Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linus Sköld (fotograf Socialdemokraterna)

Linus Sköld

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är övertygad om att det går bättre om vi hjälps åt än om var och en ska vara stark för sig. Därför vill jag att vi bygger vårt gemensamma samhälle tillsammans, att välfärden ska finansieras efter förmåga och fördelas efter behov. För mig är det viktigt att det går att leva med tillgång till en rimlig nivå av samhällsservice i hela landet.

Presentera dig själv

Född skåning, bor i Älvsbyn. Brinner för jämlikhet och alla barns rätt till en bra skolgång. Passionerad antirasist och feminist.

Vad har du för yrke?

Rektor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Magdalena Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi leder en regering bestående av oss och eventuellt något annat oarti som helst har majoritetsstöd i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linus Sköld

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Den vinst som friskolor gör på skattepengar sker på bekostnad av elever och personal. Det är orättfärdigt och borde förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Kärnkraft är dyr, tar lång tid att bygga och ger farligt avfall som måste slutförvaras i tusentals generationer. Vi behöver säker, billig el snabbt - då är inte ny kärnkraft den bästa lösningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Jag ser inte det som en rimlig åtgärd att polisen ska ha större befogenheter mot en enskild bara för att denne råkar vistas i ett visst kvarter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: RUT-avdraget är i praktiken ett bidrag för att rika människor ska kunna köpa tjänster som städning och poolskötsel. Det finns betydligt bättre sätt att använda våra gemensamma resurser, dvs sätt som kommer resurssvaga grupper till del i större utsträckning

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: jag tycker Sverige ska bibehålla 1%-målet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Jag vill att Sverige ska bli republik med en folkvald statschef. men även en republik skulle ha kostnader för representation och bevarande av vårt kulturarv så det är inte säkert att en dylik reform av statsskicket skulle medföra minskade kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: med skenande bränslepriser behöver vi värna människors möjligheter att använda bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Jag tycker det finns skäl att se över all kapitalbeskattning eftersom ägandekoncentrationen och inkomst av kapital är den huvudsakliga faktorn när det kommer till ökade klyftor i Sverige.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: jag ser gärna att privata finansiärer bidrar mer till kultursektorn men det är orealistiskt att tänka sig ett levande kulturliv på bredden utan en omfattande offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Lokalsamhällena måste fortfarande ha ett avgörande inflytande vid vindkraftsetableringar. Men vi måste samtidigt klara av att bygga ut vindkraften framöver.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Tiggeri är inte en väg ur fattigdom och det hjälper knappast att förbjuda folk att vara desperat fattiga. Vi har dock förbjudit att folk tjänar pengar på andras tiggeri. Det är rimligt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: En ändring av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har vii Sverige en källa av värdefull kunskap som många andra länder saknar. Nackdelarna med att förlora det överväger fördelarna med förändringen och därför bör det inte göras en ändring till könsneutrala personnummer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Alla andra socialförsäkringar är individualiserade. Varför skulle inte föräldraförsäkringen vara det?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Vård ska fördelas efter behov, inte efterfrågan. Det bör dock inte finnas något hinder för regionerna att jobba med digitala lösningar så länge prioriteringen sker efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Vi har efter mycket möda och långa förhandlingar landat i en migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel men där det finns möjlighet till permanent uppehållstillstånd om vissa villkor är uppfyllda. Jag ser ingen anledning att börja om den processen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Jag tror i grunden att säkerhetsläget i vår del av världen inte tjänar på att vi går med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: A-kassan behöver vara generöst tilltagen för att skydda löntagarna mot lönedumpning och minimera behovet av privata försäkringar. De flesta ska vara skyddade till 80 % av sin inkomst under en omställningsperiod.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Strandskyddet måste differentieras. I lågt exploaterade områden måste det bli lättare att bygga i attraktiva lägen medan det i högt exploaterade områden kanske behövs ett starkare strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Sverige är värt att försvara. Vi ska bygga ut försvaret så att utgifterna motsvarar 2 % av BNP. Det är en ambitiös utbyggnad. Om vi inte inför en beredskapsskatt för att finansiera det kommer det att tränga undan andra superviktiga investeringar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Public Servica måste ha något för alla för att bibehålla sin legitimitet

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Vi måste förvisso ställa om fordonsflottan men för det har vi andra styrmedel än förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Helst skulle jag se att betyg gavs betydligt senare än idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Det utjämningssystem vi har idag är bra, men det är inte tillräckligt. Resurser behöver omfördelas mer mellan kommuner för att kompensera för t ex demografi, socioekonomi och gleshet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Sexköp är utnyttjande av människor som oftast befinner sig i mycket utsatta lägen. Ett allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Nya stambanor behövs. Att fortsätta investera i järnväg är nödvändigt för klimatomställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Sjukvården har många utmaningar, inte minst måste tillgängligheten bli bättre för patienterna och arbetsmiljön bli bättre för personalen. Men en stor omorganisering som får resultatet att sjukvården ska detaljstyras från Stockholm kommer inte att lösa nånting.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Sköld: Framförallt måste det bli kortare handläggningstider och en mer transparent tillståndsprocess. Det måste gå att öppna nya gruvor i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Sköld: I synnerhet måste stora kapitalinkomster beskattas mer än idag. Välfärden ska finansieras efter förmåga och därför måste samhällets rikaste bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Sköld: När skog skyddas för en bevarad biologisk mångfald måste skogsägare givetvis få rimlig ersättning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linus Skölds val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning