Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Kristensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är mitt i livet och möter många av de problem som många andra också kämpar med i sin vardag, få ihop allt från familjeliv, jobb, fritidsaktiviteter, ekonomi mm, jag har ett helhetstänk där man ibland får ge för att få, jag skulle nog kalla mig ganska jordnära och vill att saker ska funka, man ska på riktigt kunna bo och verka i hela Sverige, därav att man är Centerpartist

Presentera dig själv

Jag trebarnspappa bor med min fru på en liten gård på Orust där vi har kor, hästar höns och kaniner, vi har de senaste sex åren satsat på att öka vår självförsörjning och jag brinner för att skapa förutsättningar för att vi ska kunna få fler deltidslantbruk som kan bidra till år matförsörjning samt bidra till att hålla våra landskap öppna och rika på liv, vi behöver en levande landsbygd.

Vad har du för yrke?

Småbrukare/chaufför

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand, Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett stärkt Centerpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Kristensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig friskolor är företag, en viss vinstutdelning är nödvändig men det bör kontrolleras noga att man klarar av sitt uppdrag att elever klarar skolan och får betyg för att gå vidare i sina studier. Som friskola behövs det även kapital i verksamheten för att klara tuffa tider, man måste tex klara att betala ut löner och löpande kostnader vid tillfälliga dippar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig kärnkraft är dyrt och osäkert att invertera i, samt att det finns stora osäkerheter kring dess avfall. Det finns klart mycket snabbare och grönare alternativ för att lösa våra energiproblem långsiktigt, sol, vind, vattenkraft samt energilagring

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Nej, det drabbar för generellt, alla i ett helt område är inte kriminella, går man bara till jobb eller skola/fritidsaktiviteter så ska man inte behöva bli visiterad bara för att man har (fel) adress, vi ska givetvis ta krafttag mot kriminella, satsa på förebyggande arbete skola/fritidsaktiviteter, civilsamhälle och myndigheter tillsammans. Men inte generalisera hela områden och alla som bor där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig rutavdraget bidrar till sysselsättning, ger småföretagare bättre förutsättningar, samt bidrar till ökad valfrihet för brukare, jag vet flertalet som istället för kommunal hemtjänst väljer en privat aktör för att det är kostnadseffektivare samt att man kan i större utsträckning välja vad man vill ha hjälp med.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Sverige har ett ansvar att hjälpa till både på plats i orosomsåden likväl som för dem som sökt sig hit. Kan man lösa problem nära människor som behöver hjälpen är det klart den bästa lösningen för alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Nej helt enkelt för att kungahuset bidrar väl till att stärka Sverige som varumärke och jag anser att kungafamiljen gör ett gott jobb

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Ja och nej, vi behöver sänka skatten på drivmedel för våra företagare som inte har ett rimligt alternativ till bensin och diesel tex Lantbruk, Åkerier, Bussbolag mm, utöver detta behövs det kompensation tex (skatteavdrag, ökat reseavdrag) för vissa delar av landet, områden på landsbygden men bristfällig kollektivtrafik och långa pendlings avstånd där inte elbil är rimligt alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Skatt på fastigheter bör hållas låga då det finns stor risk att vi skapar klyftor i samhället, helt enkelt områden med så hög skatt att de bli omöjligt för vissa att flytta dit och för personer med lägre inkomst som tex blir ensam som äldre riskerar att bli tvingad att flytta pga skatt. Orimligt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Det bör vara möjligt att tillåta fler aktörer på den kulturella marknaden, men det ska finnas ett tydligt regelverk kring att vissa aktiviteter ska vara tillgängligt för stora samhällsgrupper

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Kommuner måste tidigt tycka till om vindkraftbyggen, det ska inte vara ok att efter år av utredningar sedan säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Jag tror att det stärker självkänslan hos individer att känna tillhörighet, och känner man att det är hen jag är så är det så.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Jag tycker vi har det bra nu vissa dagar till pappa andra till mamma och en del valfritt. Den största risken som jag ser det är att den arbetande föräldern aldrig får insikt i hur det är att ha 100% ansvar för sina/sitt barn, och inte fullt ut förstår vilket ansvar och arbetsbelastning det är att vara hemma med barn. Själva ordet föräldraledig är i sig lite missvisande.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Absolut, om vi sätter upp förväntningar på individer som kommer hit är det självklart att om man ska känna motivation till att bli en del av det svenska samhället att man då även får stanna här, vi ska inte skapa osäkerhetsfaktorer för människor.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Med det som händer i omvärlden just nu har det blivit mer uppenbart att det behövs enande krafter och mer samarbete i världen

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Vi behöver ett mer lokalt anpassat strandskydd, där det vägs in de lokala skyddsbehovet på det enskilda vattendraget. Jag är emot generella skydd över lag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Public service har en enormt viktig roll som oberoende media och behöver spegla hela samhället

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Vi bör följa eu som nyss tog beslut på 2035, men det bör till dess bli stegvis förmånligare med fordon som går på alternativa bränslen, samt att det bör bli lättare att konvertera äldre bilar till förnybart med likvärdiga förmåner som nya

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: det behöver helt klart ses över

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Vi ser tydligt hur detta brott ökar i samhället och vi vet att det förstör livet för så många som av en eller annan anledning väljer oftast pga omständigheter eller under tvång/hot tvingas till prostitution, minst fängelse i våra system gör även att polisen får mer resurser till sitt förfogande att prioritera dess brott. samt att det bättre skulle spegla samhällets syn på brottet

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: marknadshyror innebär inte per automatik höjda hyror som det ofta låter, vårt system med att sätta hyran utifrån standard dvs när underhåll senast gjordes speglar inte alltid kostnaden för utfört underhåll, om man renoverar till låg kostnad och vill höja därefter kan det bli så att man blir tvingad att höja mer efter generella mått av standard för att matcha omgivande hyror

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Höghastighetsbanor behövs för att på sikt ersätta en del inrikesflyg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: det är bra för alla om man kan gå hem även när man känner sig lite sjuk för att inte smitta ner andra på jobbet i onödan

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Kristensson: Man ska på sakliga skäl kunna säga upp anställda, tex om man inte vill vidareutbilda sig eller på annat sätt inte anpassa sig efter utvecklingen av arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Asylsökande är människor på flykt och Sverige är ett rikt land som har ett ansvar att hjälpa till, men det är också ett gemensamt ansvar som bör regleras inom eu

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Kristensson: utan brottsmisstanke bör det generellt inte vara tillåtet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Kristensson: Extra viktig Skyddsvärd skog ska skyddas, med det måste göras en inventering innan och tydligt motiveras varför just denna skog är skyddad. Som med strandskyddet är jag emot generella skydd av skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Kristenssons val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning