Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linus Lakso (fotograf Fredrik Hjerling)

Linus Lakso

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill fortsätta mitt arbete för en snabb omställning till förnybar energi och hållbar utveckling i riksdagen. Jag kan ta med mig viktiga erfarenheter från både näringslivet och offentlig sektor. Jag vill bidra med att snabbare ställa om till förnybar energi och ett hållbart samhälle som både klarar klimatet och miljön, men också skolan, sjukvården och allt som gör livet värt att leva!

Presentera dig själv

Jag har precis blivit pappa till en tjej på idag 4 månader. Det viktigaste för mig är att ge henne och alla andra barn en framtid att längta till! På fritiden gillar jag natur och friluftsliv, och att umgås med familj och vänner. Därför har djur och natur alltid legat mig varmt om hjärtat.

Vad har du för yrke?

Jag är energiingenjör och har under många år arbetat med energi, klimat & miljö

I vilket land är du född?

Norrland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kloka människor i min omgivning

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Om inte Miljöpartiet får egen majoritet så föredrar jag ett rödgrönt styre =)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Linus Lakso

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Extra viktig Vinstjakten håller på att förstöra den svenska skolan. Det måste bort omedelbart.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Som energiingenjör vet jag att kärnkraft är inte miljövänligt, det skapar stora mängder giftigt avfall och kräver miljöskadlig uranbrytning. Den är inte säker och framförallt så är den svindyr jämfört med förnybar energi. Lås oss satsa på det som är hållbart och funkar i stället. Förnybar energi!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Polisen har redan idag mycket goda möjligheter att visitera misstänkta personer. Att kollektivt bestraffa alla som råkar bo i ett visst område är både dumt och kontraproduktivt. Jaga de kriminella istället, inte vanligt folk.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Att bara ge skatteavdrag för hushållsnära tjänster är inte motiverat. I stället borde vi använda pengarna till att göra sådant som är miljövänligt billigare, som reparationer återbruk, hyra, byta, låna mm. Överlag är det bra med lägre skatt på arbete och högre på miljöförstöring, men vi bör prioritera rätt saker först.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det är både smart och solidariskt att hjälpa andra. Dels är det fler än någonsin som tvingats på flykt eller riskerar svält i världen som behöver vår hjälp. Genom att hjälpa andra länder att bygga demokrati och minska sina utsläpp skapar vi dessutom en säkrare värld som vi alla gynnas av i slutändan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Egentligen tycker jag att det är fel att man ska födas till ett visst ämbete och att monarkin kan avskaffas på längre sikt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Extra viktig Vi är mitt inne i en klimatkris och ett klimatnödläge. Utsläppen behöver minska snabbt, samtidigt som en sänkning ger mer pengar till rika än fattiga. Gynna istället hållbart resande - som kollektivtrafik, cykel och ett riktat stöd till elbilar i glesbygd. Ge ekonomiskt stöd till de som faktiskt behöver det genom höjt försörjningsstöd och sänkt matmoms tex.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Vi behöver ha ett mer fördelande skattesystem än idag i Sverige. Men fastighetsskatten i dess nuvarande form är inte en bra modell. Därför tycker jag i stället att Sverige ska inför en så kallad Box-modell där en samlad och progressiv beskattning av kapitalinkomster sker. Det ger förutsättningar för en mer rättvis beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Kultur i dess olika former bidrar till samhällsutveckling och skapar många mervärden. Därför är det högst motiverat att vi även har gemensamt finansierad och fri kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Vi behöver mer vindkraft för att klara energi- och klimatomställningen. Idag är rättsprocessen godtycklig när det kommer till just vindkraft. Moderaterna har stoppat mer vindkraft i Sverige än motsvarande all kärnkraft i Sverige. Kommunerna ska fortsatt få bestämma om och var de vill ha vindkraft, men genom en rättssäker process som för precis alla andra näringsverksamheter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det går inte att förbjuda fattigdom, och det är grundorsaken till att människor tvingas tigga. Även om det är ett långsiktigt arbete så är det problemets grundorsaker vi behöver arbeta mot. Inte förbjuda människor att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Självklart ska den som inte vill identifiera sig som man eller kvinna ha möjlighet att inte göra det även juridiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Jag tycker att föräldraledigheten ska delas på tre delar. En del till vardera förälder och en del där föräldrarna själva bestämmer hur den ska fördelas, den delen ska även kunna tas ut av en nära anhörig. Det ger både en mer jämställd fördelning och en flexibilitet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det är bra att vård blir mer lättillgänglig. Men som det fungerar idag leder det till att en för stor andel av skattepengarna går till privata nätläkares vinster snarare än dit behovet av vård är som störst. Det behöver vi ändra på.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det är mycket lättare att integreras i det svenska samhället om man vet att man får stanna så länge man vill och behöver i Sverige. Därför borde det självklart vara huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Rysslands vansinniga anfallskrig mot Ukraina förändrar mycket och i och med att Finland bestämde sig för att gå med i NATO försvinner många av de goda argument som funnits för att stå utanför NATO. Även om det absolut finns nackdelar landar jag i att fördelarna överväger. (Däremot ska vi under inga villkor vika ner sig för Turkiet)

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Grundnivån behöver höjas så att det går att leva på A-kassan om man drabbas av arbetslöshet. På längre sikt vore det bättre med en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet i ett samlat trygghetssystem som omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Ifall vi avskaffade strandskyddet skulle det inte dröja länge förrän din favoritbadstrand var privatiserad och bebyggd med en lyxig stuga. Strandskyddet är också ett av de viktigaste skydden för biologisk mångfald i Sverige då många växter och djur lever vid strandkanten. Strandskyddet och allemansrätten behöver försvarare, och det vill jag vara!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Ja. Upprustningen av försvaret ska inte ske på bekostnad av vår gemensamma välfärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Oberoende media är en grundbult för en fungerande demokrati, därför ska Public service tvärt om ha ett brett uppdrag och grundlagsskyddas mot politisk klåfingrighet och neddragningar från blåbrunt håll.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Vi behöver snabbt ställa om till en fossilfri transportsektor för att klara klimatmålen. Redan år 2025 kommer det att finnas ett alldeles tillräckligt utbud av elbilar och vi behöver skicka en tydlig signal till biltillverkarna att det är är utsläppsfria bilar som gäller i framtiden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Forskning visar att betyg i tidiga åldrar i genomsnitt har en negativ effekt för elevernas prestationer. Därför är det dumt att införa betyg i tidiga åldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: På grund av hur skattesystemet är utformat och demografiska skillnader i olika kommuner blir skattesystemet väldigt orättvist, det finns en utjämning idag, men den kompenserar inte tillräckligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Men hårdare straff är ingen universallösning för att minska olika typer av brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det skulle vara leda till höjda hyror och okad ojämlikhet mellan rika och fattiga i förlängningen. Tvärt om behöver klyftorna minska.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Järnvägen är idag överfull med förseningar och kapacitetsbrist som följd. Vi behöver nya stambanor för att kunna resa mer hållbart i framtiden. När vi bygger infrastruktur som ska finnas i 100 år är det rimligt att den framtidssäkras så mycket som möjligt med snabba moderna tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Vi behöver en bättre och mer jämlik vård i hela landet. På kort sikt behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen av vården och på längre sikt kan den övergå i statlig regi.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Lågavlönade med yrken där man inte kan jobba hemifrån drabbas hårdare av karensdagen och kan tvingas gå till jobbet även om man är lite sjuk, därför bör den avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Tvärt om. Vi behöver motverka "gigg-ekonomin" med otrygga arbetsvillkor som håller på att växa fram.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linus Lakso: Det är redan idag enkelt att öppna gruvor och vi ser många exempel där miljön och skattebetalarna får ta smällen på grund av misslyckade gruvprojekt. Bättre miljöhänsyn behöver tas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Lakso: Vi behöver göra vad vi kan för hjälpa alla människor som tvingats på flykt runt om i världen. Samtidigt behöver vi klara integrationen och det behöver vara fler länder som hjälps åt att ge en fristad åt människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Lakso: Tyvärr behövs det nya metoder för att komma åt grov organiserad brottslighet. Samtidigt kan vi inte gå mot ett omfattande övervakningssamhälle. En bra avvägning behövs.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Lakso: Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat kraftigt de senaste 40 åren. Vi behöver ett skattesystem som bättre jämnar ut klyftorna mellan fattiga och rika. Framförallt de allra rikaste behöver bidra mycket mer än idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linus Lakso: Extra viktig Idag avverkas skogar med mycket höga naturvärden i rasande takt i Sverige, det behöver vi genast stätta stopp för. De sista ur- och naturskogarna vi har behöver skyddas för framtiden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linus Laksos val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning