Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Heindorff (fotograf Annika Nyberg)

Ulrika Heindorff

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kommer att vara en fortsatt stark röst för Skåne i riksdagen. Jag brinner för frågor som rör seniorer och har utvecklat moderaternas politik inom det förebyggande och omsorgsområdet.

Presentera dig själv

Jag mamma och sambo som är utbildad jurist. Seniorgympaledare, kallbadar på vintern och vandrar på sommaren. Sång, träning och yoga.

Vad har du för yrke?

Jur kand

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertha Wellin, första RD-led från Högern

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig moderatledd regering med M, KD och L.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulrika Heindorff

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ulrika Heindorff: Fokus borde ligga på skolornas kvalitet. Idag är det allt för många som inte klarar av grundskolan, där har vi ett stort problem.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ulrika Heindorff: Det behövs planerbar energi för att kunna tillgodose den ökning av el som vi står inför och då är kärnkraften viktig. Utöver kärnkraften behövs både sol-, vind- och vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ulrika Heindorff: Moderaterna att polisen ska kunna visitera fler, bland annat i jakten på illegala vapen, och där är visitationszoner ett sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ulrika Heindorff: RUT-avdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Därför vill vi moderater utöka taket i RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ulrika Heindorff: Sverige har världens femte högsta skatter. Lösningen ligger inte i att höja fler skatter utan att få fler i arbete som betalar skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ulrika Heindorff: Utbyggnaden av vindkraften får inte ske på bekostnad av kommunernas självbestämmande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ulrika Heindorff: Som moderat tror på individens frihet och valfrihet även i detta fall. Jag tror mer på jämställda löner och ett jämställdhetsarbete i stort i samhället än att staten ska bestämma över hur föräldradagarna ska tas ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ulrika Heindorff: Det måste vara skillnad mellan arbete och bidrag. Vi behöver fler åtgärder som gör att människor vill arbeta och att permanenta höjning i A-kassan är inte en sådan åtgärd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ulrika Heindorff: Jag tror inte att det löser vårdens problem som primärt är långa köer.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Ulrika Heindorff: Vi behöver fler som betalar skatt och inte högre skatter i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Heindorffs val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning