Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Stenegren (fotograf Göran Olsson)

Hanna Stenegren

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att på allvar minska utsläppen måste det bli enklare och billigare att göra klimatsmarta val. Hållbart närproducerat biobränsle måste bli billigare än fossilt som finansierar Rysslands krig och Saudiarabiens kvinnoförtryck. Det måste gå snabbare att få tillstånd att bygga elledning, vindkraftverk och klimatförbättra verksamheter. Jag vill se mindre snack och mer klimatverkstad i politiken.

Presentera dig själv

Naturälskande löpare som kämpar för en hållbar värld och bor i Vallentuna utanför Stockholm med sambo och två barn. Arbetar som klimat- och energiexpert i industrin.

Vad har du för yrke?

Klimat- och energiexpert

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Marit Paulsen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre som sätter lösningen av klimatfrågan och andra viktiga samhällsutmaningar främst.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hanna Stenegren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Hanna Stenegren: Extra viktig Alla fossilfria energislag behövs för att vi ska klara klimatomställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Hanna Stenegren: Extra viktig Det är de hållbara alternativen som måste bli billigare, så att det mest ekonomiska valet också är det mest klimatsmarta.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Hanna Stenegren: Extra viktig Vindkraften spelar en viktig roll i energisystemet och tillståndsprocessen för att bygga vindkraft måste bli mer effektiv.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Hanna Stenegren: Extra viktig Utfasning av fordon som drivs av fossila bränslen så snart som möjligt är en viktig åtgärd för att klara klimatmålen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Hanna Stenegren: Extra viktig Klimatomställningen kommer kräva stora mängder metaller som vi i Sverige kan bryta med bland de lägsta klimatavtrycken och tuffaste miljökraven i världen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Stenegrens val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat