Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Lundqvist (fotograf Emmy Sjöblom)

Patrik Lundqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är socialdemokrat och representerar IF Metall i partiet och arbetarrörelsen. Det finns många att lägga sin röst på, men vem utav oss som representerar rörelsen och kamraterna är inte det viktiga utan att alla arbetar mot målet att ge arbetarna i Sverige en så stark röst som möjligt i politiken. Kapitalet har idag för stor del av kakan på bekostnad av både löner, villkor och välfärd.

Presentera dig själv

Jag är nybliven förälder och bor i villa i Björksätra i Sandviken. Som för de flesta så är fritiden begränsad numera, men gillar att spendera den tid som finns med vänner och familj, i naturen, över en grillning eller spelandes brädspel. Jobbar just nu heltid som riksdagsledamot, och är tjänstledig från Sandvik (Alleima). Men försöker parallellt klara av min deltidsanställning i försvaret.

Vad har du för yrke?

Mekaniker på Stålverk, specialiserad på traverser och kranar.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Lundqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Extra viktig Det får räcka med det här matknadsexperimentet nu, vi har sett tydligt att det skapar en sämre skola för alla. Det kostar mer och tunnar ut resurser så som lärare och specialpedagoger vilket gör att helheten kommer till skada, bara för att en del ska kunna göra pengar på skola och barns framtid. Gärna friskolor i pedagogiskt syfte, styrda av personal, föräldrar eller ideella krafter osv.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: På marknadsmässiga grunder och med finansiering av de som tar hem eventuella vinster, absolut. Ny teknik, tex SMR, kanske kan ge kärnkraften en ny framtid, men dagens reaktorer och den teknik de byggdes med är inte billig eller bra nog.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Polisen bör ha en större närvaro i områden där det behövs, men att mer eller mindre slumpmässigt visitera, utan misstanke, är inte vägen framåt. Det riskerar snarare att skapa en större klyfta mellan de som bor och vistas där å ena sidan och polisen och samhället å andra sidan. Att skapa goda relationer och tillit till de som bor i området är en betydligt viktigare och bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Mycket tyder på att det är en stor kostnad för samhället till väldigt liten nytta. Den arbetskraft vi har i Sverige behövs i mer produktiva sektorer om vi ska öka produktiviteten och välståndet för alla i Sverige. Pengarna avdraget kostar borde gå till att utbilda folk att ta de jobben istället. Det skulle göra Sverige bättre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Vi ska ta vårt ansvar i världen med 1%av BNI. Naturligtvis måste pengarna också användas så bra som möjligt och på rätt saker, vilket 8mte alltid år det lättaste, men ambitionen måste finnas där för en fredligare och rättvisare värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Effekter från pandemin som fortfarande drabbar världen och Rysslands vidriga beteende skapar problem med Tillgången på många varor, däribland bensin och diesel. S-regeringen har beslutat om stöd för att mildra effekterna vid fler tillfällen både via skattesänkningar på drivmedel och stöd. Det kommer vi stå redo att göra även framöver vid behov på olika områden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Vi har inga planer på något sådant. Men vad som händer i framtiden med behoven av utökade stöd är ovisst, pengs kommer behövas för försvaret, polisen och välfärden. Någonstans måste de komma från trots allt. Personligen ser jag det inte som orimligt att rika människor får betala lite mer för sina 20-miljonersvillor än vanligt folk gör för sina.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Ingenting hindrar privat finansiering av kultur. Inte idag och inte imorgon heller. Frågan är väl mest en dimridå för att säga att man vill sänka de offentliga medlen till kultursektorn utan att säga det rakt ut. Det tycker jag vore riktigt dåligt, en bred kultur för alla kräver också offentlig finansiering likväl som privat.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Kommuner ska få säga sitt så klart. Samtidigt behöver det ske så tidigt som möjligt i processen för alla parters skull. Ingen vill ju gå längre än nödvändigt i väntan på ett beslut eller lägga ner mer resurser än nödvändigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Tiggerit inte en långsiktig lösning på något. Men att förbjuda människor att be andra om hjälp är inte värdigt ett modernt samhälle. Det krävs dessutom att polisen lägger resurser på att efterleva ett förbud, vilket är oerhört dåligt prioriterat om inte annat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Regionerna måste nämligen bättre på att leverera digitala sjukvårdstjänster. Ett privat system helt byggt på efterfrågan vid lindriga problem som flyttar resurser från viktigare mer avancerad vård till lättare utarmar vårt vårdsystem. Särskilt om fler och fler börjar söka sig till digitala läkare för sådant de inte vänt sig till en fysisk läkare för.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Extra viktig Ska vi nå 2% av BNP krävs mer pengar till försvaret, och det kommer krävas långsiktigt hållbar finansiering. Alltså skattehöjningar, gärna på kapital och riktat mot de som har mest sedan tidigare. Den gruppen har de senaste årtiondena kommit väldigt lindrigt undan och fått stora skattesänkningar som inte gett några positiva effekter på helheten i Sverige, tvärtom. Där finns det ett utrymme kvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: För att publicera service ska kunna fungera som en bas för utbudet av radio och tv måste uppdraget var brett och tilltala många. Det är bra för samhället och det säkerställer att luckorna inte blir allt för stora om privata aktörer drar ner eller försvinner.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Frågan år om det komme behövas något förbud alls. Redan i år ser det ut som att hälften av nyförsäljningen består av elbilar. Omställningen ser ut att gå att få till utan förbud från min horisont. Kanske inte till 2025, men dé tär.för tidigt för ett förbud oavsett.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Extra viktig Det finns inget som blir bättre av det. Forskning stödjer det inte och varken skolor, barn eller föräldrar efterfrågar det. Betyg borde snarare flyttas upp till åk 8 igen, för att minska stressen och pressen på de yngre eleverna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Förutsättningarna skiljer sig oerhört mellan olika kommuner i Sverige. Men vi har samma förväntningar på välfärd och samhället. Det är viktigare att alla förses med den service de förväntar sig rättvist över hela landet än att vissa kommuner, ofta med höga medellöner och en ung befolkning kan hålla skatterna nere.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Finns inget som blir bättre av det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Det vore väl på tiden att få på plats ett rimligare system nu när vi provat att ersätta det med en grov schablonersättning under pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Lundqvist: Det är redan lätt att säga upp folk i Sverige. När andra länder har krav på ibland flera års lön i ersättning för att sparka folk även om det beror på nedgång i efterfrågan och anpassning så har vi i Sverige nästan inga sådana kostnader. Gör det enligt konstens regler så är det både lätt och billigt i Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Lundqvists val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning