Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Blomberg (fotograf Conny Norén)

Anna Blomberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Riksdagen behöver fler kvinnor med örat mot marken, som kan lyssna in och ta tillvara på människors vilja och önskan om att förändra Sverige. Jag har tack vare mitt varierande arbetsliv en bredd i min politik som många saknar.

Presentera dig själv

En kvinna med rötterna på landsbygden och fötterna på jorden. Förtroendevald "fritidspolitiker" i Partille kommun. Dotter,syster och mamma som ständigt driver jämställdhetsfrågor i kombination med frågor om företagande, ekonomisk frihet och sysselsättning.

Vad har du för yrke?

Arbetsmiljöingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en bred mittenkollation som kan säkerställa att det går att göra verkstad av politiken utan inflytande från ytterkanterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Blomberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Extra viktig Företag bör självklart kunna ta ut vinst men friskolornas vinstuttag bör begränsas och kopplas till tydliga kvalitetsmål.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Om kärnkraften skall byggas ut skall den göra det utan statligt stöd. Den energibrist vi har idag behöver lösas nu inte om 20 år när ny kärnkraft kan stå klar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Polisen har redan idag stöd för att visitera personer vid brottsmisstanke. Att visitera personer bara för att de befinner sig i ett visst område kommer bara skapa mer utanförskap.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Extra viktig RUT avdraget är en viktig jämställdhetsreform. Kvinnor som tidigare stått långt från arbetsmarknaden får jobb och startar företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Det finns ingen anledning att sänka biståndet, däremot behöver det användas bättre och smartare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Skatten på förnybara drivmedel bör sänkas för att på så sätt också sänka priset på bensin och diesel genom den ska reduktionsplikten. Skatten bör också sänkas för jordbruket.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Kommunen bör fortfarande ha rätt att säga sitt i frågan om vart vindkraftverk skall byggas men de bör inte ha vetorätt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Det skulle vara kontraproduktivt att förbjuda tiggeri då fattigdomen som gör att människor tigger kommer att finnas kvar och tvinga människor till andra sätt att skaffa pengar för att överleva

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: I grunden borde det vara så men eftersom pappor idag bara tar ut ca 30% av föräldraledigheten behöver det fortsatt vara styrt så att det fördelas mer lika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Digitaliseringen av vården är väldigt viktigt. Systemet för finansieringen bör ses över men inte förbjudas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Däremot bör a-kassans ersättning vara högre i början av arbetslösheten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Det är en väldigt viktig reform för att kunna bygga och bo i hela Sverige

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Skatteutjämningssystemet behöver ses över för och förändras så att mer av utjämningen kommer kommuner i störst behov till gagn.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Extra viktig Du kan inte köpa någons samtycke. Köp av sexuella tjänster skall därför likställas med våldtäkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Det skulle öka på bostadsbyggandet och rörelsen på bostadsmarknaden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Blomberg: Majoriteten av ansvaret bör ligga kvar på regionerna men det finns delar av sjukvården som staten borde ta över.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Blomberg: Sverige kan och skall ta emot asylsökande. Processen för asylsökande bör dock bli betydligt snabbare och effektivare och den som får avslag på sin ansökan skall snabbt lämna landet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Blombergs val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning