Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rickard Nordin (fotograf )

Rickard Nordin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig får du en av Sveriges mest rutinerade och kunniga energi-/klimatpolitiker. En person som är problemlösare i första hand och politiker i andra hand. En person som drivs av nyfikenhet och att göra skillnad och som är övertygad om att vi i Sverige kan visa vägen för resten av världen i den gröna omställningen genom utveckling och tillväxt kombinerat med sänkta utsläpp.

Presentera dig själv

Smålänning boendes i Göteborg som är energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet i riksdagen. Har förhandlat fram världens tuffaste klimatmål, energiöverenskommelse och konsumtionsbaserade klimatmål. Ensamstående pappa som också är engagerad i e-sport.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Lena Ek

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre som finns i mitten, som bedriver en politik som är human, borgerlig och grön.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rickard Nordin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Rickard Nordin: Fokus ska vara på kvalitet, inte på driftsform eller vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Rickard Nordin: Extra viktig Vill någon bygga ut på marknadsmässiga villkor får de göra det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Rickard Nordin: Det ska inte vara skillnad på medborgerliga rättigheter beroende på var du bor.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Rickard Nordin: Extra viktig 1%.målet ska värnas!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Rickard Nordin: Skatten på det förnybara ska sänkas!

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Rickard Nordin: Mer av värdet som skapas från sådant som vattenkraft och vindkraft borde stanna lokalt!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Rickard Nordin: Folk blir inte mindre utsatta för att tiggeri förbjuds. Roten till problemet måste angripas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Rickard Nordin: Extra viktig Låt kommunerna själva bestämma mer och stärk skyddet där det behövs som bäst.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Rickard Nordin: Det är drivmedlet som är problemet - inte fordonet. Med dessa förbud bir det också förbud mot biogas, etanol, förnybar diesel mm.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Rickard Nordin: Och mer av värdet av naturresurser som energi och gruvor ska stanna lokalt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rickard Nordins val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat