Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Jessen (fotograf null)

Maria Jessen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag likt miljöpartiet står upp för och bevarandet av mänskliga rättigheter, allas lika rätt att älska den den vill samt tron på att samhällets välstånd inte är bättre än dess minst välmående medborgare. Jag vågar stå upp för vad som är rätt och är bra på att finna lösningar och förbättringsmöjligheter. Jag är en representant för de unga samt de som önskar ett jämlikt samhälle.

Presentera dig själv

25 år, fd språkrör för grön ungdom storgöteborg, pluggat statsvetenskap, juridik, ledarskap samt jobbar på bank. Mina hjärtefrågor är miljö och klimat, då jag anser att ansvaret och dessa beslut för omställning bör ligga på statlig nivå med vetenskap och forskning som grund. Sociala orättvisor såsom aborträtt samt ojämlikheter i samhället t.ex. ekonomiska samt motverkande av segregationen.

Vad har du för yrke?

Rådgivare på bank

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin och Märta Stenevi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet i styrning tillsammans med socialdemokraterna samt vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Jessen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Vinsterna i skolan bör gå till skolverksamheten, eleverna och lärarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig I dagens samhälle med alla effektiva förnybara källor kan vi inte generera energi genom en källa som kan bidra till total förödelse och obeboelig mark på 100 000 år. Avveckla!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Polisen har redan särskilt utsatta områden, med visitationszoner skulle segregationen och vi-mot-dem känslan bara öka.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Mer fokus på tjänster än konsumtion av varor gynnar miljön och arbetare. Med ett utökat fokus på reparation och restaurering. Tjänster såsom reparation av cyklar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Att i en tid med krig både i nära och fjärran länder minska det internationella biståndet är ofattbart och leder till att de krig som inte är oss lika nära inte får lika mycket hjälp i form av bistånd och donationer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Sänkta skatter bidrar till en ökad benägenhet att åka bil på mindre nödvändiga sträckor och leder till markant ökade utsläpp. Vilket arbetar emot klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: En kultur styrd av privata aktörer riskerar att bli en exkluderande kultur med en hög prislapp.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Miljö och klimatbaserad omställning bör komma från statlig nivå. Man måste utgå från vart man kan generera den mesta elen inte utifrån vilken kommun som tillåter vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Att sätta ett förbud gör inte att problemet med tiggarligor samt tiggare och utsatta personer i samhället försvinner, det gör dem enbart kriminella i deras redan utsatta position.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: De som varken. Identifierar sig som man eller kvinna bör även de ha rätten att juridiskt kunna identifiera sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig För att öka jämställdheten bör dagarna öronmärkas och fördelas i tre delar lika mellan föräldrarna samt närstående, alternativt att kvarstående dagar fördelas mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Skattemedel bör ej finansiera privata aktörers vinst utan istället lägga fokus på nödvändig allmän sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd leder till en trygghet och minskad segregation. Tenderar att främja integrationen i samhället då man investerar i att växa i ett samhälle man får en chans att vara en del av.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Ja till fördjupade samarbeten mellan de nordiska länderna samt med Nato. Nej till kärnvapen på våra marker och att genom alliansen bli mål för länderna utanför Nato. Att även kompromissa med länder som strider mot mänskliga rättigheter är inte att föredra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Vi vill ha ett utökat strandskydd och värna om allemansrätten, stranden bör få va tillgänglig för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Det är viktigt att ha en oberoende nyhetskälla som inte är en privataktör. I världen vi lever i där desinformation och är ett problem så kan vi inte enbart förlita oss på att vi medborgare alltid ska kunna vara källkritiska utan den information och de nyheter som förmedlas behöver vara granskade kvalitativt och oberoende. Public service bör ha ett bredare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Med så många alternativa källor som ”bränsle” är det en god idé med utfasning av fossila bränslen! Beslutet om att köpa ett fordon som inte bidrar till miljöförstöring, bör ej ligga på individen utan på staten.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig De omdömen som finns idag är nog för att följa en utveckling hos en elev och barn behöver inte utsättas för betygsstressen ännu tidigare än i dagsläget.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Straffet är idag böter och bör minst straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Med marknadshyror ökar klyftorna och segregationen i samhället och ger orimligt höga hyror vilket försvårar för unga och de ekonomiskt utsatta att hitta en lägenhet de har råd med.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Det är i dagens klimatkrisläge med klimatmål som ska uppnås som vi istället bör fortsätta med planerna för höghastighetståg!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Personer med högavlönade jobb har ofta möjligheten att jobba hemifrån till skillnad från de som måste vara på arbetsplatsen för att jobba. Det bidrar till ekonomisk ojämlikhet samt att man går till jobbet sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Jessen: Vi vill ha en trygg arbetsmarknad och slopa korta anställningar och osäkerheten med provanställning på provanställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Vi behöver ett ökat skydd för skog och natur. Skogen är en viktig del av ekosystemet och bör bevaras i ännu större utsträckning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Jessens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Maria Jessen: Extra viktig Beslut om miljö och klimat bör tas av av staten och inte kommunerna eller den enskilda individen. Sjukvården har länge blivit bortprioriterad och strukturen inom vården borde ses över såsom vinster i välfärden och vinstdrivande vårdbolag. Skola och utbildning bör ses över efter den tid vi lever i, betygssystemet A-F har lett till ökad stress bland ungdomar och ökad arbetsbelastningen för lärare.