Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Engström (fotograf null)

Johanna Engström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett Sverige med fokus på psykisk hälsa, välmående och lycka för alla. Ett Sverige där alla kan förverkliga sina drömmar. Demokrati, frihet, allas lika rätt och värde och klimathotet driver mitt politiska engagemang. Jag vet att vi kan bygga Sverige starkt framåt - och jag är en lyssnande och tillgänglig politiker som lägger ner kraft och driv för att lösa problem och skapa möjligheter.

Presentera dig själv

Jag är legitimerad psykolog och arbetar som verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. Jag är alltid mest intresserad av det som jag inte vet eller förstår - jag älskar att lära mig nya saker och är bland annat oändligt fascinerad av universum. Vill du veta mer om mig eller fråga mig direkt om något så hittar du mig på instagram: @johannajinx där jag väldigt gärna pratar politik.

Vad har du för yrke?

Legitimerad Psykolog och Verksamhetschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se en stabil regeringsbildning i den politiska mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johanna Engström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Extra viktig Likvärdigheten i skolan har försämrats och det finns en tydlig betygsinflation. Konsekvenserna av en skola som inte lyckas jämna ut skillnaderna som beror på elevers olika bakgrunder och förutsättningar är stora och sätter prägel på resten av livet - och det är inte OK någonstans. Skolor som inte lever upp till krav på kvalitet och rättvisa betyg ska kunna stoppas från att göra vinstutdelningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är inte hållbart att dumpa radioaktivt avfall på kommande generationer, och med klimatkrisen och en alltmer otrygg omvärld utgör kärnkraftverk ett hot mot dem som bor nära dem. Svenska skattebetalare ska inte bekosta ny kärnkraft genom statligt stöd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Visitationszoner är bryter mot rättsstatens grundläggande principer och är oacceptabla. Dessutom vet vi från forskningen att det skadar förtroendet mellan polisen och människor. Därmed har de sannolikt inte ens en brottsbekämpande effekt eftersom polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: RUT-avdraget skapar arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det frigör också tid för köparen och det minskar svartarbetet, vilket ökar skatteintäkterna och skapar trygghet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Vi i Sverige har det väldigt bra och kan hjälpa de som har det mycket sämre. Alla vinner på en värld där länder präglas av jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet. Sverige vinner på en värld där svenska företag kan investera, växa och skapa arbetstillfällen och bidra till en bättre värld. Svenskt bistånd ska göra det möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen men det är viktigt att vi är rädda om skattebetalarnas pengar och det finns annat att spendera pengarna på som är viktigare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Fossila bränslen står för den absoluta merparten av mänsklig klimatpåverkan, och måste fasas ut för att hejda den globala uppvärmningen. Det är viktigt att de av oss som bor på landsbygden kan ta sig till jobb och aktiviteter, och att slopa skatten på det förnybara som blandas in i bensin och diesel vore bra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Nästan alla länder har fastighetsskatt, och det är ett problem att den nuvarande avgiften är billigare för de som har råd att köpa väldigt dyra fastigheter. Men om avgiften ska höjas eller en fastighetsskatt återinföras så behöver det ske långsamt över tid och samtidigt som skattesänkningar på inkomst.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är viktigt att alla människor, oavsett var man bor eller vilken bakgrund en har ska kunna ta del av kultur. Den statligt betalda kulturen – som exempelvis vissa museer som oftast ligger i storstäder – måste sprida sin verksamhet i hela landet. För att kulturen ska bli mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära, och privata aktörer kan vara en viktig del i det.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det som behövs är insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Det vi behöver göra är att motverka grundorsakerna till tiggeri och se till så att EUs medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Extra viktig Alla måste ha friheten att få vara sig själv. HBTQ-personer, speciellt unga transpersoner, drabbas i högre grad av psykisk ohälsa än andra delar av befolkningen. Om vi ska ha kvar juridiska kön är det viktigt att icke-binära transpersoner får en möjlighet att registrera sitt kön på ett sätt som inte tvingar dem in i en felaktig könskategorisering.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Skattemedel ska inte subventionera ojämställdhet och skapa kvinnliga fattigpensionärer. Kvinnors livsinkomster är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns och kvinnors genomsnittliga pension motsvarar 69 procent av männens. En av de stora orsakerna är att kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Digitala vårdgivare erbjuder tillgänglig vård av god kvalitet, och samtidigt en betydligt bättre arbetsmiljö för de viktiga medarbetarna i hälso- och sjukvården. Det är viktigt med politisk styrning för hur olika sjukdomstillstånd ska prioriteras, men digitala vårdgivare gör stor skillnad för personer med fysisk och psykisk ohälsa varje dag när den övriga vården sviker och är ovärderliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Sverige behöver en hållbar och långsiktig migrationspolitik. Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få de bästa möjligheterna att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland. En snabbare asylprocess är avgörande och mycket behöver göras för att förbättra integrationen och där har vi i Centerpartiet många bra förslag vi vill förverkliga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: En alltmer otrygg omvärld och klimatkrisen gör ett Natomedlemskap viktigt. Ett svenskt Natomedlemskap kommer höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt här hos oss i norra Europa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: A-kassan ska vara en försäkring som fokuserar på omställning under en kort tid när en person hittar ett annat jobb. Jag har arbetat som arbetspsykolog på Arbetsförmedlingen tidigare i livet och ser hellre att pengarna går till att stötta de som behöver i omställningen till nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Sveriges landsbygdskommuner har särbehandlats negativt av ett orättvist utformat strandskydd. Ofta har det varit helt okej att bygga vid vatten i storstäderna, men otänkbart när människor på landsbygden vill bygga nytt i närheten av en sjö. Strandskyddet behöver alltså bli mer rättvist.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är viktigt att vi politiker prioriterar mellan olika utgifter även om det är svårt, och inte bara låter människor betala mer i skatt när vi ser viktiga utgifter som behöver finansieras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Extra viktig Oberoende medier är en av grunderna för en demokrati. Det är avgörande att det finns radio och tv som är oberoende från både politiken och marknaden som kan bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Public service ska ha många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att ta del av dem så att de faktiskt når ut.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är viktigt att vi gör väldigt mycket för att motverka klimatförändringarna men det är också viktigt att det finns en förutsägbarhet från politiken. Att införa ett förbud redan från år 2025 kan vara en viktig del av en snabb omställning men det kan också riskera att bidra till en ekonomisk otrygghet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är viktigt att tidigt få veta hur barn klarar sig i skolan, och att insatser sätts in i tid för att se till så att inget barn halkar efter. Men tidigare betyg är inte sättet att göra det, utan snarare dialog och bättre kvalitativ uppföljning i skolan. Likvärdigheten i skolan ökar inte för att vi inför fler mätpunkter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är väldigt viktigt att det finns bra skolor, tillgänglig hälso- och sjukvård och jobb i hela landet. Skatteutjämningssystemet kan vara viktigt för att se till så att alla har tillgång till en bra välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Extra viktig Det ska inte gå att köpa ett sexuellt övergrepp på en annan person och sedan köpa sig fri från konsekvenser av att ha begått det övergreppet. Personer med erfarenhet av prostitution mår mycket mycket sämre än de utan, och prostitution och människohandel har tydliga kopplingar till den organiserade kriminaliteten. Det här våldet måste upphöra!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Det är viktigt att det finns möjlighet att hyra sin bostad. Men på många håll är bostadsköerna alldeles för långa och rörligheten på hyresmarknaden är för liten. Därför behövs förändringar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Nya stambanor för tåg och höghastighetståg krävs för att hela Sverige ska leva och vi samtidigt ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Höghastighetståg skulle också bidra till ökad tillgänglighet med positiva ekonomiska effekter för samhället. Den initiala kostnaden och klimatpåverkan av byggandet kommer betala sig. Det är viktigt att utbyggnaden slutförs snabbt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Primärvården är den hälso- och sjukvård som finns närmast människor genom vårdcentralerna och att den fungerar är avgörande för att vården som helhet ska hålla hög kvalitet. Det är den nära vården som verkligen behöver utvecklas och förbättras, och det kommer inte hända genom att en tar till en förenklad lösning på ett komplext problem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: När sjuklön och karens infördes i början på 90-talet mer än halverades sjuktalen och det finns redan möjligheter för de som är sjuka ofta att slippa karensdagen. Att ta bort den för alla innebär bara att vi måste ta pengar från viktiga åtgärder som motverkar exempelvis psykisk ohälsa eller arbetsmiljöer som gör människor sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Dagens regler ger en falsk trygghet eftersom de skapar en situation där många hindras från att få fasta anställningar, och inte skapar en förståelse av vikten av att ha uppdaterad kompetens som är gångbar på arbetsmarknaden. Ett mer flexibelt och rättvist regelverk med rätt till kompetensutveckling i arbetet skulle skapa trygghet på riktigt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Engström: Gruvor i Sverige behövs - Sverige har stora tillgångar på mineraler som behövs i den gröna omställningen. Dessutom finns det etiska anledningar att utvinna dem här. Men det är samtidigt viktigt att andra viktiga värden och intressen vägs in i varje beslut. Alla beslutsprocesser bör förenklas, men inte det för gruvdrift särskilt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Engström: Vi i Sverige har det bra och har möjlighet att hjälpa de allra mest utsatta i världen som flyr krig och konflikt. Vi har också ett moraliskt ansvar att göra det då klimatförändringarna bidrar till att människor måste fly sina hem och vi har blivit rika genom att kunna släppa ut stora mängder koldioxid.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Engström: Polisen har redan fått utökade möjligheter att få använda hemlig avlyssning och övervakning. Det är viktigt att också säkerställa den personliga integriteten som är en grundläggande rättighet och en självklar utgångspunkt i en demokrati. Det är viktigt att vår demokrati är fortsatt stark framåt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Engström: Skattetrycket behöver minska i Sverige, och vi behöver en stor skattereform som säkerställer vår trygghet och välfärd även kommande decennier. Det viktigaste som jag ser det i första hand är att de med lägst inkomster får behålla mer av sin lön för att möjliggöra att också de kan skapa sig ekonomisk frihet och exempelvis ett eget pensionssparande eller en kontantinsats till sitt första hem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Engström: Skogen är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. Frivillighet istället för tvång ska vara utgångspunkten när skog ska skyddas, och det behöver bli enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Engströms val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården