Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Klerung

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag brinner för frågor om EU, lag och ordning samt en bättre skola och utbildning.

Presentera dig själv

Jag är 38 år gammal.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fridtjuv Berg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En koalitionsregering med M, L och Kd som söker stöd av andra partier i riksdagen om dessa tre inte får egen majoritet. Som läget ser ut så ligger det väl närmast till hands att söka stöd av sd i riksdagen även om det inte är optimalt. Men att socialdemokraterna eller något annat parti på vänsterkanten skulle stödja en sådan regering är nog helt otänkbart.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Klerung

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det är kvalitén i verksamheten som är det viktiga. Inte om skolan går med vinst eller inte. Kommunala skolor kan ju dessutom också generera ett budgetöverskott.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Hade kärnkraften varit mer utbyggd än idag hade vi haft en mer stabil och mer pålitlig energiförsörjning. Jag anser också att förbudet mot att bygga kärnkraftverk på helt nya platser i landet snarast bör tas bort.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det kommer att bidra till polisens möjlighet att klara upp fler brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det finns ju redan ett ROT-avdrag så då är det rimligt att det finns ett RUT-avdrag också.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Inte bara sänkas. Den borde tas bort helt. Om ungefär 10 kronor är skatt på bensinen så skulle 95 oktanig bensin med nuvarande priser helt utan skatt kosta ca 14-15 kronor litern. Det räcker gott och väl.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: På det hela taget är det en ganska dålig idé att beskatta annat än kapitalinkomster. Fastigheten man äger blir ju inte värd något förrän man säljer den i alla fall. Det är då man kan köpa saker för pengarna man får för fastigheten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det handlar om att använda våra skattepengar effektivt och inte slösa med andras (d.v.s. skattebetalarnas) pengar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det blir mycket märkligt om man ska förbjuda människor att be om pengar. Dessutom: Varför skulle det vara mer moraliskt förkastligt om man ber om pengar till sig själv än att gå med en bössa på stan och samla in pengar till en välgörenhetsorganisation?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: I teorin kan jag hålla med om påståendet. Dock har man sett att kvinnor redan nu tar ut en större andel av ledigheten, vilket drabbar dem sedan i form av sämre löneutveckling m.m. Eftersom föräldraledigheten finansieras med pengar från det offentliga är det inte fel att det offentliga ställer krav och villkor för uttaget av dessa pengar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Permanenta, men villkorade, uppehållstillstånd. Begår man brott ska uppehållstillstånden kunna återkallas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Extra viktig Det handlar om solidaritet. Varför ska vi passivt sitta och titta på om ett annat europeiskt land angrips?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det går att både rusta upp försvaret OCH sänka skatterna, men man får omprioritera på utgiftssidan, och exempelvis låta kulturen finansiera sig själv.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Innehållet i public service måste SVT och SR få bestämma själva. Däremot kan man diskutera finansieringen av dessa. Alla skulle inte behöva betala för deras tjänster utan endast de som har gjort ett aktivt val att de vill ta del av deras utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Extra viktig Ju tidigare man har betyg, desto mer avdramatiserar man det. Blir det ett naturligt inslag under hela skoltiden så kommer stressen kring betygen att minska.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Extra viktig Om man inför marknadshyror så kommer hyrorna troligtvis att sjunka i mindre attraktiva områden. Vilket är positivt för hyresgästerna. Det är bara stockholmsfixering att påstå att hyrorna skulle gå upp, för det kommer de knappast att göra på de flesta ställen i landet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Det ska alltid löna sig att arbeta. Men eftersom man inte får sin fulla lön när man är sjuk ändå så förlorar man ju ändå ekonomiskt på att stanna hemma jämfört med att jobba, därför behövs ingen karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Klerung: Extra viktig En arbetsgivare kan redan säga upp anställda idag. T.o.m. på ganska godtyckliga grunder. Det handlar bara om hur mycket man som arbetsgivare är villig att betala för att bli av med någon i slutändan. Det behöver därför inte bli ännu enklare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Klerung: Vi har minskat asylmottagandet efter 2015 och som jag ser det är vi nu nere på en mer hanterbar nivå om vi ska klara integrationen samtidigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Klerung: Svår fråga. Finns det ingen brottsmisstanke alls ska man naturligtvis inte få avlyssna överhuvudtaget. Men samtidigt finns det ett antal personer med ett stort kriminellt förflutet som man kan anta fortsätter att begå nya brott fast man inte har någon konkret misstanke. Där borde det bli lite enklare än idag att avlyssna dessa.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Klerungs val:

 • Miljö och klimat
 • Pensioner
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin Klerung: Extra viktig Skolan borde förstatligas. Andra områden, som exempelvis sjukvård, ska naturligtvis det offentliga ansvara för i någon form, men eftersom frågan avsåg vad som skulle "prioriteras av staten" kryssade jag inte i det.