Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Unn Harsem (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Unn Harsem

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på Unn är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård.

Presentera dig själv

Gladlynt mamma

Vad har du för yrke?

Utbildad till maskiningenjör men idag regionråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf, Magdalena Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Jag ser allra helst en borglig statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Unn Harsem

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Unn Harsem: Extra viktig Det är inte OK att tumma på kvaliteten till förmån för vinstuttag. Men vinst kan också vara ett kvitto på god ekonomisk hushållning och vinster kan användas för investeringar och annat bra förutom utdelning till ägare. Förluster i offentliga skolor är ofta värre än vinster hos friskolor. Dålig ekonomisk hushållning går ofta hand i hand med dålig kvalitet i övrigt. Låt oss ha kvalitet i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Unn Harsem: Rutavdraget har gjort svarta jobb vita och skapat en livskraftig bransch som erbjuder uppskattad service och samtidigt enkla jobb. Win-win.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Unn Harsem: Om vi gör det enklare för privat finansiering kan vi få ett större och rikare kulturliv. Jag tycker inte att de offentliga anslagen ska minskas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Unn Harsem: Det offentliga bör inte registrera människors identiteter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Unn Harsem: Men däremot behöver systemet ses över så att betalningarna är rimliga och skäliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Unn Harsems val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat