Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Wiechel (fotograf null)

Björn Wiechel

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man värnar en stark välfärd och en politik där alla får jobb och social trygghet ska man rösta på mig. Ett samhälle som ger alla chans till utbildning, kultur och fritid är både bra för tillväxten och för demokratin.

Presentera dig själv

En samhällsengagerad umebo. 38 år. För mig handlar politik om livet och hur vi ska ha det tillsammans. Det är lust och plikt, ansvar och utveckling. Känner mig oerhört stolt över att få förtroendet att representera.

Vad har du för yrke?

Arbetat inom handel och restaurang, som samhällskunskapslärare och ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Peter Olofsson, regionstyrVästerbotten

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Magdalena Andersson som statsminister! Det kräver att man röstar på Socialdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Björn Wiechel

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Extra viktig Marknadsflummet har skadat svensk skola. Friskolor som jagar vinst har inneburit sämre resultat, betygskorruption och sämre integration m

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Vi behöver mer el. Alla energislag är välkomna. Jag favoriserar inget. Om kärnkraften visar sig snabb att få på plats och kan leverera billig el så är det positivt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Det är viktigt att polisen får de resurser och befogenheter som den behöver för att bekämpa brott. Men det dumt med saker som gör mer skada än nytta. Socialdemokraterna vänder på varenda sten för att pressa tillbaka kriminaliteten och dess orsaker.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Folk får gärna köpa hushållsnära tjänster. Men bör inte få bidrag av staten för det, utan betala fullt pris. De skattemedlen kan nämligen skapa fler arbetstillfällen och mer välfärd på annat sätt. Exempelvis inom äldreomsorgen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Rätt använt bistånd är bra. Det innebär både ökad säkerhet för Sverige och en ökad ekonomisk utveckling som Sverige kan ta del av.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Så länge vi har ett kungahus måste det fungera, så att det kan sköta sitt uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Viktigt att folk får ihop ekonomin i vardagen, inte minst nu när Rysslands krig innebär höjda priser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Människors hushållsekonomi måste hanteras varsamt. Socialdemokraterna har inga planer på att höja fastighetsavgiften som den förra borgerliga regeringen införde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Om privata aktörer vill bidra mer så gärna! Men det krävs en stark offentlig finansiering om det ska finnas kultur i hela landet och om alla barn ska få kultur. Vårt svenska kulturarv hade inte bevarats och vårt svenska musikunder hade inte skett utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Viktigt att kommunerna och dess invånare är med i planeringen. Och är med tidigt så att investerare kan få besked. Målet är att få mer billig el på plats snabbare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Tiggeri är ingen väg ur fattigdom. Det krävs istället utbildning och arbete. Men det är hemlandets ansvar. Andra vägar finns för det än förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Det vore dåligt för jämställdhetsarbetet i Sverige.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Idag får föräldrarna det. Men eftersom barnet har rätt till båda sina föräldrar är det bra med ett jämnt uttag. Det vore också bra för jämställdheten. Vårt förslag är att vika en tredjedel åt vardera förälder och en tredjedel som de kan fördela fritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna. De aktörer som utför ska inte kunna plocka ut vinst på skattemedel som ska gå till vården. Marknadssystem i vården undergräver att vården ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Migrationspolitiken behöver regleras efter vilken kapacitet Sverige har att ta emot och kunna integrera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Det handlar om vad som är säkrast för Sverige. Sedan Rysslands krig har alternativen uttömts. Natomedlemskap är rätt väg för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Viktigt för tryggheten och omställningen på arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Kommuner bör få peka ut vissa områden för att bygga nära vatten. Det kan handla om bostadsområden, grönstråk, näringsverksamhet, friluftsaktiviteter eller annat som gör att medborgarna kan nyttja ytorna. Det kan skapa positiv utveckling och även tillgängliggöra stränder som idag är svåra att nå.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Försvaret behöver byggas ut. Men bara Socialdemokraterna har idé om hur det ska betalas. Vi vill inte att det går ut över skolan och sjukvården. Därför har vi öppnat för en beredskapsskatt för landets allra rikaste. De har ökat sina förmögenheter mycket de senaste åren och det är rimligt att de nu också bidrar till Sveriges säkerhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Extra viktig SVT och SR är viktiga för bildningen, kulturarvet och demokratin. De ger medborgarna högkvalitativ journalistik, oberoende från politiska eller ekonomiska eller religiösa intressen, varje dag. Ett smalare uppdrag vore att lägga ner detta då bredden krävs för att klara uppdraget. Utan Public service tappar Sverige en viktigt nationell nyhetsmedia och blir i händerna på internationella intressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Man kan nå klimatmål och öka de svenskproducerade gröna bränslena med smartare styrmedel än förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Prövades på frivillig väg. Knappt någon skola ville införa det. Både lärarna och forskarna är emot.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Oavsett var man bor ska skolan, vården och omsorgen vara bra för medborgarna. Därför är det viktigt att utjämna orättvisa förutsättningar i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Det är att grovt utnyttja en utsatt människa.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Socialdemokraterna är emot marknadshyror. Istället ska den svenska hyresförhandlingsmodellen stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Viktigast är att Norrbotniabanan färdigställs hela sträckan. Det har Socialdemokraterna lovat. Största hotet mot Norrbotniabanan är en M/SD-regering. Sen behövs andra nya stambanor också. Då är det dumt att börja med att avveckla planer innan man ens rett ut förhållandena.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Skulle inte bidra till bättre och mer jämlik vård. Det är viktigt att medborgarna kan påverka sin välfärd så nära som möjligt och samtidigt få kvalitet. Vad som hade behövts är en regionsammanslagning. Men den stoppades av högern. Nu driver de på för ett förstatligande så att de kan sälja ut vården om de kommer i regering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Socialdemokraterna vill se över detta. Sjuknärvaro skapar fler sjukdagar och slår hårdast mot dem med otryggast villkor på arbetsmarknaden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Extra viktig Trygghet i arbetslivet är viktigt. Uppsägning ska synkas med utbildning och omställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Wiechel: Processerna måste bli snabbare. Viktigt att vi kan få råvarorna till vår industri och till klimatomställningen. Så växer de gröna jobben fram.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Wiechel: Regleringen behöver utgå ifrån vad Sverige har för kapacitet att ta emot och kunna integrera.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Wiechel: Polisen ska få de befogenheter och resurser som behövs. De har den socialdemokratiska regeringen sett till hittills och det kommer Socialdemokraterna att fortsätta med.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Wiechel: De multimiljonärer och miljardärer som tjänat stora kapitalinkomster senare år bör vara med och betala mer till upprustningen av Sveriges försvar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Wiechel: Skog som avverkas och växer upp igen skapar klimatnytta och fler svenska jobb. Det innebär nya gröna produkter och det ersätter fossilt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Wiechels val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning