Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Adam Marttinen (fotograf null)

Adam Marttinen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver en folkligt förankrad kriminalpolitik och makthavare som sätter Sveriges intressen i främsta rummet.

Presentera dig själv

Född, uppvuxen och bor i Eskilstuna. Folkvald sedan 2006 i kommunfullmäktige och 2014 i Sveriges riksdag. Envis, lösningsfokuserad och trivs som bäst i livet med en svensk sommar.

Vad har du för yrke?

Arbetat som yrkesförare och säljare mot dagligvaruhandeln.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Betydande inflytande för SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Adam Marttinen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Adam Marttinen: Extra viktig Vanligt folk ska inte behöva leva i områden där kriminalitet varaktigt förekommer på en förhöjd nivå. Brottsutsatta områden måste därför vid behov kunna utsättas för mer ingripande polisiära metoder.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Adam Marttinen: Extra viktig Vi har allvarliga problem att lösa i vårt eget land.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Adam Marttinen: Framför allt ska inte utlänningar kunna uppehålla sig i Sverige med tiggeri som försörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Adam Marttinen: Staten har goda ekonomiska förutsättningar för att prioritera försvaret utan ytterligare skattebördor.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Adam Marttinen: En samlad översyn av samtliga sexualbrott bör ses över för att harmonisera fler skärpta straff i förhållande till brottens allvar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Adam Marttinen: Regioner är en politiskt överflödig instans och bör avskaffas i sin nuvarande form.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Adam Marttinen: Extra viktig Det är dags att sätta Sveriges intressen i främsta rummet, för en lång tid framöver. Sverige måste ta tillbaka segregerade områden som aldrig skulle tillåtas växa fram från första början.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Adam Marttinen: Extra viktig Det bör vara enklare mot den organiserade brottsligheten och gängkriminalitet men inte generellt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Adam Marttinens val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sjukvården