Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Josefsson (fotograf Dennis Alvdén)

David Josefsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill vara en tydlig röst för ökad frihet, stärkt rättsstat och sänkta skatter. Staten ska prioritera sina kärnuppgifter som polis, försvar och grundläggande infrastruktur men inte lägga sig i hederliga människors liv i onödan.

Presentera dig själv

Född i Torslanda, uppväxt i Alingsås och bosatt i Göteborg sedan 2004. Bor numer i Örgryte med sambo och dotter. Gillar att läsa böcker, jaga och löpträna (det sista dock alldeles för sällan) på min fritid.

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Hisingen

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M-KD regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

David Josefsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Nästan 300 000 barn går i friskolor på grundskole- och gymnesienivå, jag vill värna de barnens skolval. Man löser inte den svenska skolans problem genom att stänga de skolorna. Däremot måste kommuner få bättre och skarpare verktyg att följa upp och ställa krav på såväl kommunala skolor som friskolor kring utbildningskvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Kärnkraften är en beprövad fossilfri teknik som ger en stabil elförsörjning. Om vi vill rädda klimatet måste vi ställa om till ökad elektrifiering och det bästa sättet är genom att bygga ut kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Visitiationszoner på platser som präglas av grovkriminalitet som narkotikaförsäljning eller rån är ett viktigt verktyg för polisen både för att lösa brott och kunna agera brottsförebyggande och skapa trygghet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: För några år sedan uppskattades att 30 000 nya jobb skapats inom RUT-branschen, många av de jobben gick till personer som annars haft svårt att hitta försörjning. Ett avskaffat RUT-avdrag skulle dra undan mattan för många människor som nu arbetar och gör rätt för sig.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Fokus i biståndet ska vara på resultat och nytta. En ny biståndspolitik med fokus på katastrof- och klimatbistånd kan ge bättre resultat än dagens politik och samtidigt kosta betydligt mindre av skattepengar som behövs på hemmaplan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Alla kostnader inom offentlig förvaltning ska granskas och präglas av god hushållning. Den ökade öppenheten i Kungahusets ekonomi är bra och jag ser i dagsläget inget behov av att minska Kungahusets budget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Väldigt få, om någon, i vårt avlånga land kör bil för att det är kul. Däremot är bilen nödvändig för att många svenskars livspussel ska gå ihop. Miljöstyreffekten på bränsleskatten är därför väldigt låg samtidigt som vanliga människor får betala höga bränslekostnader eftersom de inte kan välja bort bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig En återinförd fastighetskatt skulle innebära att många människor i exempelvis min hemstad Göteborg skulle tvingas flytta från sina hem. Det är ett oansvarigt förslag som jag garanterat kommer rösta NEJ till.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Förutsättningen för ett fritt och levande kulturliv är att man inte är beroende av bara en finansiär, det offentliga. Jag tycker att det borde bli lättare för företag och privatpersoner att vara med och finansiera kultur, exempelvis genom crowdfunding men också genom att stärka den entreprenöriella kunskapen bland landets kulturutövare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Sverige behöver bygga ut alla kraftslag, såväl sol- och vindenergi som kärnkraften. Men precis som all annan industriell verksamhet (vilket energiproduktion är) kan den inte uppföras varsomhelst och hursomhelst, därför är det kommunala vetot mot vindkraft viktigt att värna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Tiggeri är en fattigdomsfälla som ofta är förknippad med trafficking och människohandel. Jag vill att det ska införas ett nationellt tiggeriförbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Det är en komplicerad fråga som bör utredas, men i grunden tycker jag att det ska lösas genom att lagstiftning och offentlig förvaltning i möjligaste mån ska genomföras lika oberoende av kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Grundpremissen ska vara att det är den enskilda familjen som bäst avgör hur de ska lösa sitt livspussel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Regelverket behöver följa med teknikutvecklingen, men att vård blir mer tillgänglig genom ny teknik kan inte vara problemet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Temporära uppehållstillstånd ska vara huvudregeln. Vägen till att kvalificera sig till ett permanent uppehållstillstånd och medborgarskap ska vara tydlig och vikt för den som vill bli en del av det svenska samhället och vara med och bidra till det gemensamma.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Sverige ska ta tydlig ställning för frihet och demokrati. Därför är det för mig självklart att vi också ska utfästa oss att hjälpa till att försvara våra grannländer i händelse av krig, precis som vi har förväntat oss att de ska komma till vår undsättning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Det måste alltid löna sig mer att arbeta än att inte arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Strandskyddet bör avskaffas och skyddsvärd strand bör istället skyddas på kommunal nivå. Idag är det bara den med mycket pengar som har råd att köpa en strandtomt, samtidigt finns det 424 000 km strand motsvarande 10½ varv runt jorden i Sverige. Det går att bebygga väldigt mycket mer strand i Sverige utan att förlora vare sig naturvärden eller tillgängligheten till kust och sjöar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Sverige har en av världens högsta skatter, självklart klarar vi av att finansiera upprustningen av en av statens kärnuppgifter utan att höja skatten ytterligare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Extra viktig Sverige behöver en public service, men uppdraget behöver bli smalare och fokusera på samhällsinformation, nyheter och bildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Det är viktigt att vi får ner de fossila utsläppen, men det ska ske genom att underlätta för fler att köra fossilfritt inte genom förbud. Ett förbud skulle kunna riskera leda till att fler väljer att köra vidare i äldre bilar som släpper ut mer, än att köpa nya mer bränslesnåla fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Tidiga betyg är viktiga signaler för både föräldrar och lärare kring vilket stöd barnet behöver.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Det är bra att det finns en omfördelning av kommuner utifrån åldersdemografi, men utjämningssystemet får inte som idag vara ett sätt att omfördela pengar från kommuner med hög sysselsättning till kommuner som är generösa med bidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Köp av sexuella tjänster är ett grovt brott där straffen idag är alldeles för låga.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Dagens modell för att sätta hyran har lett till en omfattande bostadsbrist och att endast den med kontakter eller lång kötid kan idag ordna en hyresrätt, samtidigt som priserna på bostadsrätter skjutit i höjden. Friare hyressättning tillsammans med enklare byggregler och en översyn av skatterna skulle möjliggöra för fler bostäder och en mer fungerande bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Jag vill satsa på att bygga ut pendeltågstrafiken och godtrafiken här och nu, inte höghastighetståg om 20 - 30 år. Det är viktigare att göteborgare som arbetar slipper stå och huttra på pendelstågperronger än att jag som riksdagsledamot om 20 år kan åka till Stockholm 20 minuter snabbare än idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Jag tror inte att verksamhet per definition blir bättre bara för att staten tar över ansvaret. Viktigare är att öka vårdpersonalens makt i vården och patientens möjligheter att välja mellan olika vårdgivare.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Det är rimligt att arbetstagare och arbetsgivare delar på kostnaden för sjukfrånvaro genom att arbetstagaren står för kostnaden den första sjukdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Dagens modell har som effekt att många arbetsgivare drar sig för att anställa eftersom de är rädda att det blir svårt att säga upp personal i sämre tider. Särskilt gäller detta små företag. Genom att göra det enklare att säga upp anställda tror jag också att fler företagare skulle våga anställa och nya jobb skulle skapas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Josefsson: Ska vi klara omställningen till ett mer elektrifierat och digitaliserat samhälle behövs olika typer av metaller. Ur ett miljöperspektiv är det bättre att metallerna bryts i Sverige, än i andra mindre nogräknade länder som exempelvis Kina.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Josefsson: Sverige ska vårda vår tradition av att vara en humanitär stormakt. Men det innebär också att man kan garantera att de människor som kommer hit får ett värdigt mottagande och goda chanser till integration. De höga volymer av asylmottagning som Sverige tagit emot det senaste decenniet har vare sig varit värdigt för de som kommit hit eller gett dem en realistisk chans att bli integrerade i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Josefsson: De senaste årens exempel där utländsk polis har avlyssnat svenska brottslingar utan brottsmisstanke har varit framgångsrik då man därigenom kunnat stoppa brott innan de begås. Det verktyget bör också svensk polis ha.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Josefsson: Det ska löna sig att utbilda sig och att arbeta, då måste också skatten på högre inkomster sänkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Josefsson: Den svenska skogen är en del av ett kulturlandskap som kommit till genom att vi har brukat skogen, den bevaras bäst genom att seriösa skogsägare ges fortsatt möjlighet att bruka den. Samtidigt skapas arbetstillfällen och vi får miljövänlig skogsråvara.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Josefssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning

Så svarar David Josefsson: Sverige behöver komma till rätta med otryggheten och gängvåldet, men också skapa förutsättningar för fler jobb och företag. Det behövs en ny energipolitik där vi bygger ny kärnkraft för klimatet, jobben och vardagsekonomin.