visitationszoner i Sverige. Detta har prövats i USA med tveksamma resultat. Tycker inte heller att visitationszoner hör hemma i en liberal demokrati. Visitation ska ske när det finns misstanke om brott, inte annars.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig RUT och ROT-avdraget bör istället utökas för att få in människor som står långt ifrån arbete på arbetsmarknaden. Det är ett bra sätt att bekämpa utanförskap och integrera människor i det svenska samhället. Arbetslinjen är viktig.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Det internationella biståndet behöver inte minska men större granskning behövs. Pengar ska inte hamn i fel händer eller försvinna på vägen i byråkrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Kungahuset fyller en viktig funktion att upprätthålla sverigebilden. Man kan se det som en marknadsföringsutgift.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tycker inte skatten behöver minska då det ska kosta att släppa ut avgaser. Däremot tycker jag att skatt på arbete och företagande ska minska i samma takt som skatteintäkterna från bensin och diesel går upp. Det totala skattetrycket för människor och företag ska gå ner. Om inte andra skatter sänks så ska skatten bensin och diesel sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Skatten på fastigheter ska inte höjas, däremot tycker jag att ränteavdragen bör fasas ut under t.ex. en 10-årsperiod. Staten ska inte subventionera lån, ränteavdragen gör också att människor belånar sig för mycket. Processen med att fasa ut ränteavdragen bör påbörjas vid nästa högkonjunktur.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Som liberal tycker jag det är bra med privata initiativ som kan bära sin egna kostnader. Med det sagt är jag inte helt emot att staten lägger pengar på kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Det är viktig att kommuner och framförallt lokalbefolkningen har möjlighet att påverka. Jag tycker man primärt ska bygga vindkraft ute till havs så att det inte påverkar människors fastighetsvärden eller utomhusmiljö. Med detta sagt får inte vetot från kommuner gå till överdrift.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Man ska kunna bestämma själv vem man väljer att ge sina pengar till. Det är inte statens uppgift att bestämma om jag vill ge pengar till andra personer, så länge det inte finansierar brottslighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Staten ska inte lägga sig i hur föräldrar väljer att dela upp sin föräldraledighet. Det är upp till föräldrarna att bestämma över sin egen tid och göra det som passar familjen bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Privata nätläkare är jättebra, det tror jag de flesta tycker som har testat dessa tjänster. Offentliga vårdgivare borde istället titta på de privata bolagen och se vad de kan lära sig. Som alltid är det dock viktigt med kontroll av skattepengar som betalas ut.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tycker tillfälliga uppehållstillstånd är bra till att börja med. Därefter kan personer kvalificera sig in i välfärdssystem genom arbete, och därefter erhålla ett permanent uppehållstillstånd som förhoppningsvis följs av medborgarskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag är ganska positiv till ett medlemskap i NATO men det kommer med ett pris. Priset är att man behöver anpassa sin politik till t.ex. Turkiet men den även överstatlighet som kommer på köpet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Bidrag ska vara så pass begränsade så att moroten att skaffa ett arbete är påtaglig. Arbetslinjen bygger på att det finns ett rejält avstånd i ersättning till den som arbetar, och den som inte arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Jag tycker inte det ska avskaffas helt men det behöver bli enklare. Lättnader behöver också göras för att människor i framtiden ska vilja stanna, eller flytta till gles- och landsbygd. En förändring av strandskyddet är ett måste för en levande landsbygd och människorna som bor där.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Sveriges medborgare och företag betalar tillräckligt med skatt. Det ska finnas utrymme att öka utgifterna till för försvaret utan att höja skatterna. Staten bör istället underlätta för människor och företags ekonomiska frihet genom att sänka skatterna, se till att människor arbetar och effektivisera staten och dess utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tycker att Public service uppdrag bör rikta in sig mer på nyheter, grävande journalistik och kultur. Sportevenemang och viss underhållning bör i större utsträckning ligga hos privata TV och radio-företag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tror inte detta är inte möjligt med nuvarande laddinfrastruktur i Sverige. Innan man förbjuder saker bör man se till att människor och företag kan röra sig fritt på ett effektivt sätt. Dessutom måste Sverige ha ett stabilt elnät som kan leverera vettiga priser innan bensin- och dieselbilar förbjuds.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Om vi vill ha en levande landsbygd och ge möjlighet att bo i hela Sverige så är detta viktigt. Det får dock inte göra att kommuner väljer att leva på bidrag från andra. Malmö tar emot allt för mycket pengar från andra kommuner, det är pinsamt för en stad som har sådana fantastiska förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Om köpet av de sexuella tjänsterna är kopplade till människohandel, tvång eller liknande brottslighet så ska köpet straffas med minst fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Om det gör att byggandet ökar och att vi får en bättre fungerande hyresmarknad så är jag positiv till marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Man bör först och främst se till att nuvarande järnväg fungerar bra. Kostnaden för höghastighetståg är väldigt hög och man kan säkert spendera dessa pengarna mer effektivt på att bygga bra väg- och järnvägar i hela Sverige. Vi kan inte hela tiden prioritera storstäder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Jag tror inte att sjukvården blir mer effektiv bara för att staten har ansvaret. Centralisering är ofta ett dåligt sätt att effektivisera verksamheter. När makten ligger nära människor fungerar ofta saker och ting som bäst.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Absolut inte. Det är skadligt för företagandet i Sverige.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Företag bör ha en större frihet om man vill säga upp personer. Dessutom resulterar idag uppsägningar med långvariga och kostsamma processer för företag. Tydligare och enklare regler är positivt för företagande, speciellt i mindre företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Framförallt så måste tillståndsprövningen bli kortare, detta göra det enklare att öppna gruvor utan att förenkla miljölagstiftningen. Om Sverige ska hänga med i den teknologiska utvecklingen, dels genom utveckling men även produktion i Sverige så behöver det bli enklare att öppna gruvor. Sverige har blivit allt för importberoende från Kina.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thulin: Fokus måste ligga på att människor som finns i Sverige kommer i arbete. Vi har haft en stor migration till Sverige de senaste åren och prioritet måste vara att människor kommer in i det svenska samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thulin: Hemlig avlyssning och övervakning måste alltid ske med stor försiktighet. Jag tycker att polisen ska få använda sig av hemlig avlyssning och övervakning men beslut måste i så fall fattas av en domstol, inte av polisen själva. Kraven för att få avlyssna utan brottsmisstanke måste vara höga och ska endast få användas vid grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Skatterna på arbete och företagande i Sverige är för höga. Både personalskatt och arbetsgivaravgifter bör sänkas för att göra det billigare att anställda och för att företag ska kunna lägga mer pengar på utveckling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Thulins val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Magnus Thulin: Extra viktig Även övriga alternativ på denna fråga är mycket viktiga men just nu är landets ekonomi kanske den viktigaste frågan på kort sikt. Inflationen är mycket hög och fokus måste ligga på att bekämpa den. Om Sverige inte har en god ekonomi kommer vi inte kunna satsa på andra områden.