Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Magnusson Sjögren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att arbeta för bättre sjukvård men även för de som jobbar inom sjukvården. Jag kommer att stå upp för de funktionshindrades rättigheter! Jag vill också att skolan ska förbättras och då behöver man lyssna på lärarna!

Presentera dig själv

Levnadsglad kvinna som sitter i rullstol sedan 15 år. Jobbar som lärare på komvux. Tillbringar mycket tid i min trädgård och rider för att hålla igång! Ingenting är omöjligt!

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mittenstyre, Men bland annat Centerpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Magnusson Sjögren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Alla pengar ska gå till elever, lärare och läromedel.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Först måste vi ha en bra och säker slutförvaring, samtidigt som vi måste ha ett eller flera alternativ till att få el på annat sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Ett bra förslag som förhoppningsvis kan leda till att vissa utsatta områden ska bli bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Både de som bor på landsbygden och alla som jobbar inom lantbruket måste ha råd att köpa drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Alla har inte råd att köpa elbil som är en dyrare bil. Dessutom har utvecklingen inte hunnit med när det gäller anpassning av elbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Johanna Magnusson Sjögren: Extra viktig Betyg orsakar i många fall stress. Och stress är ett stort problem i den svensk skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Magnusson Sjögrens val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning