Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tomas Pålsson (fotograf null)

Tomas Pålsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En kandidat som levt nära livet. Studerande, arbetslös, flyttat fram och tillbaka, alltid politiskt intresserad men inte aktiv förrän på vuxen ålder. Förändringar må beslutas uppifrån, men de måste grundas nerifrån.

Presentera dig själv

Småbarnsfarsa i första hand - sen kommer jobb och intressen (foto, svamp, spel)

Vad har du för yrke?

Butikssäljare, Politisk Sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt borgerligt samarbete.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tomas Pålsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Ej förbjudas, men en översyn och ev begränsning bör göras. Vinster bör pliktas mot resultat.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Extra viktig En stabil och planerbar produktion är vägen att gå. Då är kärnkraft en lösning tillsammans med andra.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Möjligen användbart för temporärt bruk. Men inga fasta zoner för visitering av människor utan en direkt brottsmisstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Rut och rot ska utvecklas, inte avskaffas. Rutiner för kontroller bör däremot utvidgas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Det internationella biståndet ligger på en hanterbar nivå (ca 1% av BNI) och kan gott ligga kvar där.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Kungahusets sponsorkonto är väldigt billigt med tanke på vad vi får tillbaka.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Morötter i stället för piskan. Gör det enklare för människor att byta till ett transportmedel med lägre miljöavtryck.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: underlätta för privata aktörer hellre än skär ner på offentliga medel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Extra viktig Kommunala vetot måste kvarstå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: För- och nackdelar bör utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Extra viktig Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: De privata aktörerna behövs. Såväl fysiska som digitala. Däremot ska hela ersättningssystemet ses över, likaså det mellan olika län/regioner.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Extra viktig Ja!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: I ett inledande skede bör man ha en högre A-kassa, tänk som ett typ av omställningsstöd. Men inte på sikt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Gränserna måste ses över och en ökad flexibilitet hos kommun och länsstyrelse måste införas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Om det är det som krävs. Men som det ser ut nu finns det marginaler i systemet att nå den nivå på 2% som ligger för grund för exempelvis medverkan i Nato.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Public Service ska snarare ha ett bredare uppdrag. En renodlad nyhetskanal med tillförlitliga nyheter är nästa steg att ta.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Följ Eu i denna. Kommer inte vara så många modeller kvar som ens är aktuella för detta 2030. En differentierad skatt på äldre fordon bör istället införas som incitament för de som pendlar långa sträckor att hitta nya vägar, men möjliggöra för entusiast-ägare att behålla sina bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Inte hållbart i dagens samhälle för lärare - eller föräldrar. Utvärdera betyg från åk6 istället, så att det fungerar som det är tänkt. Inför nationella prov som rättas centralt och som ligger som hjälp - inte grund - för betygssättning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Utvärdera dagens system. Kanske mindre skatteinkomster behöver omfördelas, men på ett smidigare sätt än nu

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Absolut. Och ingen mängdrabatt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Extra viktig Svindyra höghastighetståg som trafikerar ett fåtal orter jämfört med ökat underhåll och förbättrad linjetäthet över hela landet - ett enkelt val!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Sällanvård där professionen finns på riktigt men kontinuerlig vård nära hemmet - eller i hemmet. På sikt bör man lägga (tillbaka) delar av vårdkedjan till en nationell nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: Som försök i vissa arbetsgrupper. Viktigt med kontroll och uppföljningar och tydliga ramar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: En ökad flexibilitet och rörelse på arbetsmarknaden är önskvärt, givetvis med skydd för arbetstagaren via lag och kollektivavtal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Pålsson: En enklare hantering i alla instanser - men inte rucka på de tydliga miljökrav som redan nu föreligger.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Pålsson: Värna asylrätten, men värna även rätten till integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Pålsson: Vi måste se över vilken skog som skyddas, men även hur den skog som nu brukas faktiskt brukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tomas Pålssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården