Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monika Hansson (fotograf Per Stålfors)

Monika Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig för att ge alla barn rätt till att gå i närmaste skola/förskola/barnomsorg oavsett kommungräns. Barnomsorg skall inte vara kommunbundet; utan familjerna själva vet vad som är bäst för deras familj. Vad det gäller lag och ordning behöver lagarna bli hårdare och efterlevas bättre. Det får inte finnas straffrabatt. Det ska inte löna sig att begå brott

Presentera dig själv

En 3 barnsmamma med driv. Lag och ordning, samt Barnkonventionen och barnomsorg är enligt mig det viktigaste att få ordning på i Sverige.

Vad har du för yrke?

Transportledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ulf Kristersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna, KD i styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Monika Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Monika Hansson: Leder till fusk med betyg

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Mycket mer miljövänligt än vindkraft och vattenkraft; samt mer lönsamt och kostnadseffektivt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Minskar brottslighet

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Folk ska kunna få hjälp i sitt hem på laglig väg till en billig peng

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Monika Hansson: Vi behöver hjälpa våra egna före vi hjälper andra länder

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Kungahuset ger Sverige stark reklam mot utlandet och gör mycket för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Landsbygden överlever inte annars

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Monika Hansson: Att äga en fastighet är en säkerhet för folk istället för att vara beroende av hyresrätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Monika Hansson: Kultur ska finnas tillgängligt för alla, men regleras så det inte blir fusk som under pandemin

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Monika Hansson: Vindkraft är inte miljövänligt eller energieffektivt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Monika Hansson: Tiggeri leder till brottslighet och utsatthet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Monika Hansson: Folk får ha vilken könstillhörighet de vill

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Varje familj vet bäst själv hur deras familj fungerar bäst både ekonomiskt och med den psykosociala biten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Mer pengar borde läggas på landstinget och att korta ned vårdköerna

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Monika Hansson: I första hand skall målet vara att folk ska kunna återvända till sitt land när det är slut på inbördeskrig och liknande

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Vi behöver ett tryggare försvar, och däri ingår en union som NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Pengarna borde läggas på att skapa jobb istället

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Reglerna är för hårda och drabbar invånarna som inte kan utforma sitt hus så att de kan bo kvar längre

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Vi behöver ett starkare försvar igen. Det skulle aldrig ha avvecklats som det gjorde

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Monika Hansson: Public service har börjat styras av politik och inte vara oberoende. Det är fel

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Elbilar är större miljöbovar än bensin och diesel när man tittar på hela kedjan

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Med rätt motivering och lärare så uppmuntrar betyg lärande

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Monika Hansson: En jämlik grund är så gott som alltid bäst

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Monika Hansson: Köp av sex orsakar utsatthet för kvinnor och leder till högre kriminalitet samt ofta droger

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Monika Hansson: Hyrorna idag är alldeles för höga på nybyggen. Det finns dessutom få lägenheter som passar storleksmässigt för en familj på 4-5 personer

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Monika Hansson: Krävs alldeles för mycket jobb för att få det att fungera i Sverige och marken finns inte riktigt till. Därtill har vi redan svårt att tillse elproduktion själva

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Det behöver bli kortare vårdköer och bättre arbetsvillkor för de som jobbar i vården innan vi står utan läkare

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Monika Hansson: Karensdagen gör att många går till jobbet sjuka för att inte förlora massa pengar

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Arbetstryggheten är redan ifrågasättbar då arbetsgivare som provanställer kan säga upp folk utan anledning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Monika Hansson: Leder till smuts i grundvatten

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Monika Hansson: Folk utan anledning till asyl utnyttjar asylsökanderätten och skapar problem för de som verkligen behöver asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Det är enda sättet att stävja den grova brottslighet som ökar med gängkriminaliteten i Sverige

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Monika Hansson: De har råd att betala mer än de som har låg lön

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Monika Hansson: Extra viktig Avverkning av skog leder till mindre koldioxidupptag

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monika Hanssons val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning