Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Nilsson (fotograf Lina Öhman)

Anders Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill ställa om Sverige i en hållbar riktning. Det gäller förstås i förhållande till klimat och miljö, men också i hur vi organiserar vårt samhälle. Skolsegregationen, gängkriminaliteten och vårdkrisen måste lösas med ett mer långsiktigt och strategiskt tankesätt.

Presentera dig själv

Jag forskar om spelberoende vid Karolinska institutet i Stockholm. Jag har haft uppdrag på kommunal och regional nivå för MP. Är gift och har två barn och har bott utomlands i flera omgångar.

Vad har du för yrke?

Forskare i psykologi och legitimerad psykolog.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst skulle jag förstås vilja se en majoritetsregering med bara MP, men annars skulle jag helst se en regering tillsammans med S eller S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Extra viktig Dagens system har lett till att skolor saknar behöriga lärare, gymnastiksalar och skolbibliotek. Vi har fått betygsinflation, skolsegregation och oseriösa huvudmän. Det behöver ändras och viktigast är att ta förbjuda vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Vi behöver i första hand bygga ut den förnybara energin, smartare elnät och satsa på energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Visitationszoner kommer är rättsosäkra och kontraproduktiva och leder till minskat förtroende för polisen i området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: RUT-avdraget är ineffektivt för att skapa arbetstillfällen och gynnar främst de som ändå kan betala för det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Sverige är och bör vara ett föregångsland för det internationella biståndet. Vårt bistånd gör stor skillnad för världens fattiga och kommer att vara än viktigare i takt med att klimatförändringarna ger sämre skördar och orsakar fler naturkatastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: På sikt bör monarkin avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Extra viktig Sänkt skatt på bensin och diesel ökar utsläppen av växthusgaser i en tid när vi måste minska dem drastiskt. Det här är ett stort hot mot omställningen till ett hållbart samhälle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: I princip kan en fastighetsskatt vara bra för statskassan, men det riskerar att drabba enskilda individer på orimliga sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Privata aktörer spelar en viktig roll för delar av kulturen, men det offentliga behöver ta det större ansvaret för att kulturen ska vara fri och levande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Tyvärr sätter en del kommunpolitiker i system att stopp vindkraftsbyggen på väldigt svaga eller populistiska grunder. Vår energiförsörjning är en nationell och europeisk angelägenhet och måste behandlas så.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Det är väldigt sorgligt att människor tigger, men lösningen är inte att förbjuda det utan att arbeta långsiktigt för att minska fattigdomen och erbjuda alternativ.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Föräldraledigheten är en nästan världsunik förmån som vi ska vara rädda om. Som alla andra försäkringar och bidrag bör den vara individuell.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Privata nätläkare kan behövas som komplement, men tyvärr har flera företag utnyttjat kryphål för att maximera sin vinst istället för patientnyttan.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Permanenta uppehållstillstånd förbättrar möjligheten till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Det vore bra om vi slapp vara med i NATO, men säkerhetsläget har tyvärr försämrats snabbt och mycket. Sverige är tyvärr för litet för att stå själv med en aggressiv stormakt som granne.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Det kan behöva ett mer flexibelt strandskydd, men en avveckling vore en katastrof för naturskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Allt tal om smalare public service handlar egentligen om att man helt vill montera ner public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Sveriges utsläpp behöver minska med cirka 20% om året och då är trafiken nyckeln. Redan idag säljs det nästan bara elbilar i Norge, det borde Sverige klara också.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Vi är ett stort land med väldigt olika förutsättningar geografiskt och demografiskt. Då är det rimligt att det jämnas ut och att vi delar på bördan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Marknadshyror riskerar att ytterligare försvåra för de som har svårt att slå sig in på bostadsmarknaden och öka segregationen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Sverige behöver nya stambanor och då bör de vara byggda för framtidens tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: En stor omorganisation av vården kommer bara skapa ännu mer oreda i sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Många med små inkomster straffas hårt om de blir sjuka. Karensdagar uppmuntrar människor att gå till jobbet sjuka och är det något pandemin lärt oss är det att det sista vi vill.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Det finns redan idag många sätt att säga upp anställda. Men reglerna för mindre företag behöver förenklas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Nilsson: Att öppna en gruva innebär ett enormt ingrepp i naturen och det finns många exempel på när det har lett till förgiftade marker och vatten. Samtidigt behöver vi mineraler, men då ska vi ha en noggrann prövning av om den föreslagna gruvan är hållbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Nilsson: Sverige behöver ta sitt ansvar och ha en solidarisk flyktingpolitik.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Nilsson: Det är rimligt att vi ökar kapitalskatterna eftersom de ökande klyftorna är ett stort problem för Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Nilsson: Sverige är tyvärr ingen föregångare när det gäller skogsvård. I många andra länder är kalhyggen förbjudna, här är de standard. Vi behöver både mer skyddad skog och mer hållbara skogsbruksmetoder.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Nilssons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning