Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elise-Marianne Åberg (fotograf null)

Elise-Marianne Åberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på Centerpartiets idé om att ge kraft åt varje människa. Jag vill skapa möjligheter för att varje person ska nå sin fulla potential. Med jobb och sysselsättning kan vi alla få en plats där vi kan bidra till vårt samhälle. Det tror jag är vägen fram för ett tryggt och hållbart samhälle.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Kristinehamn och har bott på Island och mjölkat kor, studerat i Uppsala och stöttat samhällsentreprenörer i Småland. Nu bor jag i Göteborg med mina två barn. Träning och välmående lägger jag gärna min tid på, när tid finns.

Vad har du för yrke?

Fundraiser

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Emmyly Bönfors

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas att valet 2022 får ett tydligt styre där jag hoppas att Centerpartiet får möjlighet till inflytande. Jag ser gärna Centerpartiet i regeringsunderlaget.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elise-Marianne Åberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elise-Marianne Åbergs val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat