Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ludvig Filhm (fotograf Tom Samuelsson)

Ludvig Filhm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en politiker med tydliga mål för att göra Sverige till ett bättre land. Om jag får chansen att representera dig som väljare i riksdagen kommer jag att arbeta hårt för att Sverige ska få en ny brottsbalk som prioriterar brottsoffer framför förövare - genom skärpta straff och slopade straffrabatter.

Presentera dig själv

Mitt namn är Ludvig Filhm och jag bor i Årstadal i Stockholm. För tillfället studerar jag sista terminen på juristprogrammet och jobbar extra inom skatterätt. Jag har tidigare varit ordförande för Uppsala studentkår och är utbildad jägarsoldat i Försvarsmakten. Mina hjärtefrågor inom politiken är skola, brottsbekämpning och försvar.

Vad har du för yrke?

Juriststudent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Budgeten ska förhandlas fram tillsammans med Liberalerna och Sverigedemokraterna. I politiska sakfrågor ser jag gärna samarbete mellan alla partier i Sveriges riksdag.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ludvig Filhm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Alla skolor ska ha högt ställda kvalitetskrav. Om en friskola uppfyller kraven ska de få dela ut vinst, annars inte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: För att utsläppen ska minska måste vi elektrifiera vägarna och ställa om industrin. Då behöver vi mer el. Därför behöver vi mer kärnkraft och mer förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Det här är ett av de verktyg som polisen behöver för att kunna upprätta trygghet i brottsutsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Sverige ska fortsatt vara en av de största biståndsgivarna i världen men vi bör justera ner andelen av BNP från 1 procent till 0,7. Det är en nödvändig prioritering för att lösa de problem som Sverige står inför.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Staten ska hushålla med sina resurser och det bör ses över om anslagen till Kungahuset bör minska.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Det ska gå att leva i hela landet, bensin- och dieselpriserna är fruktansvärt höga för tillfället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: En sådan skattehöjning skulle ha stor negativ påverkan på svenska hushåll.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Kulturen bör i större utsträckning än idag bära sina egna kostnader.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Det kommunala självstyret ska värnas. Däremot bör processerna för miljötillstånd kortas och effektiviseras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Ja, men tiggeri ska leda till avvisning och inte böter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Denna förändring skulle påverka ett litet antal individer, men betyder sannolikt mycket för dem. Finns enligt min mening inga starka motargument.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Personligen uppmuntrar jag till delad föräldraledighet, men jag misstänker att de flesta familjer har bättre koll på sin egna situation än staten har.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Finansieringen och regelverket borde ses över men i dagsläget ser jag fortsatt att det finns skäl att finansiera privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: För att få permanent uppehållstillstånd ska man kunna försörja sig själv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Extra viktig Sveriges gränser försvaras bäst genom att vi stärker vårt egna försvar och går med i Nato. Nato behövs för att upprätthålla säkerheten i Europa och i Sveriges närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Fokus de kommande åren måste vara att göra det mer lönsamt att arbeta. Sänkta inkomstskatter bör prioriteras, inte sänkt a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Det generella strandskyddet bör upphävas. I stället bör kommunerna få välja på vilka platser strandskyddet ska gälla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Jag bedömer inte att en skattehöjning behövs för att finansiera försvaret, eftersom det finns stort utrymme att dra ner på statens offentliga utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Public service är viktigt men de i uppdraget ska främst information och nyheter ingå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: 2025 är för tidigt. Eventuellt 2030 men jag är tveksam.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Extra viktig Ja, men endast Godkänt-Underkänt. Den som inte klarar godkänt i kärnämnena ska gå om ett år.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Tvärtom, omfördelningen är för omfattande idag. Stockholms skattebetalare finansierar underskott i andra storstäder.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Jag är för straffskärpning av samtliga sexualbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Bostadsköerna är för långa i dagsläget. Vi bör göra som Finland och införa en friare hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Det vore bättre och mer samhällsekonomiskt effektivt att satsa på upprustning av det nuvarande järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Sjukvården funkar bättre när den styrs av regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Karensdagen är ett bra instrument för att minska sjukfrånvaron. Bra för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Lite mer flexibilitet borde tillåtas i lagen om anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludvig Filhm: Gruvnäringen är oerhört viktig för Sveriges välstånd och välfärd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludvig Filhm: Vi ska alltid vara öppna för att ta emot asylsökande från krig i Sveriges närområde. I övrigt bör dock flyktingpolitiken vara mycket mer restriktiv än den är idag, så att de som redan har kommit hit får bättre möjligheter att komma in i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludvig Filhm: Extra viktig Sverige måste bli tryggare. Polisen måste få fler verktyg för att förebygga och utreda brott. Kriminella ska sitta bakom lås och bom.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludvig Filhm: Skatten ska sänkas för alla som jobbar. Då skapas större drivkrafter för människor att anstränga sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ludvig Filhms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Ludvig Filhm: Vi måste komma tillrätta med brottsligheten. Lag och ordning är överordnat allt annat under den kommande mandatperioden. Sverige behöver en ny brottsbalk där brottsoffer prioriteras framför gärningsmannen. Hårdare straff, slopade straffrabatter, fler poliser, bättre verktyg för polisen att förebygga och utreda brott.