Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carina Tennfors (fotograf Carina Tennfors )

Carina Tennfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en person som får saker gjorda. Mina barn är det viktigaste för mig. Så att säkerställa att de och alla andra barn har en tryggframtid med en bra utbildning är A och O. En miljö att leva och frodas i. Mat på bordet både genom att säkerställa att alla föräldrar har råd med maten men även säkerställa att vi ha pollinerare kvar som kan ge oss mat på bordet. Det är viktiga frågor för mig.

Presentera dig själv

Jag är en väldigt driven och struktirerad person. Jag har en bakgrund som biolog och har ett bra öga för att se sammanhang men även lösningar på problem. Jag bor på landet med min familj. Så jag kombinerar småbarnslivet med jobb och politik.

Vad har du för yrke?

Jag är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett röd/grönt styre vore det bästa för Sverige. Om vi vill fortsätta framåt mot en hållbar framtid så är det den enda möjligheten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carina Tennfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Ingen ska kunna tjäna pengar på barnen. Pengarna som går till skolorna ska gå till barnen och inte ner i fickorna på ägarna. Man hade aldrig accepterat det för kommunala skolor och ska således inte heller acceptera det för privata.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Det spelar inte någon roll vad någon svara på denna fråga. Det finns ingen som vill bygga ut kärnkraften. Den lönar sig inte. Vi måste titta på lösningar som lönar sig nu för miljön och hushållens ekonomi. Billigare och säkrare alternativ behövs. Vi ska gå framåt i utvecklingen inte bakåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Polisen har redan rätten att visitera när det behövs. Att utsätta socioekonomiska utsatta områden för denna typ av förtryck skapar inte tryggare miljöer för människorna som bor där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Att subventionera konsumtion blir aldrig rätt. Om RUT ska vara kvar så behöver det göras om så det främst främjar omställning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Vi är en del i att världen ser ut som den gör. Om vi inte kan tänka oss att ställa om så vi hjälper människor på flykt indirekt så de inte behlver fly så måste vi som minst ge dem bistånd. Vi måste visa solidaritet med alla människor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi lever i en demokrati som inte rättfärdigar att man föds in i ett ämbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Om vi ska nå våra klimatmål så måste den höjas. Mitt i en brinnande klimatkris kan vi inte kasta bränsle på elden. Minskad skatt ger ökade utsläpp och en snabbare acceleration av klimatkrisen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Miljöpartiet vill skapa en mer jämställd bostadsmarknad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Kulturen ska inte styras av privata aktörer eller politiska. Kulturen ska vara för alla och ska således styras av det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Idag är processerna väldigt krångliga och otydliga. Vi vill att kommunerna ska få beslutande om vart de placeras vindkraftverk. Men vetot i frågan behöver ses över.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi ska inte göra det brottsligt att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Självklart ska det införas ett kön så att alla människor i Sverige kan identifieea sig med det pronomen som man själv önskar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Miljöpartiet vill öka antalet dagar som är låsta till en förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Skattepengarna ska inte användas till att finansiera privata företag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Trygghet för personer i nöd är otroligt viktigt. Det ger en snabbare återhämtning för nyanlända villa då kan komma in i samhället snabbare och effektivare. Ffa ska inga barn hamna i karusellen med tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi ska inte ingå i Nato. Kärnvapen är inget som vi vill se nånstans i världen och absolut inte i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Tryggheten för den som blir sjuk eller skadad ska öka. Ingen planerar att blir sjuk och ingen sjuk ska behöva slåss för att få möjlighet till hjälp och överlevnad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Genom att värna strandskyddet så värnar vi även för allemansrätten och den biologiska mångfalden. Båda behövs och ska skyddas i vår mening.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi föreslår att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer som ska finansiera upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi måste skydda public service. Den får inte bli politiskt styrd. Om det behövs ska den skyddas i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Extra viktig Omställ ingen pågår både hos privat personer och företag. Det finns tillräckligt många bensin och diesel fordon på marknaden redan nu behöver vi satsa på andra fordon. Vi ska utvecklas framåt, inte vara kvar i det gamla som visat sig skada den jord vi behöver för vår överlevnad.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Betyg behövs först när man ska söka sig vidare. Så de behövs således inte från åk 4. Man kan använda sig av andra typer av bedömningar för att säkerställa att barnen ligger i fas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Absolut. Det ger en mer jämn fördelning av utbildning, vård och omsorg. Det ska inte spela någon roll vart man bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Självklart ska så grova brott bestraffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Risken är för stor att det leder till höjda hyror och således segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: I vårt nya samhälle där alla behöver ställa om så behövs fler alternativ till resvägar som är hållbara.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Regionalt styrd omsorg är bra. Besluten behöver fattas så nära människorna som möjligt. Den omstrukturering som skulle krävas är inte möjlig samt att det skulle bli svårt att få den helhets överblicken som regionalt har.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Karensdagen är förlegad och gör att smittor sprida då människor med lågavlönade jobb går sjuka till jobbet vilket i det långa loppet blir en dyrare kostnad för samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Vi vill motverka otryggheten i arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Tennfors: Nej. Miljöpartiet vill inte se nya gruvor. Gruvnäringen måste prövas mot nya hårdare miljöregler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carina Tennforss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning