Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristoffer Kavallin (fotograf null)

Kristoffer Kavallin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att vi bygger ett hållbart samhälle främst genom att ändra vårt sätt att leva, att vi accepterar att vi nu går mot en framtid med mindre tillgång på energi och naturresurser och främst fokuserar på hur vi kan möta sådana svårigheter med värdighet och solidaritet i behåll.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i byn Sjövästa en mil utanför Ljusdal. Har studerat datavetenskap vid Umeå Universitet och arbetat som programmerare i Umeå, Norge och Ljusdal. Driver sedan 2015 ett småskaligt lantbruk för att på så vis bidra konkret genom att revitalisera en bit av ekosystemet.

Vad har du för yrke?

Bonde

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Grönare

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Kristoffer Kavallin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Jag är överlag positiv till friskolor, dock ser jag helst att de är organiserade som personal eller föräldrakooperativ. Jag tror det är bra med en mångfald av olika skolor och jag tror att verksamheten blir bättre om de som faktiskt är delaktiga i skolan är de som bestämmer hur man lägger upp verksamheten. Friskolor i aktiebolagsform i vinstsyfte är mycket dåligt!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Kärnkraften är inte förnyelsebar och är förknippad med en mångd negativa aspekter. Det finns kopplingar till kärnvapen och kärnkraftverk är sårbara i händelse av krig eller terrorbrott. Det är också en teknik som är helt beroende av att vi fortsätter klara av att hålla igång vår högteknologiska globala civilisation, något som ser allt svårare ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Jag tror inte det är en bra åtgärd för att vinna förtroende för våra myndigheter i de utsatta områdena att människor där mer godtyckligt och på regelbunden basis får sin personliga integritet kränkt. Lösningen är en "quick-fix" vars nytta är tvivelaktig och negativa sidoeffekter överväger.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: De som utnyttjar RUT-avdraget är ofta de som faktiskt inte behöver det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Ukrainakriget har plockat bort två av världens största veteexportörer från världsmarknaden och klimatförändringarna gör att många områden blir allt mer obeboeliga. Nu är rätt tid att ta ett STÖRRE ansvar på den internationella arenan, för att mildra den humanitära katastrof som pågår.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Höga priser på fossila drivmedel behövs för att alla i sin vardag ska tänka efter extra, se över sin förbrukning och söka andra alternativ. De som är helt beroende av fossila drivmedel och saknar andra alternativ måste kompenseras på andra vis snarare än en generell sänkning för alla.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Den avskaffade fastighetsskatten är en av anledningarna att vi de senaste decennium har haft en skenande bostadsmarknad som lämnat många helt utfrysta från möjlighet att skaffa sig en bostad. Fastighetsskatten måste upp för att mildra bostadsbubblan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Det vore jättebra om privata aktörer finansierade kultur mer. Men kulturen måste också vara fri från ekonomiska intressen, så det är väldigt viktigt att offentlig finansiering finns.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Kommunals självbestämmande är otroligt viktigt och bör inte urholkas! Däremot är det många kommuner som bör ta en betydligt större ansvar för att säkerställa bra tillgång till förnyelsebar energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Tiggeriförbud har vi provat en stor mängd gånger i historien, allt från medeltida lösdriverilagar till mer moderna varianter. Problemet är att det inte går att förbjuda fattigdom. Lagar av denna typ löser inga problem utan sopar dem bara under mattan, om ens det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Föräldrarna är de som bäst har insyn i sin familjs unika situation och de är bäst lämpade att avgöra hur föräldraledigheten fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Nato har aktualiserats på grund av Rysslands aggression. Ryssland har visat sig mer inkompetent än vad vi trott så behovet av att vara med i Nato är lägre än många antagit. Att gå med i Nato innebär en oöverskådlig mängd diplomatiska ställningstaganden, det komplicerar vår relation med många länder i Asien, Afrika, Mellanöstern och framförallt Kakasus och Centralasien.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Strandskyddslagen är idag i för stor utsträckning anpassad till Mälardalen och västkusten. Att skydda känsliga ekosystem och att värna allemansrätten är lika viktigt på landsbygd, men det måste också finnas någon pragmatisk hållning. Skräckexempel på människor som inte fått bygga ett garage nära ett grävt dike förskräcker!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Vi behöver ett bättre rustat civilförsvar för att bygga resiliens mot en stor mängd katastrofer som är på väg i klimatförändringarna och artdödens kölvatten. Kostnaden för det försvaret ska såklart skattefinansieras. Men det är mycket tveksamt till att skattehöjningar för att finansiera bomber, gevär och pansarvagnar är berättigat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Nyproduktion och konsumtion av fossildrivna bilar idag, när vi vet att det är en förlegad och fullständigt ohållbar teknologi är en enorm kapitalförstöring.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Lärare måste ges förutsättningar att bygga tillräckligt långsiktiga och nära relationer med sina elever att allas behov kan tillgodoses utan att så unga barn behöver få betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Klyftor i samhället är inte bra och de problem det medför kostar oss alla mycket i det långa loppet. Att jämna ut klyftor genom att omfördela mer kommuner emellan är klokt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Fängelsestraff kostar samhället mycket och ska reserveras till de brott där det verkligen behövs.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Fullständigt oreglerade marknadshyror leder till social segregering och ett mer polariserat samhälle med mer klyftor mellan människor.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Höghastighetståg är för dyrt och tillgodoser inte de faktiska behov på tillförlitlig gods och persontransport till rimliga kostnader. Vi behöver en upprustad vanlig järnväg och fler dubbelspår. Tanken med höghastighetståg är i mycket att kunna konkurrera med inrikesflyg men det är onödigt. Inrikesflyg mellan våra storstäder kan gott förbjudas ändå.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Regionerna är mer lokalt förankrade och bör vara mer lämpade att ha ansvaret för sjukvården i regionen än vad staten är.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Karensdagen gör att många chansar istället för att stanna hemma då det är risk att de är sjuka. Coronakrisen har tydligt visat på att karensdagen är problematisk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Vi måste ha som målsättning att alla ska ha en trygg inkomst, inte bara de som varit anställda på samma arbetsplats under mycket lång tid. Först in - Först ut - regler gör att många stannar kvar i arbete de inte riktigt trivs i bara för att det är tryggt. Det gör också att många är fast under otrygga tillfälliga anställningsformer eller förhindras fortsätta på sitt arbete längre tid.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Kavallin: Gruvdrift innebär att vi exploaterar icke förnyelsebara råvaror. Det är råvaror som 10 000 generationer framåt också har anspråk på. Vi bör ha en restriktiv gruvpolitik som fokuserar främst på att återvinna material och att jobba oss igenom alla de enorma slagghögar som tidigare gruvdrift lämnat efter sig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Kavallin: Vi lever i en ny folkvandringens tid. Klimatförändringarna kommer göra stora delar av jordklotet obeboeligt. Vi får helt enkelt inte stänga dörren till människor i nöd. Sverige måste rustas för att kunna ta emot fler människor på flykt. Vi måste också på ett bättre vis välkomna och integrera de människor vi välkomnar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Kavallin: Det är fullständigt orimligt att ge polisen befogenhet att göra så grova inskränkningar i den personliga integriteten som hemlig avlyssning och övervakning då det inte ens föreligger någon brottsmisstanke. Övervakningssamhället har redan gått på tok för långt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Kavallin: De som tjänar mest bör såklart bidra mest. Men viktigare än att höja skatten för höginkomsttagare är att täppa till några av den uppsjö av kryphål, avdrag och andra kreativa tricks som höginkomsttagare oftare använder sig av för att minimera den skatt de betalar. Vi måste bättre uppskatta och uppmuntra de höginkomsttagare som faktiskt bidrar till vår kollektiva välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Kavallin: Extra viktig All skyddsvärd skog borde omedelbart skyddas. Vi har inte råd att förlora mer av den biologiska mångfald vi har! På sikt så bör hela Sveriges skogsinnehav ställas om till mer ekosystemliknande brukningsformer, t.ex kalhyggesfritt, regenerativt och permakultur.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristoffer Kavallins val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning