Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pernilla Bodin

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig innebär en röst för en samhällsförändring som ger bättre förutsättningar för fler människor att finna sin väg i livet i ett samhälle som tar bättre hänsyn till de förutsättningar naturen ger oss.

Presentera dig själv

Jag är en miljövetare som arbetat i olika roller inom offentlig sektor i snart 15 år med att ta fram underlag och genomföra politiska belsut. Med den erfarenheten vill jag nu vara med och forma och driva den systemförändring vi behöver göra för att åstadkomma ett hållbart samhälle där fokus ändras från ekonomiska vinster till människors och planetens välmående.

Vad har du för yrke?

Utvecklingssamordnare cirkulär ekonomi för regional utveckling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Anna Lind

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet med en rimlig kompromiss som kan ge Sverige stabilitet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pernilla Bodin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Mångfald i padagogik och möjlighet att välja skola är bra för att höja kvalitet och ge möjligheter för elever att hitta sin väg. Däremot ska det inte vara intressant för ett riskkapitalbolag att ta ut stora vinster från skolorna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Ny kärnkraft blir dyr med dagens säkerhetskrav. Forskning på den nya tidens kärnreaktorer, generation 4 är intressant. Så om 20-30 år kan vi ha ny krärnkraft med den tekniken, om teknikutvecklingen lyckas göra det möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Jag vill att inriktininge ska förändras för att stärka omställningen mot en cirkulär ekonomi. Lagning och reparation av saker bör lyftas in.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Vi lever på en och samma planet. Att verka för att alla människor på jorden ska få ett bättre liv är en självklarhet för mig. Klimatförändringar och brist på demokrati stärker det behovet ytteligare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Vi måste ur beroendet av fossila bränslen att sänka skatten håller oss kvar. Dags att dra plåstret. Ekonomiskt stöttning till utsatta grupper ska ges på andra sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Kommuner ska inte godtyckligt kunna säga nej sent i processen. Genom vindplaner i ÖP ska det pekas ut vart det får byggas och vart det inte får byggas. Det behöver vara ordning och reda och förutsägbarhet i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Alla vinner på att föräldrarna delar mer lika. En tredelad styrning ger flexibilitet för familjen med viss styrning för att öka jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: En enhetlig vård med utgångspunkt i personens behov behövs. Nätläkare som inte är kopplade till VC där personen är skriven ger obalans i systemet. Finasieringsmodellen bör göras om.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Att också behöva oroa sig för att betala räkningarna när man är arbetslös hjälper inte att ge energi för jobbsökande.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Strandskyddet är unikt och ger mycket värde för den biologiska mångfalden och för tillgången till stränder för alla människor. I glesbygd kan strandskyddet lättare lättas på för att möjliggöra bebyggelse men med hänsyn till platsval för att säkra biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till sjöarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Oberoende media med ett brett uppdrag att spegla hela Sverige är centralt i en demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Dra plåstret och var tydlig med inriktningen för att industrin ska veta spelreglerna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Lust att lära och nyfikenhet behöver behållas så långt upp i åldrarna som möjligt. Tidiga betyg främjar inte större kunskap och ger stress för svagare elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Jag det behövs för att värna de värden som små kommuner bidrar med och ge förutsättningar för livskraftiga kommuner också i glesbygd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pernilla Bodin: Extra viktig Vi behöver fler tågspår för att kunna transportera fler människor och mer gods på räls. När vi bygger bör vi bygga med så modern teknik som möjligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pernilla Bodins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning