Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ola Möller (fotograf null)

Ola Möller

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och frihet. Framtiden är vårt gemensamma ansvar och tillsammans skapar vi en bättre sådan.

Presentera dig själv

Har främst arbetat med bostadspolitik under nuvarande mandatperiod. Har suttit i riksdagen sedan 2018.

Vad har du för yrke?

Sociolog och statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Hjalmar Branting

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det får valresultatet bestämma

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ola Möller

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ola Möller: Extra viktig För övrigt anser jag att vinster i välfärden bör förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ola Möller: Monarkin bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ola Möller: Under förutsättning att inte den offentliga finansieringen minskar är det positivt om fler satsar på kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ola Möller: Föräldraförsäkringen bör delas lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ola Möller: Den långsiktiga ambitionen ska vara permanenta uppehållstillstånd när det är möjligt. I nuläget är det dock inte det.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ola Möller: Beslutet är fattat och det står jag bakom.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ola Möller: Det förslag till kompromiss som lades fram var bra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ola Möllers val:

  • Pensioner
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning