Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sophia Andersson (fotograf null)

Sophia Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med och bygga ett Sverige med en trygg arbetsmarknad, en skola där barnen prioriteras och en vård och omsorg som vi kan lita på. Ett Sverige där vi inte gör skillnad på varandra, ett Sverige där varje person är en tillgång och där vi tillsammans skapar ett tryggare Sverige!

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Norrbotten, bor sedan 22 år tillbaka i Solna. Är mamma till tre barn. Mitt fackliga och politiska engagemang tog sin början när jag jobbade i butik då det inte var självklart att jag skulle ha timmar i mitt kontrakt och visstidsanställningarna avlöste varandra.

Vad har du för yrke?

Ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min mormor Ingrid Sofia Larsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering styrd av Socialdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sophia Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Skattefinansierade reformer ska granskas kontinuerligt, inte minst ur perspektivet att motverka arbetslivskriminalitet, då städbranschen är en utsatt bransch. Jag ser även frågan ur ett strukturellt perspektiv, är det rimligt att vi lägger våra gemensamma skattemedel på att människor städar andras hem när andra områden inom välfärden behöver mer resurser som t.ex. äldreomsorgen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd. Genom ett ambitiöst utvecklingsarbete bidrar Sverige till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling och är med och förebygger humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Vi socialdemokrater vill principiellt se en republik men i nuläget finns det varken tillräckliga skäl eller förutsättningar för en översyn av monarkinställning. Även en republik skulle ha kostnader för representation och bevarande av kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att dämpa effekterna av prisökningarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Jag ser gärna att fler privata aktörer bidrar finansiellt till kulturen men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Jag vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud. Det är förbjudet att tjäna pengar på andra människors tiggeri. Kommuner har idag rätt att genom lokala ordningsföreskrifter reglera passiv pengainsamling, det vill säga tiggeri. Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Digitala sjukvårdslösningar ska ingå i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av privata sjukvårdsföretag utan finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Varken forskning eller professionen stödjer betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Vi behöver omfördela resurser efter demografi och socioekonomiska förutsättningar, det gäller både utbildningsbakgrund, inkomstnivå och geografiska förutsättningar som avstånd. Vi ska ha en jämlik välfärd i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Att utnyttja människor i utsatt position är ett allvarligt brott och ska ge fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Sverige behöver fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet. Utbyggnaden av höghastighetståg behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem och knyta landets regioner närmare varandra.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Det behövs en ökad statlig kontroll, bättre samordning och mer samarbete regionerna emellan.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Extra viktig Karensavdraget tvingar många att gå till jobbet fast de är sjuka. Det spär på orättvisor och ekonomiska skillnader i arbetslivet. De slår hårdast mot arbetare, som sällan kan arbeta hemifrån utan går till jobbet för att samhället ska fungera.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sophia Andersson: Det är av största vikt att hänsyn tas till naturen, ekosystem, turismen och renskötsel när tillståndsprocesser ska effektiviseras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sophia Anderssons val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Sophia Andersson: Extra viktig För mig är allas rätt till ett jobb med en värdig arbetsmiljö och med en lön att leva är grunden i ett jämlikt samhälle. Tillsammans måste vi sätta stopp för utnyttjande av människor på svensk arbetsmarknad. När fler har ett jobb med en lön att leva på skapas förutsättningar att fördela till en bra skola, en vård vi kan lita på och en omsorg som ger våra äldre ett värdigt liv på ålderns höst.